Thêm bớt trong phạm vi 7 (Thủy Đặng Thị Vân)

Đăng ngày 4/20/2011 9:59:44 PM | Thể loại: Lớp 5 tuổi | Chia sẽ bởi: Thủy Đặng Thị Vân | Lần tải: 784 | Lần xem: 3 | Page: 12 | Kích thước: 2.31 M | Loại file: ppt
  • Thêm bớt trong phạm vi 7 - 1
  • Thêm bớt trong phạm vi 7 - 2
  • Thêm bớt trong phạm vi 7 - 3
  • Thêm bớt trong phạm vi 7 - 4
  • Thêm bớt trong phạm vi 7 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Thêm bớt trong phạm vi 7, Lớp 5 tuổi. . nslide.com giới thiệu tới các bạn thư viện Thêm bớt trong phạm vi 7 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Tài liệu Thêm bớt trong phạm vi 7 trong chuyên mục Lớp 5 tuổi được giới thiệu bởi thành viên Thủy Đặng Thị Vân tới mọi người nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào chủ đề Lớp 5 tuổi , có tổng cộng 12 trang, thuộc file .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem CH? D?: Nghề Nghiệp Lớp: 5- 6 tuổi Giáo viên: đặng Thị Vân Thủy Trường Mầm non Vân Nam Đề tài:Thêm bớt trong khuôn khổ 7 nhiệt liệt chào mừng những cô về dự chuyên đề lớp 5 tuổi a1 Hoạt động 1: ổn định -Tổ chức Hoạt động 2: Thêm bớt trong khuôn khổ 7 2 Phần Phần 1: Ôn đếm tới 7, nhận diện số 7 Phần 2: Thêm bớt trong khuôn khổ 7 Phần 1: Ôn đếm đến 7, nhận biết số 7 Tìm nhóm đồ dùng có số lượng là 7, đặt thẻ số tương ứng Đếm tiếp cho đủ là 7 PHẦN https://nslide.com/bai-giang/them-bot-trong-pham-vi-7.re3wwq.html

Nội dung

CH? D?: Nghề Nghiệp
Lớp: 5- 6 tuổi
Giáo viên: đặng Thị Vân Thủy
Trường Mầm non Vân Nam
Đề tài:Thêm bớt trong phạm vi 7
nhiệt liệt chào mừng
các cô về dự chuyên đề lớp 5 tuổi a1
Hoạt động 1: ổn định -Tổ chức
Hoạt động 2: Thêm bớt trong phạm vi 7

2 Phần
Phần 1: Ôn đếm đến 7, nhận biết số 7 Phần 2: Thêm bớt trong phạm vi 7
Phần 1: Ôn đếm đến 7, nhận biết số 7
Tìm nhóm đồ dùng có số lượng là 7, đặt thẻ số tương ứng
Đếm tiếp cho đủ là 7PHẦN 2: Thêm bớt trong phạm vi 7
7
7
4
5
2
PHẦN 2: Thêm bớt trong phạm vi 7
2
7
PHẦN 2: Thêm bớt trong phạm vi 7
7
6
3
7
PHẦN 2: Thêm bớt trong phạm vi 7
7
5
2
PHẦN 2: Thêm bớt trong phạm vi 7
2
HOẠT ĐỘNG 3: Trò chơi ôn luyện
TC 1: Ti`m ba?n co? sụ? luo?ng tuong u?ng

TC 2: Chung sức

7
7
7

Chúc các bé chăm ngoan học giỏi