Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
 • SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 1
 • SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 2
 • SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 3
 • SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 4
 • SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 5
 • SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 6
 • SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 7
 • SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 8
 • SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 9
 • SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 10
 • SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 11
 • SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 12
 • SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 13
 • SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 14
 • SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 15
 • SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 16
 • SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 17
 • SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 18
 • SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 19
 • SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 20
 • SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 21
 • SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 22
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

SẮP XẾP THEO QUY TẮC

Đăng ngày 11/29/2012 9:50:46 PM | Thể loại: Lớp 5 tuổi | Lần tải: 775 | Lần xem: 0 | Page: 22 | FileSize: 6.27 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng SẮP XẾP THEO QUY TẮC, Lớp 5 tuổi. . nslide trân trọng giới thiệu tới đọc giả tài liệu SẮP XẾP THEO QUY TẮC .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Thư viện SẮP XẾP THEO QUY TẮC trong danh mục Lớp 5 tuổi được giới thiệu bởi thành viên Thảo Phạm Thị Phương tới cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã đưa vào thể loại Lớp 5 tuổi , có 22 trang, thuộc file .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Bài giảng Lớp 5 tuổi ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Chủ đề: Khu vu?n bộ yờu Đề tài: Bé vui xếp đặt Løa tuæi: MÉu gi¸o lín GV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Hµ Sắp xếp theo lề luật 1 - 1 Sắp xếp theo lề luật 1 - 1 Bé nhanh mắt 2 đội Bé nhanh mắt Sắp xếp theo lề luật 1 - 2 Sắp xếp theo lề luật 1 - 2 Bé nào hợp lý Sắp xếp theo lề luật 1 - 3 Sắp xếp theo lề luật 1 - 3 Sắp xếp theo lề luật 1 - 3 Sắp xếp theo lề luật 2 - 1 Sắp xếp theo lề luật 2 - 1

https://nslide.com/bai-giang/sap-xep-theo-quy-tac.h55pyq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Lớp 5 tuổi


Chủ đề: Khu vu?n bộ yờu
Đề tài: Bé vui sắp xếp
Løa tuæi: MÉu gi¸o lín
GV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Hµ
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 1
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 1
Bé nhanh mắt
2 đội
Bé nhanh mắt
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 2
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 2
Bé nào thông minh
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 3
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 3
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 3
Sắp xếp theo
quy tắc 2 - 1
Sắp xếp theo
quy tắc 2 - 1
Sắp xếp theo
quy tắc 2 - 1
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 1 - 1
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 1 - 1
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 1 - 1
Trò chơi 1:
Cùng nhau thi tài
Vòng hoa tặng mẹ
Trò chơi 2:

Sponsor Documents