SẮP XẾP THEO QUY TẮC (Thảo Phạm Thị Phương)

Đăng ngày 11/29/2012 9:50:46 PM | Thể loại: Lớp 5 tuổi | Chia sẽ bởi: Thảo Phạm Thị Phương | Lần tải: 775 | Lần xem: 10 | Page: 22 | Kích thước: 6.27 M | Loại file: ppt
  • SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 1
  • SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 2
  • SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 3
  • SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 4
  • SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng SẮP XẾP THEO QUY TẮC, Lớp 5 tuổi. . nslide chia sẽ đến các bạn thư viện SẮP XẾP THEO QUY TẮC .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Tài liệu SẮP XẾP THEO QUY TẮC trong chuyên mục Lớp 5 tuổi được chia sẽ bởi bạn Thảo Phạm Thị Phương tới bạn đọc nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được giới thiệu vào danh mục Lớp 5 tuổi , có tổng cộng 22 trang, thuộc định dạng .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Chủ đề: Khu vu?n bộ yờu Đề tài: Bé vui xếp đặt Løa tuæi: MÉu gi¸o lín GV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Hµ Sắp xếp theo lề luật 1 - 1 Sắp xếp theo lề luật 1 - 1 Bé nhanh mắt 2 đội Bé nhanh mắt Sắp xếp theo lề luật 1 - 2 Sắp xếp theo lề luật 1 - 2 Bé nào hợp lý Sắp xếp theo lề luật 1 - 3 Sắp xếp theo lề luật 1 - 3 Sắp xếp theo lề luật 1 - 3 Sắp xếp theo lề luật 2 - 1 Sắp xếp theo lề luật 2 - 1 Sắp https://nslide.com/bai-giang/sap-xep-theo-quy-tac.i55pyq.html

Nội dung

Chủ đề: Khu vu?n bộ yờu
Đề tài: Bé vui sắp xếp
Løa tuæi: MÉu gi¸o lín
GV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Hµ
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 1
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 1
Bé nhanh mắt
2 đội
Bé nhanh mắt
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 2
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 2
Bé nào thông minh
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 3
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 3
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 3
Sắp xếp theo
quy tắc 2 - 1
Sắp xếp theo
quy tắc 2 - 1
Sắp xếp theo
quy tắc 2 - 1
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 1 - 1
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 1 - 1
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 1 - 1
Trò chơi 1:
Cùng nhau thi tài
Vòng hoa tặng mẹ
Trò chơi 2: