Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản

Đăng ngày 12/13/2015 8:42:03 PM | Thể loại: Sinh học 11 | Chia sẽ bởi: Hằng Bùi Thị Thúy | Lần tải: 252 | Lần xem: 0 | Page: 29 | Kích thước: 2.44 M | Loại file: ppt
  • Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - 1
  • Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - 2
  • Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - 3
  • Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - 4
  • Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản, Sinh học 11. . nslide trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , bài giảng Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản trong chuyên mục Sinh học 11 được giới thiệu bởi user Hằng Bùi Thị Thúy tới thành viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục Sinh học 11 , có tổng cộng 29 trang, thuộc file .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Sinh học Sinh học 11 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Tiết 48,còn cho biết thêm Bài 46: CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN Môn Sinh học 11 Tiết 48, cho biết thêm Bài 46: CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN I , bên cạnh đó Cơ chế điều hòa sinh tinh, cho biết thêm II , thêm nữa Cơ chế điều hòa sinh trứng, thêm nữa III ,còn cho biết thêm Ảnh hưởng của tâm thần và môi trường sống tới quá trình sinh tinh và sinh trứng, bên cạnh đó KIỂM TRA BÀI CŨ I, tiếp theo là Cơ chế điều hòa sinh tinh: Hãy quan sát https://nslide.com/bai-giang/bai-46-co-che-dieu-hoa-sinh-san.9xsg0q.html

Nội dung

Tiết 48. Bài 46:
CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN

Môn Sinh học 11
Tiết 48. Bài 46:
CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN
I . Cơ chế điều hòa sinh tinh.
II . Cơ chế điều hòa sinh trứng.
III . Ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng.
KIỂM TRA BÀI CŨ
I. Cơ chế điều hòa sinh tinh:
Hãy quan sát sơ đồ cơ chế điều hòa
sinh tinh sau đây:
Testoteron
Kích thích từ
môi trường ngoài
Vùng dưới đồi
LH
FSH
+
+
Ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng
Vùng dưới đồi tiết
ra GnRH kích thích
tuyến yên tiết FSH và LH
Tế bào kẽ
LH kích thích tế bào kẽ tiết
ra hoocmôn testoteron
FSH kích thích ống sinh
tinh sản xuất tinh trùng


- Hãy cho biết tên các hoocmon kích thích sản sinh tinh trùng?
Thảo luận nhóm và hoàn thành bảng sau
(Thời gian là 3 phút)
GnRH
FSH
LH
Têrôestostn
Vùng dưới đồi
Tuyến yên
Tuyến yên
Tinh hoàn
Kích thích tuyến yên
tiết FSH, LH
Kích thích ống sinh tinh
sản sinh tinh trùng
Kích thích tế bào kẽ tiết
ra hoocmon testostêrôn
Kích thích phát triển
ống sinh tinh và sản sinh
tinh trùng
Điều gì sẽ xảy ra khi nồng độ Testostêrôn trong máu tăng cao?
Testoteron
Kích thích từ
môi trường ngoài
Vùng dưới đồi
LH
FSH
+
+
Vùng dưới đồi tiết
ra GnRH kích thích
tuyến yên tiết FSH và LH
-
-
Ức chế
Khi nồng độ testostêrôn trong máu tăng cao gây ức chế ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi, làm 2 bộ phận này giảm tiết GnRH, FSH, LH.
Do GnRH, FSH, LH giảm làm tế bào kẽ giảm tiết testostêrôn. Nồng độ testostêrôn giảm không gây ức chế lên vùng dưới đồi và tuyến yên nữa nên hai bộ phận này lại tăng tiết hoocmon trở lại.
II. Cơ chế điều hòa sinh trứng:
Hãy quan sát sơ đồ cơ chế điều hòa
sinh trứng sau đây:
Vùng dưới đồi
LH
FSH
LH làm trứng chín,
rụng và tạo thể vàng.
+
FSH kích thích nang trứng
phát triển và tiết ra ơstrôgen
Ơstrôgen và
prôgestêrôn
Làm niêm mạc
tử cung dày lên
Vùng dưới đồi
tiết ra GnRH
Kích thích từ
môi trường ngoài
Hãy cho biết tên các hoocmon, nơi sản sinh,
ảnh hưởng của chúng đến quá trình phát triển,
chín và rụng trứng như thế nào?

