Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

Đăng ngày 3/18/2015 11:49:12 PM | Thể loại: Tin học 7 | Chia sẽ bởi: Nghĩa Nguyễn Chí | Lần tải: 33 | Lần xem: 3 | Page: 18 | Kích thước: 2.79 M | Loại file: ppt
  • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 1
  • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 2
  • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 3
  • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 4
  • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán, Tin học 7. . nslide chia sẽ đến đọc giả bài giảng Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Tài liệu Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán trong chuyên mục Tin học 7 được giới thiệu bởi bạn Nghĩa Nguyễn Chí đến cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã chia sẽ vào chủ đề Tin học 7 , có 18 page, thuộc file .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Tin học Tin học 7 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Chào đón những thầy cô Chào những em hoc sinh KIỂM TRA BÀI CŨ 1/ Hãy cho biết để nhập công thức vào ô tính, kí tự đầu tiên yêu cầu phải gõ là kí tự nào?  Đáp án: Dấu = là kí tự đầu tiên cần gõ vào khi nhập công thức, bên cạnh đó KIỂM TRA BÀI CŨ 2/ Giả sử cần tính tổng giá trị trong những ô C2 và D4 rồi sau đó nhân giá trị trong ô B2? =(C2+D4)*B2 Bài 4 SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tiết 1) Tiết: 19 BÀI 4: SỬ https://nslide.com/bai-giang/bai-4-su-dung-cac-ham-de-tinh-toan.swg7zq.html

Nội dung

Chào đón các thầy cô
Chào các em hoc sinh
KIỂM TRA BÀI CŨ
1/ Hãy cho biết để nhập công thức vào ô tính, kí tự đầu tiên bắt buộc phải gõ là kí tự nào?
 Đáp án: Dấu = là kí tự đầu tiên cần gõ vào khi nhập công thức.
KIỂM TRA BÀI CŨ
2/ Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C2 và D4 rồi sau đó nhân giá trị trong ô B2?
=(C2+D4)*B2
Bài 4
SỬ DỤNG CÁC HÀM
ĐỂ TÍNH TOÁN
(tiết 1)
Tiết: 19
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
TIN HỌC 7
Nội dung chính:
1. Hàm trong chương trình bảng tính.
2. Cách sử dụng hàm.
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính.
Hàm tính tổng
Hàm tính trung bình cộng
Hàm xác định giá trị lớn nhất
Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
1. Hàm trong chương trình bảng tính
Sử dụng công thức tính trung bình cộng 3 số trên?
=(3+10+2)/3 Hoặc:
=(A1+B1+C1)/3
Để tính tổng của ba số trên thì chương trình bảng tính có hàm sau:
Sử dụng hàm:
=AVERAGE(3,10,2)
Hoặc:
=AVERAGE(A1,B1,C1)
HoÆc: = AVERAGE(A1: C1)
Vậy hàm trong chương trình bảng tính là gì?
Hàm là công thức được định nghĩa từ trước.
Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.
EXCEL


Nhập hàm như một công thức
1. Chọn ô cần nhập hàm
2. Gõ dấu =
=
=
3. Nhập hàm theo đúng cú pháp
AVERAGE(1,4,10)
AVERAGE(1,4,10)
4. Nhấn Enter
2. Cách sử dụng hàm
TH
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:
Ví dụ: Dùng công thức tính t?ng của 3 số sau:2, 6, 9?
Giải:
=2+6+9
Có cách nào khác để tính tổng của 3 số trên không?
Sử dụng hàm SUM để tính tổng của 3 số trên.
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:
Hàm tính tổng (SUM):
* Cú pháp:
=SUM(a,b,c,.)
Trong đó:
Các biến a, b, c : đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của các ô tính, đ?a ch? kh?i.
Ví dụ: Dùng hàm tính tổng của 3 số sau: 15, 24, 45?
Giải:
=SUM(15,24,45)
Kết quả là
84
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:
Công thức:
=15+24+45
=A1+A2+A3
Hàm tính tổng (SUM):
Xét lại ví dụ trên
Hàm:
=SUM(15,24,45)
=SUM(A1,A2,A3)
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:
Sử dụng địa chỉ em
thực hiện như thế nào?
Hàm tính tổng (SUM):
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:
Địa chỉ của một khối được viết như thế nào?
Địa chỉ của khối B2:C4
Hàm tính tổng (SUM):
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:
? Em hãy tính tổng của khối A1:C3?
=SUM(A1:C3)
=SUM(A1:C3)
16
? Em hãy tính tổng của khối A1:C3 với ô F3?
=SUM(A1:C3,F3)
=SUM(A1:C3,F3)
20
Hàm tính tổng (SUM):
Bước 1: Chọn ô cần nhập hàm.
Bước 2: Gõ dấu =.
Bước 3: Nhập hàm theo đúng cú pháp.
Bước 4: Nhấn Enter.C�c bu?c nh?p h�m v�o ơ tính?
C?NG C?
Bước 1: Chọn ô cần nhập hàm.
Bước 2: Gõ dấu =.
Bước 3: Nhập hàm theo đúng cú pháp.
Bước 4: Nhấn Enter.

C�c bu?c nh?p h�m v�o ơ tính?

1: Chọn đáp án đúng nhất
Nếu trong một ô tính có các kí hiệu ##### điều đó có nghĩa gì?
a/ Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi.
b/ Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số.
c/ Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số.
d/ Hoặc b hoặc c
 Đáp án: c
C?NG C?
2: Cách nhập nào sau đây không đúng?
a/=Sum(5,A3,B1) b/=SUM(5,A3,B1)
c/=sum(5,A3,B1) d/=SUM (5,A3,B1)
C?NG C?
Đáp án: d
Học lại các phần đã học.
Trả lời câu 3 sgk/trang 31.
Xem trước phần còn lại của bài.
Kết thúc tiết học