sap xep theo quy tac

Đăng ngày 11/14/2011 8:38:40 AM | Thể loại: Lớp 5 tuổi | Chia sẽ bởi: Hồng Trương Thị Bích | Lần tải: 434 | Lần xem: 14 | Page: 22 | Kích thước: 0.51 M | Loại file: ppt
  • sap xep theo quy tac - 1
  • sap xep theo quy tac - 2
  • sap xep theo quy tac - 3
  • sap xep theo quy tac - 4
  • sap xep theo quy tac - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng sap xep theo quy tac, Lớp 5 tuổi. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới bạn đọc thư viện sap xep theo quy tac .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Thư viện sap xep theo quy tac trong danh mục Lớp 5 tuổi được giới thiệu bởi thành viên Hồng Trương Thị Bích đến thành viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề Lớp 5 tuổi , có 22 trang, thuộc file .ppt, cùng chuyên mục còn có Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Giáo án phát triển nhận thức Chủ đề: Nghề Nghiệp Đề tài: Sắp xếp 2 nhóm đối tượng theo lệ luật Løa tuæi: MÉu gi¸o lín Gi¸o viªn : Tr­¬ng ThÞ BÝch Hång Ôn cách xếp đặt theo lệ luật 1 - 1 Dạy trẻ xếp đặt theo lệ luật 1 - 2 7 4 5 6 8 9 6 6 Cảm ơn những cô tới dự Hội giảng 20 - 11 https://nslide.com/bai-giang/sap-xep-theo-quy-tac.qyikxq.html

Nội dung

Giáo án phát triển nhận thức
Chủ đề: Nghề Nghiệp
Đề tài: Sắp xếp 2 nhóm đối tượng theo quy tắc
Løa tuæi: MÉu gi¸o lín
Gi¸o viªn : Tr­¬ng ThÞ BÝch Hång
Ôn cách sắp xếp theo quy tắc 1 - 1
Dạy trẻ sắp xếp theo
quy tắc 1 - 2
7
4
5
6
8
9
6
6
Cảm ơn các cô đến dự Hội giảng 20 - 11