LQVT: SẮP XẾP THEO QUY TẮC (Hằng Hàn Ái)

Đăng ngày 6/30/2015 5:22:31 PM | Thể loại: Lớp 4 tuổi | Chia sẽ bởi: Hằng Hàn Ái | Lần tải: 37 | Lần xem: 8 | Page: 12 | Kích thước: 12.38 M | Loại file: ppt
  • LQVT: SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 1
  • LQVT: SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 2
  • LQVT: SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 3
  • LQVT: SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 4
  • LQVT: SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng LQVT: SẮP XẾP THEO QUY TẮC, Lớp 4 tuổi. . nslide chia sẽ đến bạn đọc bài giảng LQVT: SẮP XẾP THEO QUY TẮC .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu LQVT: SẮP XẾP THEO QUY TẮC thuộc thể loại Lớp 4 tuổi được giới thiệu bởi thành viên Hằng Hàn Ái đến bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được đưa vào chủ đề Lớp 4 tuổi , có 12 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Chủ đề: THỰC VẬT HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN ĐỀ TÀI: SẮP XẾP THEO QUY TẮC GV:Trần Thị Ngọc Cẩm LỚP Dạy:B1 TRƯỜNG MẪU GIÁO VẠN LONG 1 1 2 1 - 1 - 2 TRÒ CHƠI 1 BÉ NHANH TRÍ TRÒ CHƠI 2: CHUNG SỨC CHUNG TÀI KẾT THÚC https://nslide.com/bai-giang/lqvt-sap-xep-theo-quy-tac.6s2a0q.html

Nội dung

Chủ đề: THỰC VẬT
HOẠT ĐỘNG LÀM QUEN VỚI TOÁN
ĐỀ TÀI: " SẮP XẾP THEO QUY TẮC"
GV:Trần Thị Ngọc Cẩm
LỚP Dạy:B1

TRƯỜNG MẪU GIÁO VẠN LONG
1
1
2
1
-
1 - 2
TRÒ CHƠI 1
BÉ NHANH TRÍ
TRÒ CHƠI 2:
CHUNG SỨC CHUNG TÀI
KẾT THÚC