SẮP XẾP THEO QUY TẮC

Đăng ngày 11/29/2012 9:50:46 PM | Thể loại: Lớp 5 tuổi | Chia sẽ bởi: Thảo Phạm Thị Phương | Lần tải: 775 | Lần xem: 0 | Page: 22 | Kích thước: 6.27 M | Loại file: ppt
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng SẮP XẾP THEO QUY TẮC, Lớp 5 tuổi. . nslide trân trọng giới thiệu tới đọc giả tài liệu SẮP XẾP THEO QUY TẮC .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Thư viện SẮP XẾP THEO QUY TẮC trong danh mục Lớp 5 tuổi được giới thiệu bởi thành viên Thảo Phạm Thị Phương tới cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã đưa vào thể loại Lớp 5 tuổi , có 22 trang, thuộc file .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Bài giảng Lớp 5 tuổi ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Chủ đề: Khu vu?n bộ yờu Đề tài: Bé vui xếp đặt Løa tuæi: MÉu gi¸o lín GV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Hµ Sắp xếp theo lề luật 1 - 1 Sắp xếp theo lề luật 1 - 1 Bé nhanh mắt 2 đội Bé nhanh mắt Sắp xếp theo lề luật 1 - 2 Sắp xếp theo lề luật 1 - 2 Bé nào hợp lý Sắp xếp theo lề luật 1 - 3 Sắp xếp theo lề luật 1 - 3 Sắp xếp theo lề luật 1 - 3 Sắp xếp theo lề luật 2 - 1 Sắp xếp theo lề luật 2 - 1 https://nslide.com/bai-giang/sap-xep-theo-quy-tac.h55pyq.html

Nội dung

Chủ đề: Khu vu?n bộ yờu
Đề tài: Bé vui sắp xếp
Løa tuæi: MÉu gi¸o lín
GV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Hµ
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 1
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 1
Bé nhanh mắt
2 đội
Bé nhanh mắt
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 2
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 2
Bé nào thông minh
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 3
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 3
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 3
Sắp xếp theo
quy tắc 2 - 1
Sắp xếp theo
quy tắc 2 - 1
Sắp xếp theo
quy tắc 2 - 1
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 1 - 1
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 1 - 1
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 1 - 1
Trò chơi 1:
Cùng nhau thi tài
Vòng hoa tặng mẹ
Trò chơi 2: