bài 46 cơ chế điều hòa sinh sản

Đăng ngày 6/20/2011 3:04:18 PM | Thể loại: Sinh học 11 | Chia sẽ bởi: Trì Bế Hồ Thiên | Lần tải: 414 | Lần xem: 8 | Page: 18 | Kích thước: 1.64 M | Loại file: ppt
  • bài 46 cơ chế điều hòa sinh sản - 1
  • bài 46 cơ chế điều hòa sinh sản - 2
  • bài 46 cơ chế điều hòa sinh sản - 3
  • bài 46 cơ chế điều hòa sinh sản - 4
  • bài 46 cơ chế điều hòa sinh sản - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng bài 46 cơ chế điều hòa sinh sản, Sinh học 11. . Chúng tôi chia sẽ đến đọc giả bài giảng bài 46 cơ chế điều hòa sinh sản .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu bài 46 cơ chế điều hòa sinh sản trong chủ đề Sinh học 11 được giới thiệu bởi bạn Trì Bế Hồ Thiên đến bạn đọc nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào thể loại Sinh học 11 , có tổng cộng 18 page, thuộc thể loại .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Sinh học Sinh học 11 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Sinh tinh Sinh trứng Tinh hoàn Buồng trứng Hooc mon máu máu Hệ tâm thần Môi trường Hệ nội tiết CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN I, bên cạnh đó Cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng 1, kế tiếp là Cơ chế điều hòa sinh tinh Tiết 49, kế tiếp là CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN Hệ sinh dục ở nam giới Quan sát sơ đồ H46, tiếp theo là 1 sgk và cho biết tên của những hoocmôn có ảnh hưởng tới quá trình sinh tinh? SƠ ĐỒ CƠ CHẾ ĐIỀU https://nslide.com/bai-giang/bai-46-co-che-dieu-hoa-sinh-san.b1v4wq.html

Nội dung

Sinh tinh
Sinh trứng
Tinh hoàn
Buồng trứng
Hooc mon
máu
máu
Hệ thần kinh
Môi trường
Hệ nội tiết
CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN
I.Cơ chế điều hòa sinh tinh và sinh trứng
1.Cơ chế điều hòa sinh tinh
Tiết 49. CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN
Hệ sinh dục ở nam giới
Quan sát sơ đồ H46.1 sgk và cho biết tên của các hoocmôn có ảnh hưởng đến quá trình sinh tinh?

SƠ ĐỒ CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH TINH
Tinh hoàn
Testosteron
GnRH
LH
FSH
Vùng dưới đồi
Tuyến yên
Tuyến yên
Tế bào kẽ trong
tinh hoàn
Sgk
Sgk
Sgk
Sgk
SƠ ĐỒ CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH TINH
Tinh hoàn
Testosteron
GnRH
LH
FSH
Quan sát sơ đồ 46.1 và cho biết:
- Khi nồng độ testostêrôn trong máu tăng cao, tinh trùng được sinh ra quá nhiều thì quá trình sinh tinh được điều chỉnh như thế nào?
2.Cơ chế điều hòa sinh trứng
Tiết 49. CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN
Chu kì phát triển của nang trứng
SƠ ĐỒ CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH TRỨNG
GnRH
LH
FSH
Nang trứng
Quan sát sơ đồ 46.2 và cho biết:
- Hoocmôn nào kích thích sản sinh trứng?
Mỗi loại hoocmôn ảnh hưởng như thế nào đến quá trình sinh trứng?
Vùng dưới đồi
Tuyến yên
Tiết 49. CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN
Vùng dưới đồi
Tuyến yên
Tuyến yên
Sgk
Sgk
Sgk
Sgk
Thể vàng
2.Cơ chế điều hòa sinh trứng
SƠ ĐỒ CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH TRỨNG
GnRH
LH
FSH
Nang trứng
Xem phim
Trả lời câu hỏi 1sgk.181
Thu?c tr�nh thai ch?a ostrơgen v� prơgest�rơn cĩ t�c d?ng ?c ch? chín v� r?ng tr?ng. Vì ostrơgen v� prơgest�rơn ?c ch? v�ng du?i d?i ti?t GnRH? tuy?n y�n gi?m ti?t FSH,LH => tr?ng khơng chín v� r?ng
II.A�nh hưởng của thần kinh và môi trường đến quá trình sinh tinh và sinh trứng
+ Thần kinh
+ Nhiệt độ
+ A�nh sáng
+ Dinh dưỡng
+ Chất kích thích
Tiết 49. CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN
Bài tập ở nhà
Học bài 45 và 46 tiết sau kiểm tra 15`
Soạn nội dung đề cương ôn tập học kì II.
Xem trước nội dung mục I bài 47.