toán: so sánh thêm bớt trong phạm vi 3

Đăng ngày 4/15/2013 12:08:57 PM | Thể loại: Lớp 5 tuổi | Chia sẽ bởi: Trang Trần Thị Thu | Lần tải: 381 | Lần xem: 21 | Page: 17 | Kích thước: 9.08 M | Loại file: ppt
  • toán: so sánh thêm bớt trong phạm vi 3 - 1
  • toán: so sánh thêm bớt trong phạm vi 3 - 2
  • toán: so sánh thêm bớt trong phạm vi 3 - 3
  • toán: so sánh thêm bớt trong phạm vi 3 - 4
  • toán: so sánh thêm bớt trong phạm vi 3 - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng toán: so sánh thêm bớt trong phạm vi 3, Lớp 5 tuổi. . nslide chia sẽ đến các bạn thư viện toán: so sánh thêm bớt trong phạm vi 3 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Thư viện toán: so sánh thêm bớt trong phạm vi 3 thuộc chủ đề Lớp 5 tuổi được giới thiệu bởi bạn Trang Trần Thị Thu tới các bạn nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã giới thiệu vào danh mục Lớp 5 tuổi , có tổng cộng 17 trang, thuộc thể loại .ppt, cùng thể loại còn có Bài giảng Mầm non Lớp 5 tuổi ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu Kính chào ban giám khảo về dự Cuộc thi :Giáo viên chuyên nghiệp cấp thành phố Môn :Toán Đề tài:So sánh thêm bớt trong khuôn khổ 3 Lứa tuổi: 4-5 GVTH: Trần Thị Thu Trang I/ môc ®Ých yªu cÇu -D?y tr? d?m dờ?n 3 , tiếp theo là Tr? bi?t so sỏnh ,thờm b?t t?o s? b?ng nhau trong ph?m vi 3 -Rốn k? nang d?m dỳng trỡnh t? , k? nang d?m tuong ?ng v� so sỏnh -Tr? tr? l?i dỳng cõu h?i c?a cụ , tr? l?i rừ r�ng tr?n cõu -Giỏo d?c https://nslide.com/bai-giang/toan-so-sanh-them-bot-trong-pham-vi-3.wpr3yq.html

Nội dung

Kính chào ban giám khảo về dự
Cuộc thi :Giáo viên giỏi cấp thành phố
Môn :Toán
Đề tài:So sánh thêm bớt trong phạm vi 3
Lứa tuổi: 4-5
GVTH: Trần Thị Thu Trang
I/ môc ®Ých yªu cÇu
-D?y tr? d?m dờ?n 3 . Tr? bi?t so sỏnh ,thờm b?t t?o s? b?ng nhau trong ph?m vi 3
-Rốn k? nang d?m dỳng trỡnh t? , k? nang d?m tuong ?ng v� so sỏnh
-Tr? tr? l?i dỳng cõu h?i c?a cụ , tr? l?i rừ r�ng tr?n cõu
-Giỏo d?c tr? chỳ ý quan sỏt l?ng nghe trong gi? h?c

II/ chuẩn bị
- Đồ dùng của trẻ:
Trò chơi thực hành trên máy
The? lụ tụ cho tre?

- Đồ dùng của cô:
Tài liệu phần ứng dụng công nghệ thông tin
Tranh vờ` nghờ` thõ`y thuụ?c.Hoạt động 1
Trò chuyện chủ điểm
Cho tr? xem video "Bỏc H? cựng cỏc chỳ b? d?i dỏnh gi?c"

Tổ chức hoạt động
Tóm tắt đoạn video
-Đoạn phim vừa rồi các con thấy có những ai? Họ đang làm gì?
-Vào thời chiến Bác Hồ cùng các chú bộ đội bàn chiến lược đánh đuổi giặc thù và cũng có bao người đã hy sinh cho chúng ta có nền độc lập như hôm nay
-Trong thời bình các chú bộ đội vừa tăng gia sản xuất vừa canh giữ hòa bình cho đất nước
-Các con phải làm gì để tỏ lòng biết ơn đối với Bác Hồ , các chú bộ đội


Hoạt động 2
So sánh thêm bớt trong phạm vi 3
Cho trẻ quan sát số lượng ,đếm và so sánh
3
3
2
3
2
3
2
1
Trò chơi:Xem ai giỏi
3
2
3
2
3
1
3
Chúc các bé học tốt
Good Bye