Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt
SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 1
Trang 1
SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 2
Trang 2
SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 3
Trang 3
SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 4
Trang 4
SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 5
Trang 5
SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 6
Trang 6
SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 7
Trang 7
SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 8
Trang 8
SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 9
Trang 9
SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 10
Trang 10
SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 11
Trang 11
SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 12
Trang 12
SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 13
Trang 13
SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 14
Trang 14
SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 15
Trang 15
SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 16
Trang 16
SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 17
Trang 17
SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 18
Trang 18
SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 19
Trang 19
SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 20
Trang 20
SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 21
Trang 21
SẮP XẾP THEO QUY TẮC - 22
Trang 22
Có thể download miễn phí file .ppt bên dưới

SẮP XẾP THEO QUY TẮC

Đăng ngày 11/29/2012 9:50:46 PM | Thể loại: Lớp 5 tuổi | Lần tải: 775 | Lần xem: 0 | Page: 22 | FileSize: 6.27 M | File type: ppt
0 lần xem

bài giảng SẮP XẾP THEO QUY TẮC, Lớp 5 tuổi. . nslide.com trân trọng giới thiệu đến đọc giả bài giảng SẮP XẾP THEO QUY TẮC .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , bài giảng SẮP XẾP THEO QUY TẮC thuộc thể loại Lớp 5 tuổi được giới thiệu bởi thành viên Thảo Phạm Thị Phương tới cộng đồng nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã đưa vào thể loại Lớp 5 tuổi , có 22 trang, thuộc file .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Chủ đề: Khu vu?n bộ yờu Đề tài: Bé vui xếp đặt Løa tuæi: MÉu gi¸o lín GV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Hµ Sắp xếp theo lệ luật 1 - 1 Sắp xếp theo lệ luật 1 - 1 Bé nhanh mắt 2 đội Bé nhanh mắt Sắp xếp theo lệ luật 1 - 2 Sắp xếp theo lệ luật 1 - 2 Bé nào tối ưu Sắp xếp theo lệ luật 1 - 3 Sắp xếp theo lệ luật 1 - 3 Sắp xếp theo lệ luật 1 - 3 Sắp xếp theo lệ luật 2 - 1 Sắp xếp theo lệ luật 2 - 1 Sắp

https://nslide.com/bai-giang/sap-xep-theo-quy-tac.i55pyq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí bài giảng này , hoặc tìm kiếm các bài giảng khác tại đây : tìm kiếm bài giảng Lớp 5 tuổi


Chủ đề: Khu vu?n bộ yờu
Đề tài: Bé vui sắp xếp
Løa tuæi: MÉu gi¸o lín
GV thùc hiÖn: Lª ThÞ Thu Hµ
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 1
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 1
Bé nhanh mắt
2 đội
Bé nhanh mắt
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 2
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 2
Bé nào thông minh
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 3
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 3
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 3
Sắp xếp theo
quy tắc 2 - 1
Sắp xếp theo
quy tắc 2 - 1
Sắp xếp theo
quy tắc 2 - 1
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 1 - 1
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 1 - 1
Sắp xếp theo
quy tắc 1 - 1 - 1
Trò chơi 1:
Cùng nhau thi tài
Vòng hoa tặng mẹ
Trò chơi 2:

Sponsor Documents