Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản

Đăng ngày 5/4/2015 9:43:49 PM | Thể loại: Sinh học 11 | Chia sẽ bởi: nguyễn thúy hằng | Lần tải: 15 | Lần xem: 5 | Page: 13 | Kích thước: 1.98 M | Loại file: ppt
  • Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - 1
  • Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - 2
  • Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - 3
  • Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - 4
  • Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản, Sinh học 11. . Chúng tôi giới thiệu đến mọi người tài liệu Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , bài giảng Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản trong chủ đề Sinh học 11 được chia sẽ bởi bạn nguyễn thúy hằng đến mọi người nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã đưa vào thể loại Sinh học 11 , có 13 trang, thuộc file .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Sinh học Sinh học 11 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập BÀI 46: CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH TINH Vùng dưới đồi tiết ra GnRH kích thích tuyến lặng tiết FSH và LH FSH kích thích ống sinh tinh sản xuất tinh trùng Kích thích từ môi trường ngoài Testoteron Vùng dưới đồi LH FSH + + Tế bào kẽ LH kích thích tế bào kẽ tiết ra hoocmôn testoteron Ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng a, nói thêm Vai trò những loại Hoocmon Vùng dưới đồi Tuyến lặng Tuyến lặng Tinh hoàn Kích thích tuyến lặng tiết FSH https://nslide.com/bai-giang/bai-46-co-che-dieu-hoa-sinh-san.qjh9zq.html

Nội dung

BÀI 46:
CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN
CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH TINH
Vùng dưới đồi tiết
ra GnRH kích thích
tuyến yên tiết FSH và LH
FSH kích thích ống sinh
tinh sản xuất tinh trùng
Kích thích từ
môi trường ngoài
Testoteron
Vùng dưới đồi
LH
FSH
+
+
Tế bào kẽ
LH kích thích tế bào kẽ tiết
ra hoocmôn testoteron
Ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng
a. Vai trò các loại Hoocmon
Vùng dưới
đồi
Tuyến yên
Tuyến yên
Tinh hoàn
Kích thích tuyến yên tiết FSH và LH
Kích thích ống sinh tinh sản xuất ra tinh trùng
Kích thích TB kẽ tiết ra hoocmon Testostêrôn
Kích thích ống sinh tinh sản xuất ra tinh trùng
Nhìn vào sơ đồ hãy
giải thích cơ chế
điều hòa sinh tinh?
b. Cơ chế điều hòa sinh tinh:
- Vùng dưới đồi tiết GnRH kích thích thùy trước tuyến yên tiết FSH và LH testosterone kích thích quá trình sản sinh tinh trùng

Sự điều hòa sinh tinh được thực hiện theo cơ chế liên hệ ngược?
- Nếu testosteron tiết ra quá nhiều sẽ tác động trở lại gây ức chế vùng dười đồi tiết GnRH tuyến yên tiết LH, ức chế FSH
1. Điều hòa sinh tinh:
b. Cơ chế điều hòa sinh tinh:
Tại sao nồng độ hoocmon prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu lại có thể ảnh hưởng đến sản xuất các hoocmon của tuyến yên và vùng dưới đồi?
Hai hoocmon: prôgestêrôn và ơstrôgen ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên, gây giảm tiết GnRH, FSH và LH.
củng cố