Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Giáo trình Giới thiệu tác phẩm Hồ Chí Minh

Đăng ngày 7/15/2013 11:27:04 AM | Thể loại: LƯU GIỮ KỶ NIỆM | Lần tải: 57 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 1.89 M | File type: doc
0 lần xem

bài giảng Giáo trình Giới thiệu tác phẩm Hồ Chí Minh, LƯU GIỮ KỶ NIỆM. . nslide trân trọng giới thiệu tới cộng đồng thư viện Giáo trình Giới thiệu tác phẩm Hồ Chí Minh .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Giáo trình Giới thiệu tác phẩm Hồ Chí Minh trong thể loại LƯU GIỮ KỶ NIỆM được giới thiệu bởi user Vĩnh Hoàng Ngọc tới thành viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã giới thiệu vào mục LƯU GIỮ KỶ NIỆM , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Bài giảng Bài giảng LƯU GIỮ KỶ NIỆM ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu   MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU4 PHẦN 1 ĐÔI NÉT VỀ BỐI CẢNH RA ĐỜI6CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH6 1, tiếp theo là Hoàn cảnh kinh tế-xã hội Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX6 2,còn cho biết thêm Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX9 3, ngoài ra Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, người đầu tiên chấm dứt tình trạng khủng hoảng đường lối cứu nước kéo dài gần 100 năm của dân tộc Việt

https://nslide.com/bai-giang/giao-trinh-gioi-thieu-tac-pham-ho-chi-minh.cw99yq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng LƯU GIỮ KỶ NIỆM


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 4
PHẦN 1 ĐÔI NÉT VỀ BỐI CẢNH RA ĐỜI6CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 6
1. Hoàn cảnh kinh tế-xã hội Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 6
2. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 9
3. Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, người đầu tiên chấm dứt tình trạng khủng hoảng đường lối cứu nước kéo dài gần 100 năm của dân tộc Việt Nam 10
4. Chủ tịch Hồ Chí Minh, tác phẩm và sự nghiệp cách mạng 12
PHẦN 2 GIỚI THIỆU MỘT SỐ TÁC PHẨM KINH ĐIỂN TIÊU BIỂU CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 20
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM “ĐƯỜNG KÁCH MỆNH” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 20
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM “SỬA ĐỔI LỐI LÀM VIỆC” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 68
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH “NẦNG CAO ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, QUÉT SẠCH CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN” 130
GIỚI THIỆU TÁC PHẨM “DI CHÚC” CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH 138
PHẦN KẾT KUẬN 150
TÀI LIỆU THAM KHẢO 164
LỜI NÓI ĐẦU
----*----
Để phục vụ cho việc học tập của sinh viên chuyên ngành Giáo dục chính trị của Trung tâm đào tạo Đại học từ xa thuộc Đại học Huế, được sự tín nhiệm của Trung tâm, chúng tôi biên soạn cuốn “Giáo trình giới thiệu tác phẩm Hồ Chí Minh”.
Nội dung cuốn sách hoàn thành trên cơ sở kế thừa cuốn sách “Giới thiệu các tác phẩm kinh điển tư tưởng Hồ Chí Minh” của Ths Hoàng Ngọc Vĩnh và TS Thái Ngọc Tăng, Nhà xuất bản Đại học Huế, Huế 2010, có chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện thêm.
Ngoài phần mở đầu, kết luận, bài đọc thêm và tài liệu tham khảo, cuốn sách được thiết kế gồm hai phần: Phần 1 Đôi nét về bối cảnh ra đời của tư tưởng Hồ Chí Minh. Phần 2 Giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Cuốn sách phục vụ đối tượng người học chủ yếu là sinh viên năm thứ ba ngành Giáo dục chính trị của Trung tâm Đào tạo Đại học từ xa Đại học Huế, với thời lượng của học phần là 45 tiết, nên chỉ giới thiệu các tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đường Kách mệnh”, “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa các nhân”, “Di chúc”.
Những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phản ánh trong “Giáo trình giới thiệu tác phẩm Hồ Chí Minh” là: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”. Đó là nội dung tổng quát của tư tưởng Hồ Chí Minh. “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” là điểm xuất phát và là sự xuyên suốt của tư tưởng Hồ Chí Minh. Độc lập dân tộc gắn bó thống nhất với chủ nghĩa xã hội là luận điểm trung tâm của tư tưởng Hồ Chí Minh, nó thâm nhập và xuyên suốt toàn bộ hệ thống tư tưởng của Người trong các thời kỳ và trên các lĩnh vực.
Lần đầu tiên trong các Đảng cộng sản cầm quyền, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu lên tư tưởng: Đảng phải xứng đáng vừa là người lãnh đạo sáng suốt, vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.
Đại đoàn kết dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là một chiến lược cơ bản, lâu dài, trong tiến trình cách mạng Việt Nam. Tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh mãi mãi là một sức mạnh làm nên thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là sự vận dụng sáng tạo học thuyết về nhà nước của chủ nghĩa Mác-Lênin, chọn lọc, kế thừa những tinh hoa về việc xây dựng nhà nước trong lịch sử dân tộc và nhân loại.
Bản thân Người là một tấm gương trọn vẹn của đạo đức mới: Suốt đời phấn đấu, hy sinh vì lợi ích của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một thể thống nhất giữa đạo đức với chính trị, đạo đức với tài năng, giữa nói và làm, giữa đạo đức cách mạng và đạo đức đời thường.
Để hiểu rõ những giá trị phong phú và toàn diện của tư tưởng Hồ Chí Minh, cần đọc, tìm hiểu và nghiên cứu Hồ Chí Minh Toàn tập, trọn bộ 12 tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995 (2000, 20002). Cuốn “Giáo trình giới thiệu tác phẩm Hồ Chí Minh”, chỉ phản ánh một phần nội dung bộ sách kinh điển lớn nhất, có giá trị lý luận và thực tiễn cao nhất ấy về cách mạng Việt

Sponsor Documents