Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
 • Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 1
 • Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 2
 • Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 3
 • Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 4
 • Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 5
 • Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 6
 • Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 7
 • Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 8
 • Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 9
 • Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 10
 • Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 11
 • Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 12
 • Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 13
 • Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 14
 • Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 15
 • Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 16
 • Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 17
 • Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 18
 • Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 19
 • Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán - 20
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

Đăng ngày 5/2/2010 9:32:19 PM | Thể loại: Tin học 7 | Lần tải: 180 | Lần xem: 0 | Page: 20 | FileSize: 0.59 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán, Tin học 7. . Chúng tôi chia sẽ tới bạn đọc bài giảng Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , bài giảng Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán trong chuyên mục Tin học 7 được giới thiệu bởi user Nguyệt Bùi Thị Minh tới cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được đưa vào thể loại Tin học 7 , có tổng cộng 20 page, thuộc file .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Bài giảng Tin học Tin học 7 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Sử dụng những hàm để tính toán Bài 4 1, ngoài ra Hàm trong chương trình bảng tính Tính điểm tổng kết bằng cách nào đây??? Hàm là một số công thức được khái niệm từ trước,còn cho biết thêm Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với những giá trị dữ liệu cụ thể, bên cạnh đó Sử dụng công thức: =(8, nói thêm là 7+8, bên cạnh đó 6+7, nói thêm là 9+8,còn cho biết thêm 8)/4 Hoặc: =(G4+G5+G6+G7)/4 Sử dụng hàm: =AVERAGE(8, kế tiếp là 7,8, bên cạnh

https://nslide.com/bai-giang/bai-4-su-dung-cac-ham-de-tinh-toan.sr6nvq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Tin học 7


Sử dụng các hàm để tính toán
Bài 4
1. Hàm trong chương trình bảng tính
Tính điểm tổng kết bằng cách nào đây???
Hàm là một số công thức được định nghĩa từ trước.
Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.
Sử dụng công thức:
=(8.7+8.6+7.9+8.8)/4
Hoặc:
=(G4+G5+G6+G7)/4
Sử dụng hàm:
=AVERAGE(8.7,8.6,7.9,8.8)
Hoặc:
=AVERAGE(G4,G5,G6,G7)
1. Hàm trong chương trình bảng tính
2. Cách sử dụng hàm
Nhập hàm như một công thức
1. Chọn ô cần nhập hàm
2. Gõ dấu =
=
=
3. Nhập hàm theo đúng cú pháp
AVERAGE(2,6,7)
AVERAGE(2,6,7)
4. Nhấn Enter
=AVERAGE(G3:G11)
=(G3+G4+G5+G6+G7+G8+G9+G10+G11)/9
Hoặc:
=AVERAGE(G3,G4,G5,G6,G7,G8,G9,G10,G11)
2. Cách sử dụng hàm
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
a. Hàm tính tổng: SUM
Hàm SUM được nhập vào ô tính như sau:
=SUM(a,b,c....)
Các biến a, b, c,... đặt cách nhau bởi dấu “phẩy” là các số hay địa chỉ của các ô tính.
Số lượng các biến là không hạn chế.
Ví dụ: Tổng ba số 15, 24, 45 có thể được tính bằng cách nhập nội dung sau vào ô tính:
=SUM(15,24,45)
cho kết quả 84.
Hàm tính tổng: SUM
Nhập công thức tính tổng chi phí thức ăn vào ô E9
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
Hàm tính tổng: SUM
Trường hợp các biến a, b, c là số
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
Hàm tính tổng: SUM
Trường hợp các biến a, b, c là địa chỉ các ô
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
Hàm tính tổng: SUM
Trường hợp các biến a, b, c là địa chỉ các ô
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
Biến là một đại lượng mà giá trị có thể thay đổi được.
=SUM(a,b,c…)
với a,b,c… là các biến
a=E4
a=225000
a= giá trị bất kì nào đó
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
b. Hàm tính trung bình cộng : AVERAGE

Hàm AVERAGE được nhập vào ô tính như sau:
=AVERAGE(a,b,c,...)
Trong đó các biến a, b, c,... là các số hay địa chỉ của các ô cần tính.
Ví dụ:
=AVERAGE(3,7,20)
tương đương =(3+7+20)/3
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
b. Hàm xác định giá trị lớn nhất : MAX
Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: MIN

Hàm MAX được nhập vào ô tính như sau:
=MAX(a,b,c,...)
Hàm MIN được nhập vào ô tính như sau:
=MIN(a,b,c,...)
trong đó các biến a, b, c,... là các số hay địa chỉ của các ô tính.
Chi phí thức ăn mỗi ngày cho loài vật nào là nhiều nhất/ ít nhất đây???
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
3. Giới thiệu một số hàm cơ bản
TRẮC NGHIỆM
=Average(C4:F4)
=average(C4,D4,E4,F4)
=AveRagE(8,D4:F5)
=AVERAGE(C4,7,E4:F4)
Câu 1: Để tính điểm tổng kết ở ô G4, thì cách nhập hàm nào sau đây là không đúng?
=average(c4,c4,c4,d4,d4,e4,f4)
=average(8,8,8,7,7,8,8)
=average(c4*3,d4*2,e4,e4)
=average(c4,c4,c4,d4,d4:f4)
Câu 2: Nếu môn Toán được tính hệ số 3, môn văn tính hệ số 2. Công thức nào sau đây cho kết quả sai tại ô G4?

=sum(A1:C3)  24
=sum(A1,C3)  24
=sum(A1,C3)  0
=sum(A1,A3,B2,C1,C3)  0
Câu 3: Chọn công thức và kết quả đúng nếu tính tổng của khối A1:C3
=average(SUM(A1:B3))
=sum(A1:B3)/3
=average(A1,A3,B2)
=sum(-5,8,10)/3
Câu 4: Công thức nào cho kết quả sai khi tính trung bình cộng của tất cả các giá trị trong khối A1:B3

Kết thúc

Sponsor Documents