Đếm đến 9. Nhận biết các nhóm có 9 đối tương. Nhận biết chữ số 9

Đăng ngày 12/16/2015 9:24:59 PM | Thể loại: Làm quen với Toán | Chia sẽ bởi: Hằng Trần Thị | Lần tải: 269 | Lần xem: 9 | Page: 18 | Kích thước: 0.67 M | Loại file: ppt
  • Đếm đến 9. Nhận biết các nhóm có 9 đối tương. Nhận biết chữ số 9 - 1
  • Đếm đến 9. Nhận biết các nhóm có 9 đối tương. Nhận biết chữ số 9 - 2
  • Đếm đến 9. Nhận biết các nhóm có 9 đối tương. Nhận biết chữ số 9 - 3
  • Đếm đến 9. Nhận biết các nhóm có 9 đối tương. Nhận biết chữ số 9 - 4
  • Đếm đến 9. Nhận biết các nhóm có 9 đối tương. Nhận biết chữ số 9 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Đếm đến 9. Nhận biết các nhóm có 9 đối tương. Nhận biết chữ số 9, Làm quen với Toán. . Chúng tôi giới thiệu tới mọi người bài giảng Đếm đến 9. Nhận biết các nhóm có 9 đối tương. Nhận biết chữ số 9 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Đếm đến 9. Nhận biết các nhóm có 9 đối tương. Nhận biết chữ số 9 thuộc danh mục Làm quen với Toán được giới thiệu bởi thành viên Hằng Trần Thị tới thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục Làm quen với Toán , có 18 trang, thuộc file .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi Làm quen với Toán (5 tuổi) ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo Nhiệt liệt chào mừng những giáo viên về dự giờ Gi¸o viªn: Tr­¬ng ThÞ Nhµi Trường: Mầm non Nam Điền ĐỀ TÀI: ĐẾM ĐẾN 9, nói thêm NHẬN BIẾT CÁC NHÓM ĐỒ VẬT CÓ SỐ LƯỢNG 9, nói thêm là NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 9,còn cho biết thêm --------*****---------- Xe ô tô con Xe máy Xe buýt Máy bay 9 9 9 https://nslide.com/bai-giang/dem-den-9-nhan-biet-cac-nhom-co-9-doi-tuong-nhan-biet-chu-so-9.s6wg0q.html

Nội dung

Nhiệt liệt chào mừng các cô giáo về dự giờ
Gi¸o viªn: Tr­¬ng ThÞ Nhµi
Trường: Mầm non Nam Điền
ĐỀ TÀI: ĐẾM ĐẾN 9. NHẬN BIẾT CÁC NHÓM ĐỒ VẬT CÓ SỐ LƯỢNG 9. NHẬN BIẾT CHỮ SỐ 9.
--------*****----------
Xe ô tô con
Xe máy
Xe buýt
Máy bay
9
9
9
9
9
9
6
4
2
Bài học đến đây là hết
Kính chúc các cô mạnh khỏe
chúc các bé chăm ngoan học giỏi