Thời gian thực hiện: 3 phút.
GnRH
FSH
LH
Prôgestêrôn
và ơstrôgen
Vùng dưới đồi
Tuyến yên
Tuyến yên
Thể vàng
Kích thích tuyến yên
tiết FSH và LH
Kích thích nang trứng phát
triển và tiết ra ơstrôgen
Làm trứng chín, rụng
và tạo thể vàng
Làm niêm mạc tử cung
phát triển dày lên
Tại sao nồng độ hoocmon prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu lại có thể ảnh hưởng đến sản xuất các hoocmon của tuyến yên và vùng dưới đồi?
Hai hoocmon: prôgestêrôn và ơstrôgen ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên, gây giảm tiết GnRH, FSH và LH.
Vùng dưới đồi
LH
FSH
LH làm trứng chín,
rụng và tạo thể vàng.
+
FSH kích thích nang trứng
phát triển và tiết ra ơstrôgen
Ơstrôgen và
prôgestêrôn
Làm niêm mạc
tử cung dày lên
Vùng dưới đồi
tiết ra GnRH
Kích thích từ
môi trường ngoài
-
-
Ức chế
- Do hoocmon sinh dục biến động theo chu kì nên quá trình phát triển, chín và rụng trứng cũng diễn ra theo chu kì. Các loài động vật khác nhau có chu kì trứng chín và rụng khác nhau.
Ở vùng nhiệt đới, chu kì chín và rụng trứng
của chuột là 5 ngày, bò là 21 ngày, lợn là 24 ngày,
trâu là 25 ngày.
Ở người, trứng chín và rụng diễn ra theo chu kì tháng,
trung bình cứ sau 28 ngày lại có một trứng chín và rụng
III. Ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng.
- Hãy cho biết ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng?
III. Ảnh hưởng của thần kinh và môi trường sống đến quá trình sinh tinh và sinh trứng.
- Căn thẳng thần kinh kéo dài, sợ hãi, lo âu, buồn phiền kéo dài gây rối loạn quá trình rụng và chín của trứng, làm giảm sản sinh tinh trùng.
- Sự hiện diện và mùi của con đực tác động lên hệ thần kinh và nội tiết, qua đó ảnh hưởng đến quá trình phát triển, chín và rụng trứng và ảnh hưởng đến hành vi sinh dục của con cái.
- Thiếu ăn, suy dinh dưỡng, chế độ ăn uống không hợp lí gây rối loạn quá trình chuyển hóa vật chất trong cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh và sinh trứng.
- Người nghiện thuốc lá, nghiện rượu, nghiện ma túy có quá trình sinh trứng bị rối loạn, tinh hoàn giảm khả năng sản sinh tinh trùng.
Ở nữ giới, để tránh thai ngoài ý muốn người ta thường áp dụng những biện pháp nào?
* Ứng dụng:
Uống hoặc tiêm thuốc tránh thai
Tiêm hoocmon FSH và LH vào gia súc làm cho nhiều trứng chín
và rụng cùng lúc, các trứng này thụ tinh tạo ra nhiều con
Củng cố:
Câu 1: Đối với cá thể cái, hoocmon FSH có tác dụng điều hòa sinh sản là:
a. Kích thích sự phát triển của nang trứng.
b. Làm nang trứng chín.
c. Gây rụng trứng.
d. Tạo thể vàng và kích thích thể vàng tiết ra hormon prôgestêrôn.
Câu 2: Đối với cá thể đực, hoocmon FSH có tác dụng trong việc điều hòa sinh sản là:
a. Tác động lên tế bào kẽ gây tiết hoocmon testostêrôn.
b. Kích thích tiết ra hormon prôgestêrôn.
c. Kích thích vùng dưới đồi tiết ra hoocmon GnRH.
d. Kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng.
Câu 3: Thuốc uống chống thụ thai có chứa ơstrôgen và prôgestêrôn có tác dụng:
Kích thích tiết FSH và LH.
Ức chế tiết FSH và LH.
Kích thích tiết FSH và ức chế tiết LH
Kích thích tiết LH và ức chế tiết FSH
Dặn dò:
Học bài và trả lời các câu hỏi SGK/181.
Xem và chuẩn bị cho bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người.
- Hiện nay có những biện pháp nào làm thay đổi số con và điều khiển giới tính ở động vật?
- Sinh đẻ có kế hoạch là gì? Biện pháp tránh thai?