toan sap xep theo quy tac

Đăng ngày 3/15/2014 9:45:35 AM | Thể loại: Bài giảng | Chia sẽ bởi: NA ĐẶNG THỊ MY | Lần tải: 316 | Lần xem: 11 | Page: 13 | Kích thước: 0.91 M | Loại file: ppt

  • toan sap xep theo quy tac - 1
  • toan sap xep theo quy tac - 2
  • toan sap xep theo quy tac - 3
  • toan sap xep theo quy tac - 4
  • toan sap xep theo quy tac - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Chủ đề: Hoa đẹp của bé.
Lĩnh vực: PTNT:LQVT
Đề tài:
Quy tắc sắp xếp 1-1-1,1-2-1
Giáo viên : Đặng Thị My Na
Lớp : Nhỡ 2
Trò chơi:" Tìm hoa"
Quy tắc sắp xếp
1-1-1
Quy tắc sắp xếp
1-2-1
Trò chơi: Thử tài của bé
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN CÁC CÔ.