Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 1
Trang 1
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 2
Trang 2
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 3
Trang 3
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 4
Trang 4
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 5
Trang 5
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 6
Trang 6
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 7
Trang 7
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 8
Trang 8
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 9
Trang 9
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 10
Trang 10
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 11
Trang 11
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 12
Trang 12
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 13
Trang 13
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 14
Trang 14
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 15
Trang 15
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 16
Trang 16
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 17
Trang 17
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 18
Trang 18
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 19
Trang 19
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 20
Trang 20
Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 21
Trang 21
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

Đăng ngày 8/7/2012 3:04:11 PM | Thể loại: Tin học 7 | Lần tải: 488 | Lần xem: 0 | Page: 21 | FileSize: 0.35 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán, Tin học 7. . nslide giới thiệu tới các bạn thư viện Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán thuộc thể loại Tin học 7 được chia sẽ bởi user Tiến Thái Quang đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này được chia sẽ vào thể loại Tin học 7 , có tổng cộng 21 trang, thuộc file .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Bài giảng Tin học Tin học 7 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập 1 Sử dụng những hàm để tính toán Bài 4 2 1,còn cho biết thêm Hàm trong chương trình bảng tính Tính điểm tổng kết bằng cách nào đây??? 3 Hàm là một số công thức được khái niệm từ trước, bên cạnh đó Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với những giá trị dữ liệu cụ thể, cho biết thêm Sử dụng công thức: =(8, kế tiếp là 7+8, ngoài ra 6+7, cho biết thêm 9+8, nói thêm 8)/4 Hoặc: =(G4+G5+G6+G7)/4 Sử dụng hàm: =AVERAGE(8,

https://nslide.com/bai-giang/bai-4-su-dung-cac-ham-de-tinh-toan.q0gdyq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Tin học 7


1
Sử dụng các hàm để tính toán
Bài 4
2
1. Hàm trong chương trình bảng tính
Tính điểm tổng kết bằng cách nào đây???
3
Hàm là một số công thức được định nghĩa từ trước.
Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.
Sử dụng công thức:
=(8.7+8.6+7.9+8.8)/4
Hoặc:
=(G4+G5+G6+G7)/4
Sử dụng hàm:
=AVERAGE(8.7,8.6,7.9,8.8)
Hoặc:
=AVERAGE(G4,G5,G6,G7)
1. Hàm trong chương trình bảng tính
4
2. Cách sử dụng hàm
Nhập hàm như một công thức
1. Chọn ô cần nhập hàm
2. Gõ dấu =
=
=
3. Nhập hàm theo đúng cú pháp
AVERAGE(2,6,7)
AVERAGE(2,6,7)
4. Nhấn Enter
5
=AVERAGE(G3:G11)
=(G3+G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11)/9
Hoặc:
=AVERAGE(G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9,G10,G11)
2. Cách sử dụng hàm
6
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
a. Hàm tính tổng: SUM
Hàm SUM được nhập vào ô tính như sau:
=SUM(a,b,c....)
Các biến a, b, c,... đặt cách nhau bởi dấu “phẩy” là các số hay địa chỉ của các ô tính.
Số lượng các biến là không hạn chế.
Ví dụ: Tổng ba số 15, 24, 45 có thể được tính bằng cách nhập nội dung sau vào ô tính:
=SUM(15,24,45)
cho kết quả 84.
7
Hàm tính tổng: SUM
Nhập công thức tính tổng chi phí thức ăn vào ô E9
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
8
Hàm tính tổng: SUM
Trường hợp các biến a, b, c là số
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
9
Hàm tính tổng: SUM
Trường hợp các biến a, b, c là địa chỉ các ô
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
10
Hàm tính tổng: SUM
Trường hợp các biến a, b, c là địa chỉ các ô
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
11
Biến là một đại lượng mà giá trị có thể thay đổi được.
=SUM(a,b,c…)
với a,b,c… là các biến
a=E4
a=225000
a= giá trị bất kì nào đó
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
12
b. Hàm tính trung bình cộng : AVERAGE

Hàm AVERAGE được nhập vào ô tính như sau:
=AVERAGE(a,b,c,...)
Trong đó các biến a, b, c,... là các số hay địa chỉ của các ô cần tính.
Ví dụ:
=AVERAGE(3,7,20)
tương đương =(3+7+20)/3
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
13
b. Hàm xác định giá trị lớn nhất : MAX
Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: MIN

Hàm MAX được nhập vào ô tính như sau:
=MAX(a,b,c,...)
Hàm MIN được nhập vào ô tính như sau:
=MIN(a,b,c,...)
trong đó các biến a, b, c,... là các số hay địa chỉ của các ô tính.
Chi phí thức ăn mỗi ngày cho loài vật nào là nhiều nhất/ ít nhất đây???
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
14
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
15
CÂU HỎI, BÀI TẬP CỦNG CỐ
16
a/ =Average(C4:F4)
b/ =average(C4,D4,E4,F4)
c/ =AveRagE(8,D4:F5)
d/ =AVERAGE(C4,7,E4:F4)
Câu 1: Để tính điểm tổng kết ở ô G4, thì cách nhập hàm nào sau đây là không đúng?
17
c/ =average(c4,c4,c4,d4,d4,e4,f4)
b/ =average(8,8,8,7,7,8,8)
a/ =average(c4*3,d4*2,e4,e4)
d/ =average(c4,c4,c4,d4,d4:f4)
Câu 2: Nếu môn Toán được tính hệ số 3, môn văn tính hệ số 2. Công thức nào sau đây cho kết quả sai tại ô G4?

18
c/ =sum(A1:C3)  24
b/ =sum(A1,C3)  24
a/ =sum(A1,C3)  0
d/ =sum(A1,A3,B2,C1,C3)  0
Câu 3: Chọn công thức và kết quả đúng nếu tính tổng của khối A1:C3
19
b/ =average(SUM(A1:B3))
c/ =sum(A1:B3)/3
a/ =average(A1,A3,B2)
d/ =sum(-5,8,10)/3
Câu 4: Công thức nào cho kết quả sai khi tính trung bình cộng của tất cả các giá trị trong khối A1:B3

20
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Đối với bài học ở tiết này:
Học bài mới ghi.
Trả lời các câu hỏi trong sgk tr 31.
Đọc thêm bài: “Sự kỳ diệu của số pi”.
- Đối với bài học ở các tiết học tiếp theo:
Chuẩn bị bài thực hành 4: “BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM”.
21
Kết thúc

Sponsor Documents