Giới thiệu tác phẩm :Đời sống mới của Tân Sinh (Hồ Chí Minh)

Đăng ngày 4/8/2009 1:46:51 PM | Thể loại: Lớp 1 | Chia sẽ bởi: Đàm Trương Đăng | Lần tải: 26 | Lần xem: 15 | Page: 12 | Kích thước: 7.69 M | Loại file: ppt
  • Giới thiệu tác phẩm :Đời sống mới của Tân Sinh (Hồ Chí Minh) - 1
  • Giới thiệu tác phẩm :Đời sống mới của Tân Sinh (Hồ Chí Minh) - 2
  • Giới thiệu tác phẩm :Đời sống mới của Tân Sinh (Hồ Chí Minh) - 3
  • Giới thiệu tác phẩm :Đời sống mới của Tân Sinh (Hồ Chí Minh) - 4
  • Giới thiệu tác phẩm :Đời sống mới của Tân Sinh (Hồ Chí Minh) - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Giới thiệu tác phẩm :Đời sống mới của Tân Sinh (Hồ Chí Minh), Lớp 1. . Chúng tôi chia sẽ tới mọi người thư viện Giới thiệu tác phẩm :Đời sống mới của Tân Sinh (Hồ Chí Minh) .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , bài giảng Giới thiệu tác phẩm :Đời sống mới của Tân Sinh (Hồ Chí Minh) trong danh mục Lớp 1 được chia sẽ bởi user Đàm Trương Đăng tới cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào mục Lớp 1 , có tổng cộng 12 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Tiểu Học Lớp 1 Tin học 1 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Giới thiệu sách: tác phẩm: đời sống mới I, ngoài ra Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hoá thế giới - Tác gia lớn của nền văn học Việt Nam 1) Sơ lược cuộc đời: 2) Sự nghiệp văn học II, tiếp theo là Các tác phẩm Hồ Chủ Tịch III, ngoài ra Tác phẩm Đời sống mới Xin trân trọng giới thiệu để những Thầy, Cô giáo tới thư viện để tìm đọc tác phẩm: Đời sống https://nslide.com/bai-giang/gioi-thieu-tac-pham-doi-song-moi-cua-tan-sinh-ho-chi-minh.g1e6tq.html

Nội dung

Giới thiệu sách:
tác phẩm: đời sống mới
I. Hồ Chí Minh - Danh nhân văn hoá thế giới - Tác gia lớn của nền văn học Việt Nam
1) Sơ lược cuộc đời:
2) Sự nghiệp văn học
II. Các tác phẩm Hồ Chủ Tịch
III.Tác phẩm Đời sống mới
Xin trân trọng giới thiệu để các Thầy, Cô giáo đến thư viện để tìm đọc tác phẩm: Đời sống mới