Toán: Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 3

Đăng ngày 3/24/2016 3:49:04 PM | Thể loại: Lớp 5 tuổi | Chia sẽ bởi: Anh Lưu Lê Quỳnh | Lần tải: 0 | Lần xem: 17 | Page: 7 | Kích thước: 1.72 M | Loại file: ppt

  • Toán: Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 3 - 1
  • Toán: Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 3 - 2
  • Toán: Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 3 - 3
  • Toán: Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 3 - 4
  • Toán: Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 3 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

Phòng GD&ĐT Thanh Oai
Trường Mầm Non Thanh Văn
Chủ điểm: Thế giới động vật
Đề tài: Sắp xếp 3 đối tượng theo quy tắc.
Đối tượng: Mẫu giáo lớn
Lớp: A2
Người thực hiện: Lưu Lê Quỳnh Anh
Cách1: 1 -1 - 1
Cách 2: 1-2-1
Cách 3: 1-1-2
Trò chơi: ai thông minh.