Đếm đến 7. nhận biết các nhóm có số lượng 7. nhận biết số 7.

Đăng ngày 10/16/2015 9:14:54 PM | Thể loại: Bài giảng khác | Chia sẽ bởi: Trâm Nguyễn Thị Ngọc | Lần tải: 93 | Lần xem: 5 | Page: 7 | Kích thước: 0.30 M | Loại file: ppt
  • Đếm đến 7. nhận biết các nhóm có số lượng 7. nhận biết số 7. - 1
  • Đếm đến 7. nhận biết các nhóm có số lượng 7. nhận biết số 7. - 2
  • Đếm đến 7. nhận biết các nhóm có số lượng 7. nhận biết số 7. - 3
  • Đếm đến 7. nhận biết các nhóm có số lượng 7. nhận biết số 7. - 4
  • Đếm đến 7. nhận biết các nhóm có số lượng 7. nhận biết số 7. - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Đếm đến 7. nhận biết các nhóm có số lượng 7. nhận biết số 7., Bài giảng khác. . nslide giới thiệu tới bạn đọc thư viện Đếm đến 7. nhận biết các nhóm có số lượng 7. nhận biết số 7. .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Thư viện Đếm đến 7. nhận biết các nhóm có số lượng 7. nhận biết số 7. thuộc chủ đề Bài giảng khác được giới thiệu bởi user Trâm Nguyễn Thị Ngọc đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã chia sẽ vào mục Bài giảng khác , có tổng cộng 7 page, thuộc file .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi Khác (5 tuổi) ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo PHÒNG GD - ĐT HUYỆN PHONG ĐIỀN TRƯỜNG MẦM NON PHONG THU LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHỆP ĐỀ TÀI: ĐẾM ĐẾN 7, nói thêm NHẬN BIẾT NHÓM CÓ 7 ĐỐI TƯỢNG,còn cho biết thêm NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 7, ngoài ra ĐỘ TuỔI: 5 – 6 TuỔI SỐ LƯỢNG TRẺ: 24 TRẺ ĐỊA ĐiỂM DẠY: TRƯỜNG MN THỊ TRẤN PHONG ĐiỀN GV: NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 7 7 https://nslide.com/bai-giang/dem-den-7-nhan-biet-cac-nhom-co-so-luong-7-nhan-biet-so-7.wt3d0q.html

Nội dung

PHÒNG GD - ĐT HUYỆN PHONG ĐIỀN
TRƯỜNG MẦM NON PHONG THU

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC


CHỦ ĐỀ: NGHỀ NGHỆP
ĐỀ TÀI: ĐẾM ĐẾN 7. NHẬN BIẾT NHÓM CÓ 7 ĐỐI TƯỢNG.
NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 7.
ĐỘ TuỔI: 5 – 6 TuỔI
SỐ LƯỢNG TRẺ: 24 TRẺ
ĐỊA ĐiỂM DẠY: TRƯỜNG MN THỊ TRẤN PHONG ĐiỀN
GV: NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM
7
7
7
7
Tr� choi
Trò chơi 1: Ai tinh mắt
Trò chơi 2:
Thi xem đội nào nhanh