Làm quen chữ b, d, đ

Đăng ngày 6/12/2014 10:13:20 AM | Thể loại: Mầm non | Chia sẽ bởi: Oanh Vũ Thị Kim | Lần tải: 76 | Lần xem: 3 | Page: 26 | Kích thước: 5.61 M | Loại file: ppt
  • Làm quen chữ b, d, đ - 1
  • Làm quen chữ b, d, đ - 2
  • Làm quen chữ b, d, đ - 3
  • Làm quen chữ b, d, đ - 4
  • Làm quen chữ b, d, đ - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Làm quen chữ b, d, đ, Mầm non. . nslide.com giới thiệu tới các bạn tài liệu Làm quen chữ b, d, đ .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Thư viện Làm quen chữ b, d, đ trong chuyên mục Mầm non được giới thiệu bởi thành viên Oanh Vũ Thị Kim đến các bạn nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã đưa vào mục Mầm non , có 26 page, thuộc thể loại .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Bài giảng Mầm non ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập bé cùng cô nói chuyện Hoạt động 1: Hoạt động 2: Bé khám phá chữ cái: b, d, đ q u ả b ư i ở q u a b ư i ơ e o t e o b B Câu ®è cña bÐ Là qu¶ gì? Hết giờ 1 2 3 4 5 Trăm con mắt nhỏ quanh co mình Tóc xanh tua tủa dáng hình lưỡi gươm ư a b q u ả d ứ a d q u ả d ứ a d D q u ả đ u ủ đ đ D đ d b Giờ học hôm nay cô vừa cho https://nslide.com/bai-giang/lam-quen-chu-b-d-d.5hxvzq.html

Nội dung

bé cùng cô trò chuyện
Hoạt động 1:
Hoạt động 2:
Bé khám phá chữ cái:
b, d, đ
q
u

b
ư
i

q
u
a
b
ư
i
ơ
e
o
t
e
o
b
B
Câu ®è cña bÐ
Là qu¶ gì?
Hết giờ
1
2
3
4
5
Trăm con mắt nhỏ quanh mình
Tóc xanh tua tủa dáng hình lưỡi gươm
ư
a
b
q
u

d

a
d
q
u

d

a
d
D
q
u

đ
u

đ
đ
D
đ
d
b

Giờ học hôm nay cô vừa cho các cháu làm quen các chữ cái gì ?
d
b

so sánh chữ b,d
so sánh chữ b,d
đ
d

so sánh chữ d,đ
so sánh chữ d,đ
Cùng vui chơi
hoạt động 3:
Trò chơi: ghép chữ cái b, d, đ.
c
J
l
c
c
J
l
c
c
J
l
l
c
Hoạt động nhóm
1 nhóm: Xếp chữ cái b,d,đ
1 nhóm: Tô màu chữ cái b,d,đ
1 nhóm: Gạch chân chữ cái b,d,đ trong bài thơ: (Cây dừa )
KÍNH CHÚC CÁC CÔ MẠNH KHOẺ HẠNH PHÚC
CHÚC CÁC BÉ CHĂM NGOAN HỌC GIỎI