lam quen chữ cái: b d

Đăng ngày 1/10/2011 9:40:08 PM | Thể loại: Bài giảng | Chia sẽ bởi: Duyên Nguyễn Thị | Lần tải: 87 | Lần xem: 14 | Page: 32 | Kích thước: 5.15 M | Loại file: ppt
  • lam quen chữ cái: b d - 1
  • lam quen chữ cái: b d - 2
  • lam quen chữ cái: b d - 3
  • lam quen chữ cái: b d - 4
  • lam quen chữ cái: b d - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng lam quen chữ cái: b d, Bài giảng. . Chúng tôi giới thiệu đến mọi người bài giảng lam quen chữ cái: b d .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , bài giảng lam quen chữ cái: b d thuộc thể loại Bài giảng được chia sẽ bởi bạn Duyên Nguyễn Thị đến mọi người nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã đưa vào thể loại Bài giảng , có 32 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Chào mừng những cô về thăm lớp Hoạt động Làm quen chữ cái Đề tài: Con chữ b – d xinh xắn Người thực hiện : Nguyễn Thị Duyên Chủ đề : Con vật bé yêu chương trình vui cùng chữ cái Phần 1: Cùng nhau giao lưu Gà trống, Mèo con và Cún con Phần 2: Nhận biết và phát âm chữ cái Cô đọc câu đố c o n b o b b I I b b c o n d ê d d D d Trò chơi: Tập tầm vông b d so sánh phần 3 trò chơi với chữ cái TRÒ CHƠI: XEM HÌNH TÌM CHỮ c o n d ê b https://nslide.com/bai-giang/lam-quen-chu-cai-b-d.rzxiwq.html

Nội dung

Chào mừng các cô về thăm lớp
Hoạt động
Làm quen chữ cái
Đề tài: Con chữ b – d xinh xắn
Người thực hiện : Nguyễn Thị Duyên

Chủ đề : Con vật bé yêu
chương trình vui cùng chữ cái
Phần 1:
Cùng nhau giao lưu
Gà trống, Mèo con và Cún con
Phần 2:
Nhận biết và phát âm chữ cái
Cô đọc câu đố
c
o
n
b
o
b
b
I
I
b
b
c
o
n
d
ê
d
d
D
d
Trò chơi:
Tập tầm vông
b
d
so sánh
phần 3
trò chơi với chữ cái
TRÒ CHƠI:
XEM
HÌNH
TÌM
CHỮ
c
o
n
d
ê
b
?
c
â
u
c
o
n
d
?
c
o
n
b
o
Trò chơi:
Ai giỏi hơn
TRÒ
CHƠI
TRUYỀN
TIN
KÍNH CHÚC CÁC CÔ
DỒI DÀO SỨC KHOẺ
KẾT THÚC TIẾT HỌC
chương trình vui cùng chữ cái
*Mục đích yêu cầu:
Kiến thức: Trẻ nhận biết chữ cái b, d đ, biết cấu tạo của chữ
b,d,đ
Kỷ năng: Trẻ so sánh sự khác nhau và giống nhau giữa các
chữ với
Nhau, trẻ phát âm đúng, rỏ ràng và thực hiện tốt các trò chơi
Thái độ: Giáo dục trẻ biết dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng đúng
nơi quy định sau khi chơi, Trật tự trong giờ học
CHUẨN BỊ: Tranh, mẫu chữ, đồ dùng trò chơi , bài giảng thiết kế
trên phần mềm powerpoint (PP)
Thẻ chữ cho trẻ,
TIẾN HÀNH:
1/ Ôn định: Cô cho trẻ hát bài “ Mèo con và cún con”
Cô trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát
2/ Dạy bài mới:
Nhận biết chữ b:
Cô cho trẻ quan sát tranh con bò
cả lớp đọc từ con bò
Cô cho trẻ trả lời từ con bò có mấy tiếng và bao nhiêu chữ cái
Cô cho trẻ tìm chữ cái học rồi
Cô giới thiệu chữ b ;
Cô luyện phát âm chữ b ( Lớp , tổ, cá nhân)
Cô cho trẻ nhận biết cấu tạo của chữ b
( Cấu tao của chưc b, gồm có 2 nét đó là nét sổ thẳng kết hợp với nét cong phải)

Trẻ nhận biết chữ d:
Cô cho trẻ quan sát tranh con dê.
Cô cho trẻ đọc từ “con dê”
Cô cho trẻ tìm chữ chưa học
Cô giới thiệu chữ d:
Cô luyện trẻ phát âm chữ d ( Lớp, tổ, cá, nhân)
Trẻ Nhận biết cấu tạo của chữ d ( Chữ d cấu tạo bởi nét cong trái và nét sổ thẳng)
3/ Trẻ so sánh chữ b và d: ( Dưới hình thức trò chơi)
Điểm giống nhau (Điều có 2 nét đó là nét cong và nét sổ thẳng)
Điểm khác nhau: ( Nét cong của chữ b bên phải còn nét cong của chữ d ở bên trái)4/ TRÒ CHƠI LUYỆN TẬP:
Trò chơi 1: Ô cửa bí mâtl
*Luật chơi: Trẻ tìm chữ cái theo yêu cầ của cô
Cách chơi: Mỗi trẻ 1 rổ chứa nhiều chữ cái, khi ô cửa được
mở ra xuất hiện chữ cái gì thì cháu chọn chữ cái đó đưa lên
Trò chơi 2: Chơi truyền tin
Trò chơi 3:Xem hình tìm chữ
5/ Kết thúc tiết học: