Toán: Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng

Đăng ngày 3/24/2016 3:47:10 PM | Thể loại: Lớp 5 tuổi | Chia sẽ bởi: Anh Lưu Lê Quỳnh | Lần tải: 0 | Lần xem: 9 | Page: 12 | Kích thước: 1.53 M | Loại file: ppt
  • Toán: Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng - 1
  • Toán: Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng - 2
  • Toán: Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng - 3
  • Toán: Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng - 4
  • Toán: Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Toán: Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng, Lớp 5 tuổi. . Chúng tôi chia sẽ tới các bạn thư viện Toán: Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , bài giảng Toán: Đếm đến 7, nhận biết nhóm có 7 đối tượng trong thể loại Lớp 5 tuổi được chia sẽ bởi user Anh Lưu Lê Quỳnh đến thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được chia sẽ vào mục Lớp 5 tuổi , có 12 page, thuộc file .ppt, cùng danh mục còn có Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Phòng GD&ĐT Thanh Oai Trường Mầm Non Thanh Văn Hoạt Động: Làm quen với toán Chủ điểm: Nghề nghiệp Đề tài: Đếm tới 7, nhận mặt số lượng trong khuôn khổ 7, nói thêm Đối tượng: 5-6 tuổi Người thực hiện: Lưu Lê Quỳnh Anh 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 5 7 7 7 7 7 7 6 5 4 3 2 1 3 1 4 5 6 2 7 https://nslide.com/bai-giang/toan-dem-den-7-nhan-biet-nhom-co-7-doi-tuong.2rqj0q.html

Nội dung

Phòng GD&ĐT Thanh Oai
Trường Mầm Non Thanh Văn
Hoạt Động: Làm quen với toán
Chủ điểm: Nghề nghiệp
Đề tài: Đếm đến 7, nhận biết số lượng trong phạm vi 7.
Đối tượng: 5-6 tuổi
Người thực hiện: Lưu Lê Quỳnh Anh
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
6
5
7
7 7 7
7
7
6
5
4
3
2
1
3
1
4
5
6
2
7
3
1
4
5
6
2
7
3
1
4
5
6
2
7