Giới thiệu

Đăng ngày 3/12/2010 6:45:28 PM | Thể loại: Bài giảng | Chia sẽ bởi: Sỹ Đào Tuấn | Lần tải: 20 | Lần xem: 9 | Page: 4 | Kích thước: 0.56 M | Loại file: ppt
  • Giới thiệu - 1
  • Giới thiệu - 2
  • Giới thiệu - 3
  • Giới thiệu - 4
  • download - 3
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Giới thiệu, Bài giảng. . Chúng tôi chia sẽ đến các bạn bài giảng Giới thiệu .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , bài giảng Giới thiệu trong chủ đề Bài giảng được chia sẽ bởi user Sỹ Đào Tuấn đến bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được giới thiệu vào chuyên mục Bài giảng , có tổng cộng 4 trang, thuộc file .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Bài giảng ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem GV : Dao Tuan Sy - THCS Dai DongTin học cơ sở A - Đặng Bình Phương Nội dung môn học Phần 1, bên cạnh đó Đại cương Chương 1, bên cạnh đó Các khái niệm căn bản về MTĐT Chương 2, tiếp theo là Hệ điều hành Chương 3, thêm nữa Mạng máy tính Chương 4, ngoài ra Biểu diễn thông báo trong MTĐT GV : Dao Tuan Sy - THCS Dai DongTin học cơ sở A - Đặng Bình Phương Nội dung môn học Phần 2: Hệ điều hành Windows XP Chương 1: Một số khái niệm căn bản trong Windows XP Chương 2: Quản lí và điều khiển màn hình Desktop Chương 3: Quản lí tệp tin và thư mục Chương https://nslide.com/bai-giang/gioi-thieu.t3thvq.html

Nội dung

GV : Dao Tuan Sy - THCS Dai DongTin học cơ sở A - Đặng Bình Phương
Nội dung môn học
Phần 1. Đại cương
Chương 1. Các khái niệm cơ bản về MTĐT
Chương 2. Hệ điều hành
Chương 3. Mạng máy tính
Chương 4. Biểu diễn thông tin trong MTĐT
GV : Dao Tuan Sy - THCS Dai DongTin học cơ sở A - Đặng Bình Phương
Nội dung môn học
Phần 2: Hệ điều hành Windows XP
Chương 1: Một số khái niệm cơ bản trong Windows XP
Chương 2: Quản lí và điều khiển màn hình Desktop
Chương 3: Quản lí tệp tin và thư mục
Chương 4: Quản lí người dùng
Chương 5: Quản lí và điều khiển các chương trình ứng dụng
Chương 6: Một số tuỳ biến và thao tác thông dụng
GV : Dao Tuan Sy - THCS Dai DongTin học cơ sở A - Đặng Bình Phương
Nội dung môn học
Phần 3: Soạn thảo văn bản với MicrosoftWord
Chuơng 1: Các thao tác và đặc trưng cơ bản
Chương 2: Các bước cơ bản khi soạn thảo một văn bản
Chương 3: Nhập văn bản
Chương 4: Các thao tác định dạng
Chương 5: Bảng biểu
Chương 6: Chỉnh sửa văn bản trong Microsoft word
Chương 7: In ấn
GV : Dao Tuan Sy - THCS Dai DongTin học cơ sở A - Đặng Bình Phương
Nội dung môn học
Phần 4: Bảng tính điện tử Excel
Chương 1: Các thao tác cơ bản trong bảng tính Excel
Chương 2: Một số hàm thông dụng
Chương 3: Quản trị dữ liệu trong Excel
Chương 4: Biểu đồ
Chương 5: In ấn