lap sp them bot trong pham vi 7 (Tuyết Nguyễn Thị)

Đăng ngày 11/5/2011 3:18:45 PM | Thể loại: Lớp 5 tuổi | Chia sẽ bởi: Tuyết Nguyễn Thị | Lần tải: 271 | Lần xem: 1 | Page: 11 | Kích thước: 0.36 M | Loại file: ppt
  • lap sp them bot trong pham vi 7 - 1
  • lap sp them bot trong pham vi 7 - 2
  • lap sp them bot trong pham vi 7 - 3
  • lap sp them bot trong pham vi 7 - 4
  • lap sp them bot trong pham vi 7 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng lap sp them bot trong pham vi 7, Lớp 5 tuổi. . nslide chia sẽ tới bạn đọc thư viện lap sp them bot trong pham vi 7 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu lap sp them bot trong pham vi 7 thuộc danh mục Lớp 5 tuổi được chia sẽ bởi bạn Tuyết Nguyễn Thị tới mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục Lớp 5 tuổi , có 11 page, thuộc file .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC ( TOÁN) Bµi: lËp sè,thªm bít trong ph¹m vi 7 (tiÕt 1) GIÁO ÁN HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết Lớp: 5 tuổi A1 2 1 3 7 4 6 5 7 7 2 1 3 7 4 6 5 7 2 1 3 7 4 6 5 7 2 1 3 7 4 6 5 7 2 1 3 7 4 6 5 7 2 1 3 7 4 6 5 7 2 1 3 7 4 6 5 7 2 1 3 7 4 6 5 7 Ai nhanh https://nslide.com/bai-giang/lap-sp-them-bot-trong-pham-vi-7.0cgjxq.html

Nội dung

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC ( TOÁN)
Bµi: lËp sè,thªm bít trong ph¹m vi 7
(tiÕt 1)
GIÁO ÁN HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG
Người thực hiện: Nguyễn Thị Tuyết
Lớp: 5 tuổi A1
2
1
3
7
4
6
5
7
7
2
1
3
7
4
6
5
7
2
1
3
7
4
6
5
7
2
1
3
7
4
6
5
7
2
1
3
7
4
6
5
7
2
1
3
7
4
6
5
7
2
1
3
7
4
6
5
7
2
1
3
7
4
6
5
7
Ai nhanh nhất ?