Minh hoa Bai 33 - Gioi thieu TP.HCM la dau moi giao thong quan trong cua vung DNB

Đăng ngày 2/21/2011 11:57:13 AM | Thể loại: Địa lý 9 | Chia sẽ bởi: Loan Dương Thị Ngọc | Lần tải: 1 | Lần xem: 4 | Page: 7 | Kích thước: 2.15 M | Loại file: ppt

  • Minh hoa Bai 33 - Gioi thieu TP.HCM la dau moi giao thong quan trong
cua vung DNB - 1
  • Minh hoa Bai 33 - Gioi thieu TP.HCM la dau moi giao thong quan trong
cua vung DNB - 2
  • Minh hoa Bai 33 - Gioi thieu TP.HCM la dau moi giao thong quan trong
cua vung DNB - 3
  • Minh hoa Bai 33 - Gioi thieu TP.HCM la dau moi giao thong quan trong
cua vung DNB - 4
  • Minh hoa Bai 33 - Gioi thieu TP.HCM la dau moi giao thong quan trong
cua vung DNB - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Bài 33
Giới thiệu TP. Hồ Chí Minh là đầu mối giao thông vận tải quan trọng của vùng Đông Nam Bộ
1A
1A
1A
1A
20
20
51
13
14
22
22
28
28
ĐƯỜNG
HCM
Đường ô tô
Đường sắt Thống Nhất
Bài 33
Đường biển
Bài 33
Singapo, Paris,..
Ôxtrâylia
Hồng kông
Hoa Kì
Malina
Băng Cốc
SÂN BAY QUỐC TẾ TÂN SƠN NHẤT
(Hàng không)
Bài 33
Công Viên Đầm Sen
Khu du lịch Suối Tiên
Biển Vũng Tàu
Địa đạo Củ Chi
Bài 33
Tư vấn
Chuyển giao công nghệ
Bài 33
Nhiều Ngân Hàng
Bài 33