ôn so sánh thêm bớt để tạo nhóm trong phạm vi 5

Đăng ngày 5/16/2011 4:17:21 PM | Thể loại: Lớp 4 tuổi | Chia sẽ bởi: Vinh Nguyễn Thị | Lần tải: 317 | Lần xem: 41 | Page: 7 | Kích thước: 1.24 M | Loại file: ppt
  • ôn so sánh thêm bớt để tạo nhóm trong phạm vi 5 - 1
  • ôn so sánh thêm bớt để tạo nhóm trong phạm vi 5 - 2
  • ôn so sánh thêm bớt để tạo nhóm trong phạm vi 5 - 3
  • ôn so sánh thêm bớt để tạo nhóm trong phạm vi 5 - 4
  • ôn so sánh thêm bớt để tạo nhóm trong phạm vi 5 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng ôn so sánh thêm bớt để tạo nhóm trong phạm vi 5, Lớp 4 tuổi. . nslide.com giới thiệu đến cộng đồng thư viện ôn so sánh thêm bớt để tạo nhóm trong phạm vi 5 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Tài liệu ôn so sánh thêm bớt để tạo nhóm trong phạm vi 5 thuộc thể loại Lớp 4 tuổi được chia sẽ bởi user Vinh Nguyễn Thị tới mọi người nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã giới thiệu vào thể loại Lớp 4 tuổi , có 7 page, thuộc định dạng .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Mầm non Lớp 4 tuổi ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Đề tài: Ôn so sánh, thêm bớt để tạo sự bằng nhau trong khuôn khổ 5 Giáo án phát triển nhận thức a/ ôn thêm bớt trong khuôn khổ 5: - Khi màn hình mở ra, những con hãy quan sát cho cô xem cần phải thêm hay bớt những đối tượng sao cho tương ứng với chữ số, cho biết thêm v 5 5 4 3 5 3 5 3 b/ Ôn so sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong khuôn khổ 5: 3, ngoài ra Luyện tập *Trò chơi https://nslide.com/bai-giang/on-so-sanh-them-bot-de-tao-nhom-trong-pham-vi-5.7j20wq.html

Nội dung

Đề tài:
Ôn so sánh, thêm bớt để tạo sự
bằng nhau trong phạm vi 5
Giáo án phát triển nhận thức
a/ ôn thêm bớt trong phạm vi 5:
- Khi màn hình mở ra, các con hãy quan sát cho cô xem cần phải thêm hay bớt các đối tượng sao cho tương ứng với chữ số.
v
5
5
4
3
5
3
5
3
b/ Ôn so sánh, thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm
vi 5:
3. Luyện tập
*Trò chơi 1: Thử tài của bé
* Trò chơi 2: Tìm và nối nhóm có số lượng nhiều bằng nhau
* Trò chơi 3: Thi gắn đúng
* Trò chơi 4: Chơi theo nhóm