đếm đến 6 - nhận biết nhóm có 6 đối tượng - nhận biết số 6

Đăng ngày 10/29/2015 9:48:02 PM | Thể loại: Lớp 5 tuổi | Chia sẽ bởi: Trang Hồ Thị Thanh | Lần tải: 4 | Lần xem: 14 | Page: 17 | Kích thước: 3.43 M | Loại file: ppt

  • đếm đến 6 - nhận biết nhóm có 6 đối tượng - nhận biết số 6 - 1
  • đếm đến 6 - nhận biết nhóm có 6 đối tượng - nhận biết số 6 - 2
  • đếm đến 6 - nhận biết nhóm có 6 đối tượng - nhận biết số 6 - 3
  • đếm đến 6 - nhận biết nhóm có 6 đối tượng - nhận biết số 6 - 4
  • đếm đến 6 - nhận biết nhóm có 6 đối tượng - nhận biết số 6 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

GIÁO ÁN:
ĐẾM ĐẾN 6 – NHẬN BIẾT NHÓM CÓ 6 ĐỐI TƯỢNG – NB SỐ 6 – NB SỐ THỨ TỰ TRONG PHẠM VI 6


GV THỰC HIỆN : HỒ THỊ THANH TRANG
CHỦ ĐỀ NHÁNH : GIA ĐÌNH BÉ
HOẠT ĐỘNG 2
HOẠT ĐỘNG 3
HOẠT ĐỘNG 4
HOẠT ĐỘNG 1
ÔN SỐ LƯỢNG 5
Luyện tập nhận biêt số lượng trong phạm vi 6
Trò chơi đôi nào nhanh
TRÒ CHUYỆN VỀ GIA ĐÌNH BÉ
HOẠT ĐỘNG 1
TRÒ CHUYỆN VỀ GIA ĐÌNH CỦA BÉ
HOẠT ĐỘNG 2:
ÔN SỐ LƯỢNG 5
5
HOẠT ĐỘNG 3:
NHẬN BIẾT SỐ LƯỢNG 6
6
6
6
5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
6
6
5
4
3
2
1
HOẠT ĐỘNG 4:
TRÒ CHƠI ĐỘI NÀO NHANH
CÁCH CHƠI:
Cô chuẩn bị 2 bức tranh có rất nhiều nhóm đồ dùng cô mời hai đội bật qua con suối lên tìm nhóm nào có số lượng 6 thì khoanh tròn rồi nối vào số 6
* LUẬT CHƠI : không chạm vào con suối và nối đúng và nhiều hơn là thắng cuộc
HOẠT ĐỘNG 5:
TRÒ CHƠI BÉ KHÉO TAY
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!