Toán: Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 3

Đăng ngày 3/24/2016 3:49:04 PM | Thể loại: Lớp 5 tuổi | Chia sẽ bởi: Anh Lưu Lê Quỳnh | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 7 | Kích thước: 1.72 M | Loại file: ppt
  • Toán: Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 3 - 1
  • Toán: Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 3 - 2
  • Toán: Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 3 - 3
  • Toán: Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 3 - 4
  • Toán: Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 3 - 5
  • Toán: Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 3 - 6
  • Toán: Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 3 - 7
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Toán: Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 3, Lớp 5 tuổi. . nslide.com chia sẽ tới cộng đồng tài liệu Toán: Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 3 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Toán: Sắp xếp theo quy tắc nhóm có 3 trong danh mục Lớp 5 tuổi được giới thiệu bởi user Anh Lưu Lê Quỳnh đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào danh mục Lớp 5 tuổi , có tổng cộng 7 page, thuộc thể loại .ppt, cùng mục còn có Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Phòng GD&ĐT Thanh Oai Trường Mầm Non Thanh Văn Chủ điểm: Thế giới động vật Đề tài: Sắp xếp 3 đối tượng theo lệ luật, ngoài ra Đối tượng: Mẫu giáo lớn Lớp: A2 Người thực hiện: Lưu Lê Quỳnh Anh Cách1: 1 -1 - 1 Cách 2: 1-2-1 Cách 3: 1-1-2 Trò chơi: ai tối ưu https://nslide.com/bai-giang/toan-sap-xep-theo-quy-tac-nhom-co-3.psqj0q.html

Nội dung

Phòng GD&ĐT Thanh Oai
Trường Mầm Non Thanh Văn
Chủ điểm: Thế giới động vật
Đề tài: Sắp xếp 3 đối tượng theo quy tắc.
Đối tượng: Mẫu giáo lớn
Lớp: A2
Người thực hiện: Lưu Lê Quỳnh Anh
Cách1: 1 -1 - 1
Cách 2: 1-2-1
Cách 3: 1-1-2
Trò chơi: ai thông minh.