Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Đăng ngày 10/26/2016 2:15:41 PM | Thể loại: Số học 6 | Chia sẽ bởi: Tu Vi Thuy | Lần tải: 13 | Lần xem: 2 | Page: 9 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: ppt
  • Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố - 1
  • Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố - 2
  • Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố - 3
  • Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố - 4
  • Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố, Số học 6. ?: Hãy viết tập các ước của 5, tập hợp các ước của 8? Ư(5) = {1; 5} KIỂM TRA BÀI CŨ GIẢI Ư(8) = {1; 2; 4; 8} - Số 5 có mấy ước? - Số 8 có mấy ước? 2 4 1. Số nguyên tố. Hợp số Tiết 25 §14. SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ. BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ - Ta gọi các số 2, 3, 5 là các số nguyên tố, các số 4 và 6 là hợp số.... nslide trân trọng giới thiệu đến bạn đọc thư viện Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Chương I. §14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố thuộc chủ đề Số học 6 được giới thiệu bởi user Tu Vi Thuy tới các bạn nhằm mục đích học tập , thư viện này được đưa vào chuyên mục Số học 6 , có 9 trang, thuộc file .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Toán học Toán học 6 Số học 6 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo ?: Hãy viết tập những ước https://nslide.com/bai-giang/chuong-i-14-so-nguyen-to-hop-so-bang-so-nguyen-to.mrto0q.html

Nội dung

?: Hãy viết tập các ước của 5, tập hợp các ước của 8?
Ư(5) = {1; 5}
KIỂM TRA BÀI CŨ
GIẢI
Ư(8) = {1; 2; 4; 8}
- Số 5 có mấy ước?
- Số 8 có mấy ước?
2
4
1. Số nguyên tố. Hợp số
Tiết 25
§14. SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ. BẢNG SỐ NGUYÊN TỐ
- Ta gọi các số 2, 3, 5 là các số nguyên tố, các số 4 và 6 là hợp số.
1; 2
1; 3
1; 2; 4
1; 5
1; 2; 3; 6
Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
*Định nghĩa:
Bài tập : Xét xem câu nào đúng (Đ), câu nào sai(S)?
Đ
Đ
S
a) Số 26 là hợp số.
b) Số 41 là số nguyên tố
BÀI TẬP CỦNG CỐ
c) Số 47 là hợp số
d) Số 1 là không là số nguyên tố và cũng không là hợp số
Đ
e) Số 59 là hợp số
S
2. Lập bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100
Trong các số 7, 8, 9, số nào là số nguyên tố, số nào là hợp số? Vì sao?
Trả lời:
- Số 7 là số nguyên tố, vì chúng chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
- Số 8 và số 9 là hợp số, vì nó có nhiều hơn hai ước.
► Chú ý:
a) Số 0 và số 1 không là số nguyên tố và cũng không là hợp số.
b) Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là: 2, 3, 5, 7
Ơ - ra - tô - xten (276 - 194 T.CN)
Nhà toán học cổ Hi Lạp Ơ- ra - tô - xten đã viết các số trên giấy cỏ sậy căng trên một các khung rồi dùi thủng các hợp số. Bảng số nguyên tố còn lại giống như một cái sàng và được gọi là sàng Ơ- ra - tô - xten .
 Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
Kiến thức bài học
 Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ước.
 Số 0 và số 1 không là số nguyên tố và cũng không là hợp số.
 Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là: 2, 3, 5, 7.
 Số nguyên tố nhỏ nhất là số 2, đó là số nguyên tố chẵn duy nhất.
BÀI TẬP CỦNG CỐ
Bài 116 (SGK - 47). Gọi P là tập hợp số nguyên tố. Điền kí hiệu , , hoặc  vào ô vuông cho đúng:
83 P, 91 P, 15 N, P N


Tiết sau Luyện tập
HƯỚNG DẪN HỌC BÀI VỀ NHÀ
Học thuộc lý thuyết
Xem lại các bài tập đã làm trên lớp
Làm các bài tập : 117; 119; 120; 122 ( SGK - 47 )
f
f
f
f