Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
Làm quen chữ b- d-đ - 1
Trang 1
Làm quen chữ b- d-đ - 2
Trang 2
Làm quen chữ b- d-đ - 3
Trang 3
Làm quen chữ b- d-đ - 4
Trang 4
Làm quen chữ b- d-đ - 5
Trang 5
Làm quen chữ b- d-đ - 6
Trang 6
Làm quen chữ b- d-đ - 7
Trang 7
Làm quen chữ b- d-đ - 8
Trang 8
Làm quen chữ b- d-đ - 9
Trang 9
Làm quen chữ b- d-đ - 10
Trang 10
Làm quen chữ b- d-đ - 11
Trang 11
Làm quen chữ b- d-đ - 12
Trang 12
Làm quen chữ b- d-đ - 13
Trang 13
Làm quen chữ b- d-đ - 14
Trang 14
Làm quen chữ b- d-đ - 15
Trang 15
Làm quen chữ b- d-đ - 16
Trang 16
Làm quen chữ b- d-đ - 17
Trang 17
Làm quen chữ b- d-đ - 18
Trang 18
Làm quen chữ b- d-đ - 19
Trang 19
Làm quen chữ b- d-đ - 20
Trang 20
Làm quen chữ b- d-đ - 21
Trang 21
Làm quen chữ b- d-đ - 22
Trang 22
Làm quen chữ b- d-đ - 23
Trang 23
Làm quen chữ b- d-đ - 24
Trang 24
Làm quen chữ b- d-đ - 25
Trang 25
Làm quen chữ b- d-đ - 26
Trang 26
Làm quen chữ b- d-đ - 27
Trang 27
Làm quen chữ b- d-đ - 28
Trang 28
Làm quen chữ b- d-đ - 29
Trang 29
Làm quen chữ b- d-đ - 30
Trang 30
Làm quen chữ b- d-đ - 31
Trang 31
Làm quen chữ b- d-đ - 32
Trang 32
Làm quen chữ b- d-đ - 33
Trang 33
Làm quen chữ b- d-đ - 34
Trang 34
Làm quen chữ b- d-đ - 35
Trang 35
Làm quen chữ b- d-đ - 36
Trang 36
Làm quen chữ b- d-đ - 37
Trang 37
Làm quen chữ b- d-đ - 38
Trang 38
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

Làm quen chữ b- d-đ

Đăng ngày 5/15/2013 9:40:12 AM | Thể loại: Thư viện Bài giảng | Lần tải: 8 | Lần xem: 0 | Page: 38 | FileSize: 3.26 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng Làm quen chữ b- d-đ, Thư viện Bài giảng. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới cộng đồng bài giảng Làm quen chữ b- d-đ .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , bài giảng Làm quen chữ b- d-đ thuộc thể loại Thư viện Bài giảng được giới thiệu bởi user Nga Lê Thị Thanh đến các bạn nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề Thư viện Bài giảng , có tổng cộng 38 page, thuộc thể loại .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Thư viện Bài giảng ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo CHỦ ĐỀ :ƯỚC MƠ CỦA BÉ HOẠT ĐỘNG:PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ ĐỀ TÀI: LÀM QUEN CHỮ CÁI B - D - Đ TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI QUANG Giáo viên:Phan Thị Cẩm Túy Hoạt động 1: TRÒ CHUYỆN doanh trai bô đôi d o t đ h n r i b ô ô i , cho biết thêm , tiếp theo là , bên cạnh đó a a b d đ b B b d d D đ D d - b d d đ Luyện tập TRÒ CHƠI 1 thử tài chiến sĩ Trò chơi 2 Ô CHỮ BÍ MẬT b i b b i

https://nslide.com/bai-giang/lam-quen-chu-b-d-d.6ws6yq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Thư viện Bài giảng


CHỦ ĐỀ :ƯỚC MƠ CỦA BÉ
HOẠT ĐỘNG:PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
ĐỀ TÀI: LÀM QUEN CHỮ CÁI B - D - Đ
TRƯỜNG MẦM NON ĐẠI QUANG
Giáo viên:Phan Thị Cẩm Túy
Hoạt động 1: TRÒ CHUYỆN
doanh trai bô đôi
d
o
t
đ
h
n
r
i
b
ô
ô
i
.
.
.
a
a
b
d
đ
b
B
b
d
d
D
đ
D
d
-
b d
d đ
Luyện tập
TRÒ CHƠI 1
thử tài chiến sĩ
Trò chơi 2
Ô CHỮ BÍ MẬT
b
i
b
b
i
d
d
t
t
t
c
c
đ
đ
đ
o
o
c
b
b
b
e
u
u
e
e


a
a
Kính
chào
tạm
biệt
1
3
4
5
6
2
đ
b
i
.
.
ô
ô
đ
i
d
u
y

t
i
h
b
n
m
ũ
t
a
i
b
è
o

Một nét sổ thẳng
ngắn ngắn mà thôi
có chấm nốt rồi
trên đầu đố bạn ( i)

Một nét sổ thẳng
nằm ở bên trái
đi cùng nét cong
nằm ở bên phải
Chữ gì đố bạn ( b)

Tôi là nét thẳng
Đứng về bên phải
Cùng nét cong trái
Tạo nên chữ gì? ( d)

Cùng là anh em
Với bạn chữ d
Nhưng thêm gạch ngang
trên đầu đố bạn)2
( đ)

Có một chữ cái
hình dáng cong cong
Đó là chữ gì
nói mau cho đúng

Sponsor Documents