LQVT: So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4. (Thảo Vũ Phương)

Đăng ngày 1/4/2012 9:22:49 AM | Thể loại: Bài giảng | Chia sẽ bởi: Thảo Vũ Phương | Lần tải: 26 | Lần xem: 8 | Page: 9 | Kích thước: 11.23 M | Loại file: ppt
  • LQVT: So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4. - 1
  • LQVT: So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4. - 2
  • LQVT: So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4. - 3
  • LQVT: So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4. - 4
  • LQVT: So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4. - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng LQVT: So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4., Bài giảng. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến mọi người tài liệu LQVT: So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4. .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Tài liệu LQVT: So sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4. trong chủ đề Bài giảng được giới thiệu bởi bạn Thảo Vũ Phương tới thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã giới thiệu vào mục Bài giảng , có 9 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng mục còn có Bài giảng ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Chủ đề: động vật nuôi trong gia đình môn dạy: làm quen với toán Đề tài: so sánh, thêm bớt để tạo sự bằng nhau trong khuôn khổ 4 Triển lãm những con vật nuôi trong gia đình Triển lãm những con vật nuôi trong gia đình Triển lãm những con vật nuôi trong gia đình Triển lãm những con vật nuôi trong gia đình Triển lãm những con vật nuôi trong gia đình https://nslide.com/bai-giang/lqvt-so-sanh-them-bot-tao-su-bang-nhau-trong-pham-vi-4.j6tqxq.html

Nội dung

Chủ đề: động vật nuôi trong gia đình
môn dạy: làm quen với toán
Đề tài: so sánh, thêm bớt để tạo sự bằng nhau trong phạm vi 4

Triển lãm các con vật nuôi trong gia đình
Triển lãm các con vật nuôi trong gia đình
Triển lãm các con vật nuôi trong gia đình
Triển lãm các con vật nuôi trong gia đình
Triển lãm các con vật nuôi trong gia đình