Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 1
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 2
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 3
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 4
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 5
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 6
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 7
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 8
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 9
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 10
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 11
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 12
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 13
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 14
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 15
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 16
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 17
 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán - 18
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán

Đăng ngày 3/18/2015 11:49:12 PM | Thể loại: Tin học 7 | Lần tải: 33 | Lần xem: 0 | Page: 18 | FileSize: 2.79 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán, Tin học 7. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới cộng đồng tài liệu Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán thuộc danh mục Tin học 7 được chia sẽ bởi bạn Nghĩa Nguyễn Chí đến các bạn nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào chủ đề Tin học 7 , có 18 trang, thuộc file .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Tin học Tin học 7 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Chào đón những thầy cô Chào những em hoc sinh KIỂM TRA BÀI CŨ 1/ Hãy cho biết để nhập công thức vào ô tính, kí tự đầu tiên yêu cầu phải gõ là kí tự nào?  Đáp án: Dấu = là kí tự đầu tiên cần gõ vào khi nhập công thức, kế tiếp là KIỂM TRA BÀI CŨ 2/ Giả sử cần tính tổng giá trị trong những ô C2 và D4 rồi sau đó nhân giá trị trong ô B2? =(C2+D4)*B2 Bài 4 SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ

https://nslide.com/bai-giang/bai-4-su-dung-cac-ham-de-tinh-toan.swg7zq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Tin học 7


Chào đón các thầy cô
Chào các em hoc sinh
KIỂM TRA BÀI CŨ
1/ Hãy cho biết để nhập công thức vào ô tính, kí tự đầu tiên bắt buộc phải gõ là kí tự nào?
 Đáp án: Dấu = là kí tự đầu tiên cần gõ vào khi nhập công thức.
KIỂM TRA BÀI CŨ
2/ Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C2 và D4 rồi sau đó nhân giá trị trong ô B2?
=(C2+D4)*B2
Bài 4
SỬ DỤNG CÁC HÀM
ĐỂ TÍNH TOÁN
(tiết 1)
Tiết: 19
BÀI 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN
TIN HỌC 7
Nội dung chính:
1. Hàm trong chương trình bảng tính.
2. Cách sử dụng hàm.
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính.
Hàm tính tổng
Hàm tính trung bình cộng
Hàm xác định giá trị lớn nhất
Hàm xác định giá trị nhỏ nhất
1. Hàm trong chương trình bảng tính
Sử dụng công thức tính trung bình cộng 3 số trên?
=(3+10+2)/3 Hoặc:
=(A1+B1+C1)/3
Để tính tổng của ba số trên thì chương trình bảng tính có hàm sau:
Sử dụng hàm:
=AVERAGE(3,10,2)
Hoặc:
=AVERAGE(A1,B1,C1)
HoÆc: = AVERAGE(A1: C1)
Vậy hàm trong chương trình bảng tính là gì?
Hàm là công thức được định nghĩa từ trước.
Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.
EXCEL


Nhập hàm như một công thức
1. Chọn ô cần nhập hàm
2. Gõ dấu =
=
=
3. Nhập hàm theo đúng cú pháp
AVERAGE(1,4,10)
AVERAGE(1,4,10)
4. Nhấn Enter
2. Cách sử dụng hàm
TH
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:
Ví dụ: Dùng công thức tính t?ng của 3 số sau:2, 6, 9?
Giải:
=2+6+9
Có cách nào khác để tính tổng của 3 số trên không?
Sử dụng hàm SUM để tính tổng của 3 số trên.
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:
Hàm tính tổng (SUM):
* Cú pháp:
=SUM(a,b,c,.)
Trong đó:
Các biến a, b, c : đặt cách nhau bởi dấu phẩy là các số hay địa chỉ của các ô tính, đ?a ch? kh?i.
Ví dụ: Dùng hàm tính tổng của 3 số sau: 15, 24, 45?
Giải:
=SUM(15,24,45)
Kết quả là
84
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:
Công thức:
=15+24+45
=A1+A2+A3
Hàm tính tổng (SUM):
Xét lại ví dụ trên
Hàm:
=SUM(15,24,45)
=SUM(A1,A2,A3)
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:
Sử dụng địa chỉ em
thực hiện như thế nào?
Hàm tính tổng (SUM):
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:
Địa chỉ của một khối được viết như thế nào?
Địa chỉ của khối B2:C4
Hàm tính tổng (SUM):
3. Một số hàm trong chương trình bảng tính:
? Em hãy tính tổng của khối A1:C3?
=SUM(A1:C3)
=SUM(A1:C3)
16
? Em hãy tính tổng của khối A1:C3 với ô F3?
=SUM(A1:C3,F3)
=SUM(A1:C3,F3)
20
Hàm tính tổng (SUM):
Bước 1: Chọn ô cần nhập hàm.
Bước 2: Gõ dấu =.
Bước 3: Nhập hàm theo đúng cú pháp.
Bước 4: Nhấn Enter.C�c bu?c nh?p h�m v�o ơ tính?
C?NG C?
Bước 1: Chọn ô cần nhập hàm.
Bước 2: Gõ dấu =.
Bước 3: Nhập hàm theo đúng cú pháp.
Bước 4: Nhấn Enter.

C�c bu?c nh?p h�m v�o ơ tính?

1: Chọn đáp án đúng nhất
Nếu trong một ô tính có các kí hiệu ##### điều đó có nghĩa gì?
a/ Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi.
b/ Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số.
c/ Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số.
d/ Hoặc b hoặc c
 Đáp án: c
C?NG C?
2: Cách nhập nào sau đây không đúng?
a/=Sum(5,A3,B1) b/=SUM(5,A3,B1)
c/=sum(5,A3,B1) d/=SUM (5,A3,B1)
C?NG C?
Đáp án: d
Học lại các phần đã học.
Trả lời câu 3 sgk/trang 31.
Xem trước phần còn lại của bài.
Kết thúc tiết học

Sponsor Documents