Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - 1
Trang 1
Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - 2
Trang 2
Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - 3
Trang 3
Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - 4
Trang 4
Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - 5
Trang 5
Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - 6
Trang 6
Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - 7
Trang 7
Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - 8
Trang 8
Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - 9
Trang 9
Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - 10
Trang 10
Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - 11
Trang 11
Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - 12
Trang 12
Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản - 13
Trang 13
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản

Đăng ngày 5/4/2015 9:43:49 PM | Thể loại: Sinh học 11 | Lần tải: 15 | Lần xem: 0 | Page: 13 | FileSize: 1.98 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản, Sinh học 11. . nslide.com chia sẽ tới cộng đồng thư viện Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , bài giảng Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản trong chuyên mục Sinh học 11 được chia sẽ bởi bạn nguyễn thúy hằng đến thành viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào danh mục Sinh học 11 , có 13 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Sinh học Sinh học 11 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu BÀI 46: CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH TINH Vùng dưới đồi tiết ra GnRH kích thích tuyến im tiết FSH và LH FSH kích thích ống sinh tinh sản xuất tinh trùng Kích thích từ môi trường ngoài Testoteron Vùng dưới đồi LH FSH + + Tế bào kẽ LH kích thích tế bào kẽ tiết ra hoocmôn testoteron Ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng a, thêm nữa Vai trò những loại Hoocmon Vùng dưới đồi Tuyến im Tuyến im Tinh hoàn Kích thích tuyến im tiết FSH và LH Kích thích ống

https://nslide.com/bai-giang/bai-46-co-che-dieu-hoa-sinh-san.qjh9zq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Sinh học 11


BÀI 46:
CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH SẢN
CƠ CHẾ ĐIỀU HÒA SINH TINH
Vùng dưới đồi tiết
ra GnRH kích thích
tuyến yên tiết FSH và LH
FSH kích thích ống sinh
tinh sản xuất tinh trùng
Kích thích từ
môi trường ngoài
Testoteron
Vùng dưới đồi
LH
FSH
+
+
Tế bào kẽ
LH kích thích tế bào kẽ tiết
ra hoocmôn testoteron
Ống sinh tinh sản sinh ra tinh trùng
a. Vai trò các loại Hoocmon
Vùng dưới
đồi
Tuyến yên
Tuyến yên
Tinh hoàn
Kích thích tuyến yên tiết FSH và LH
Kích thích ống sinh tinh sản xuất ra tinh trùng
Kích thích TB kẽ tiết ra hoocmon Testostêrôn
Kích thích ống sinh tinh sản xuất ra tinh trùng
Nhìn vào sơ đồ hãy
giải thích cơ chế
điều hòa sinh tinh?
b. Cơ chế điều hòa sinh tinh:
- Vùng dưới đồi tiết GnRH kích thích thùy trước tuyến yên tiết FSH và LH testosterone kích thích quá trình sản sinh tinh trùng

Sự điều hòa sinh tinh được thực hiện theo cơ chế liên hệ ngược?
- Nếu testosteron tiết ra quá nhiều sẽ tác động trở lại gây ức chế vùng dười đồi tiết GnRH tuyến yên tiết LH, ức chế FSH
1. Điều hòa sinh tinh:
b. Cơ chế điều hòa sinh tinh:
Tại sao nồng độ hoocmon prôgestêrôn và ơstrôgen trong máu lại có thể ảnh hưởng đến sản xuất các hoocmon của tuyến yên và vùng dưới đồi?
Hai hoocmon: prôgestêrôn và ơstrôgen ức chế vùng dưới đồi và tuyến yên, gây giảm tiết GnRH, FSH và LH.
củng cố

Sponsor Documents