sap xep theo quy tac

Đăng ngày 5/18/2011 5:31:02 PM | Thể loại: Lớp 4 tuổi | Chia sẽ bởi: Trang Phạm Thị | Lần tải: 404 | Lần xem: 8 | Page: 7 | Kích thước: 14.98 M | Loại file: ppt

  • sap xep theo quy tac - 1
  • sap xep theo quy tac - 2
  • sap xep theo quy tac - 3
  • sap xep theo quy tac - 4
  • sap xep theo quy tac - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Trường mầm non Phú Lương
Chủ đề:
Mùa hè cỦa bé
Đề tài: Sắp xếp theo quy tắc
Đối tượng: Lớp MG 4-5 tuổi
GV thực hiện: Phạm Thị Trang
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
Đội xanh
2
2
1
Đội đỏ
2
1
2