làm quen chữ cái u,ư

Đăng ngày 10/26/2016 12:27:27 PM | Thể loại: Bài giảng khác | Chia sẽ bởi: Thêu Nguyễn Thị | Lần tải: 14 | Lần xem: 6 | Page: 16 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: ppt
  • làm quen chữ cái u,ư - 1
  • làm quen chữ cái u,ư - 2
  • làm quen chữ cái u,ư - 3
  • làm quen chữ cái u,ư - 4
  • làm quen chữ cái u,ư - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng làm quen chữ cái u,ư, Bài giảng khác. Nguyễn thị thêu Phát triển ngôn ngữ Làm quen chữ cái u-ư Chương trình vui cùng chữ cái b u b p ê ` u u u c o n n g ư a . u u Cánh cửa kì diệu e u u ­ ­ u e e e e e ê ư ê ê ư ư ư ư u u u u e u ê a u ư ư e ư ê a ư KÝnh chóc c¸c c« m¹nh khoÎ gia ®×nh h¹nh phóc KẾT THÚC TIẾT HỌC... Chúng tôi giới thiệu tới cộng đồng tài liệu làm quen chữ cái u,ư .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Tài liệu làm quen chữ cái u,ư trong chuyên mục Bài giảng khác được chia sẽ bởi user Thêu Nguyễn Thị tới các bạn nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được đưa vào danh mục Bài giảng khác , có 16 page, thuộc định dạng .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi Khác (5 tuổi) ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Nguyễn thị thêu Phát triển ngôn ngữ Làm quen chữ cái u-ư Chương https://nslide.com/bai-giang/lam-quen-chu-cai-u-u.5pto0q.html

Nội dung

Nguyễn thị thêu
Phát triển ngôn ngữ
Làm quen chữ cái
u-ư
Chương trình vui cùng chữ cái
b
u
b
p
ê
`
u
u
u
c
o
n
n
g
ư
a
.
u
u
Cánh cửa kì diệu
e
u
u
­
­
u
e
e
e
e
e
ê
ư
ê
ê
ư
ư
ư
ư
u
u
u
u
e
u
ê
a
u
ư
ư
e
ư
ê
a
ư
KÝnh chóc c¸c c« m¹nh khoÎ
gia ®×nh h¹nh phóc
KẾT THÚC TIẾT HỌC