Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 1
Trang 1
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 2
Trang 2
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 3
Trang 3
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 4
Trang 4
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 5
Trang 5
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 6
Trang 6
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 7
Trang 7
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 8
Trang 8
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 9
Trang 9
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 10
Trang 10
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 11
Trang 11
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 12
Trang 12
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 13
Trang 13
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 14
Trang 14
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 15
Trang 15
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 16
Trang 16
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 17
Trang 17
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 18
Trang 18
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 19
Trang 19
Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 20
Trang 20
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

Đăng ngày 11/30/2011 10:16:38 PM | Thể loại: Tin học 7 | Lần tải: 41 | Lần xem: 0 | Page: 20 | FileSize: 0.59 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán, Tin học 7. . Chúng tôi chia sẽ tới đọc giả bài giảng Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán thuộc chuyên mục Tin học 7 được giới thiệu bởi thành viên Danh Trần Bá tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được giới thiệu vào chuyên mục Tin học 7 , có 20 page, thuộc định dạng .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Bài giảng Tin học Tin học 7 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu 1 Sử dụng những hàm để tính toán Bài 4 2 1, thêm nữa Hàm trong chương trình bảng tính Tính điểm tổng kết bằng cách nào đây??? 3 Hàm là một số công thức được khái niệm từ trước, thêm nữa Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với những giá trị dữ liệu cụ thể, bên cạnh đó Sử dụng công thức: =(8, tiếp theo là 7+8, cho biết thêm 6+7, tiếp theo là 9+8, tiếp theo là 8)/4 Hoặc: =(G4+G5+G6+G7)/4 Sử dụng hàm: =AVERAGE(8,

https://nslide.com/bai-giang/bai-4-su-dung-cac-ham-de-tinh-toan.rl00yq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Tin học 7


1
Sử dụng các hàm để tính toán
Bài 4
2
1. Hàm trong chương trình bảng tính
Tính điểm tổng kết bằng cách nào đây???
3
Hàm là một số công thức được định nghĩa từ trước.
Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.
Sử dụng công thức:
=(8.7+8.6+7.9+8.8)/4
Hoặc:
=(G4+G5+G6+G7)/4
Sử dụng hàm:
=AVERAGE(8.7,8.6,7.9,8.8)
Hoặc:
=AVERAGE(G4,G5,G6,G7)
1. Hàm trong chương trình bảng tính
4
2. Cách sử dụng hàm
Nhập hàm như một công thức
1. Chọn ô cần nhập hàm
2. Gõ dấu =
=
=
3. Nhập hàm theo đúng cú pháp
AVERAGE(2,6,7)
AVERAGE(2,6,7)
4. Nhấn Enter
5
=AVERAGE(G3:G11)
=(G3+G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11)/9
Hoặc:
=AVERAGE(G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9,G10,G11)
2. Cách sử dụng hàm
6
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
a. Hàm tính tổng: SUM
Hàm SUM được nhập vào ô tính như sau:
=SUM(a,b,c....)
Các biến a, b, c,... đặt cách nhau bởi dấu “phẩy” là các số hay địa chỉ của các ô tính.
Số lượng các biến là không hạn chế.
Ví dụ: Tổng ba số 15, 24, 45 có thể được tính bằng cách nhập nội dung sau vào ô tính:
=SUM(15,24,45)
cho kết quả 84.
7
Hàm tính tổng: SUM
Nhập công thức tính tổng chi phí thức ăn vào ô E9
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
8
Hàm tính tổng: SUM
Trường hợp các biến a, b, c là số
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
9
Hàm tính tổng: SUM
Trường hợp các biến a, b, c là địa chỉ các ô
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
10
Hàm tính tổng: SUM
Trường hợp các biến a, b, c là địa chỉ các ô
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
11
Biến là một đại lượng mà giá trị có thể thay đổi được.
=SUM(a,b,c…)
với a,b,c… là các biến
a=E4
a=225000
a= giá trị bất kì nào đó
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
12
b. Hàm tính trung bình cộng : AVERAGE

Hàm AVERAGE được nhập vào ô tính như sau:
=AVERAGE(a,b,c,...)
Trong đó các biến a, b, c,... là các số hay địa chỉ của các ô cần tính.
Ví dụ:
=AVERAGE(3,7,20)
tương đương =(3+7+20)/3
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
13
b. Hàm xác định giá trị lớn nhất : MAX
Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: MIN

Hàm MAX được nhập vào ô tính như sau:
=MAX(a,b,c,...)
Hàm MIN được nhập vào ô tính như sau:
=MIN(a,b,c,...)
trong đó các biến a, b, c,... là các số hay địa chỉ của các ô tính.
Chi phí thức ăn mỗi ngày cho loài vật nào là nhiều nhất/ ít nhất đây???
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
14
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
15
TRẮC NGHIỆM
16
=Average(C4:F4)
=average(C4,D4,E4,F4)
=AveRagE(8,D4:F5)
=AVERAGE(C4,7,E4:F4)
Câu 1: Để tính điểm tổng kết ở ô G4, thì cách nhập hàm nào sau đây là không đúng?
17
=average(c4,c4,c4,d4,d4,e4,f4)
=average(8,8,8,7,7,8,8)
=average(c4*3,d4*2,e4,e4)
=average(c4,c4,c4,d4,d4:f4)
Câu 2: Nếu môn Toán được tính hệ số 3, môn văn tính hệ số 2. Công thức nào sau đây cho kết quả sai tại ô G4?

18
=sum(A1:C3)  24
=sum(A1,C3)  24
=sum(A1,C3)  0
=sum(A1,A3,B2,C1,C3)  0
Câu 3: Chọn công thức và kết quả đúng nếu tính tổng của khối A1:C3
19
=average(SUM(A1:B3))
=sum(A1:B3)/3
=average(A1,A3,B2)
=sum(-5,8,10)/3
Câu 4: Công thức nào cho kết quả sai khi tính trung bình cộng của tất cả các giá trị trong khối A1:B3

20
Kết thúc

Sponsor Documents