Làm quen chữ b, d, đ

Đăng ngày 6/12/2014 10:13:20 AM | Thể loại: Bài giảng khác | Chia sẽ bởi: Oanh Vũ Thị Kim | Lần tải: 76 | Lần xem: 9 | Page: 26 | Kích thước: 5.61 M | Loại file: ppt
  • Làm quen chữ b, d, đ - 1
  • Làm quen chữ b, d, đ - 2
  • Làm quen chữ b, d, đ - 3
  • Làm quen chữ b, d, đ - 4
  • Làm quen chữ b, d, đ - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Làm quen chữ b, d, đ, Bài giảng khác. . nslide.com chia sẽ tới các bạn thư viện Làm quen chữ b, d, đ .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Làm quen chữ b, d, đ trong chuyên mục Bài giảng khác được giới thiệu bởi user Oanh Vũ Thị Kim tới thành viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào thể loại Bài giảng khác , có tổng cộng 26 trang, thuộc file .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Khác ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập bé cùng cô nói chuyện Hoạt động 1: Hoạt động 2: Bé khám phá chữ cái: b, d, đ q u ả b ư i ở q u a b ư i ơ e o t e o b B Câu ®è cña bÐ Là qu¶ gì? Hết giờ 1 2 3 4 5 Trăm con mắt nhỏ vòng quanh mình Tóc xanh tua tủa dáng hình lưỡi gươm ư a b q u ả d ứ a d q u ả d ứ a d D q u ả đ u ủ đ đ D đ d b Giờ học hôm https://nslide.com/bai-giang/lam-quen-chu-b-d-d.3hxvzq.html

Nội dung

bé cùng cô trò chuyện
Hoạt động 1:
Hoạt động 2:
Bé khám phá chữ cái:
b, d, đ
q
u

b
ư
i

q
u
a
b
ư
i
ơ
e
o
t
e
o
b
B
Câu ®è cña bÐ
Là qu¶ gì?
Hết giờ
1
2
3
4
5
Trăm con mắt nhỏ quanh mình
Tóc xanh tua tủa dáng hình lưỡi gươm
ư
a
b
q
u

d

a
d
q
u

d

a
d
D
q
u

đ
u

đ
đ
D
đ
d
b

Giờ học hôm nay cô vừa cho các cháu làm quen các chữ cái gì ?
d
b

so sánh chữ b,d
so sánh chữ b,d
đ
d

so sánh chữ d,đ
so sánh chữ d,đ
Cùng vui chơi
hoạt động 3:
Trò chơi: ghép chữ cái b, d, đ.
c
J
l
c
c
J
l
c
c
J
l
l
c
Hoạt động nhóm
1 nhóm: Xếp chữ cái b,d,đ
1 nhóm: Tô màu chữ cái b,d,đ
1 nhóm: Gạch chân chữ cái b,d,đ trong bài thơ: (Cây dừa )
KÍNH CHÚC CÁC CÔ MẠNH KHOẺ HẠNH PHÚC
CHÚC CÁC BÉ CHĂM NGOAN HỌC GIỎI