SO SÁNH THÊM BỚT TẠO SỰ BÀNG NHAU TRONG PHẠM VI 5

Đăng ngày 10/24/2016 10:09:18 PM | Thể loại: Phát triển Ngôn ngữ | Chia sẽ bởi: NGA NGUYỄN THỊ THANH | Lần tải: 5 | Lần xem: 7 | Page: 6 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: ppt
  • SO SÁNH THÊM BỚT TẠO SỰ BÀNG NHAU TRONG PHẠM VI 5 - 1
  • SO SÁNH THÊM BỚT TẠO SỰ BÀNG NHAU TRONG PHẠM VI 5 - 2
  • SO SÁNH THÊM BỚT TẠO SỰ BÀNG NHAU TRONG PHẠM VI 5 - 3
  • SO SÁNH THÊM BỚT TẠO SỰ BÀNG NHAU TRONG PHẠM VI 5 - 4
  • SO SÁNH THÊM BỚT TẠO SỰ BÀNG NHAU TRONG PHẠM VI 5 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng SO SÁNH THÊM BỚT TẠO SỰ BÀNG NHAU TRONG PHẠM VI 5, Phát triển Ngôn ngữ. Chào mừng các cô giáo về dự hội giảng trường m n thụy hồng năm học 2013-2014 Phát triển nhận thức đề tài : nhận biết số 4 Giáo viên : DO�N TH? NG�N Lớp : 4 tuổi Hoạt động : 1 Ôn số lượng : 2-3 2 2 3 Hoạt động 2 Tạo nhóm số lượng 4 4 Hoạt động 3 Trò chơi tìm cho đủ 4 Trò chơi Xin chào tạm biệt và... nslide trân trọng giới thiệu tới cộng đồng bài giảng SO SÁNH THÊM BỚT TẠO SỰ BÀNG NHAU TRONG PHẠM VI 5 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , bài giảng SO SÁNH THÊM BỚT TẠO SỰ BÀNG NHAU TRONG PHẠM VI 5 thuộc danh mục Phát triển Ngôn ngữ được giới thiệu bởi thành viên NGA NGUYỄN THỊ THANH đến mọi người nhằm mục đích học tập , tài liệu này được chia sẽ vào danh mục Phát triển Ngôn ngữ , có 6 page, thuộc file .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi Phát triển Ngôn ngữ ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu Chào mừng những thầy giáo về dự hội https://nslide.com/bai-giang/so-sanh-them-bot-tao-su-bang-nhau-trong-pham-vi-5.egro0q.html

Nội dung

Chào mừng các cô giáo về dự hội giảng trường m n
thụy hồng
năm học 2013-2014

Phát triển nhận thức
đề tài : nhận biết số 4

Giáo viên : DO�N TH? NG�N
Lớp : 4 tuổi
Hoạt động : 1
Ôn số lượng : 2-3
2
2
3
Hoạt động 2
Tạo nhóm số lượng 4
4
Hoạt động 3
Trò chơi tìm cho đủ
4
Trò chơi
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các cô giáo về dự hội giảng