Toán: Tạo số lượng 3, Nhận biết các nhóm có 3 đối tượng

Đăng ngày 11/10/2009 9:18:43 PM | Thể loại: Lớp 3 tuổi | Chia sẽ bởi: Miến Vũ Thị | Lần tải: 156 | Lần xem: 292 | Page: 22 | Kích thước: 5.71 M | Loại file: ppt
  • Toán: Tạo số lượng 3, Nhận biết các nhóm có 3 đối
tượng - 1
  • Toán: Tạo số lượng 3, Nhận biết các nhóm có 3 đối
tượng - 2
  • Toán: Tạo số lượng 3, Nhận biết các nhóm có 3 đối
tượng - 3
  • Toán: Tạo số lượng 3, Nhận biết các nhóm có 3 đối
tượng - 4
  • Toán: Tạo số lượng 3, Nhận biết các nhóm có 3 đối
tượng - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

bài giảng Toán: Tạo số lượng 3, Nhận biết các nhóm có 3 đốitượng, Lớp 3 tuổi. . nslide.com giới thiệu tới bạn đọc thư viện Toán: Tạo số lượng 3, Nhận biết các nhóm có 3 đốitượng .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Thư viện Toán: Tạo số lượng 3, Nhận biết các nhóm có 3 đốitượng thuộc danh mục Lớp 3 tuổi được giới thiệu bởi bạn Miến Vũ Thị tới thành viên nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này đã đưa vào chuyên mục Lớp 3 tuổi , có 22 page, thuộc định dạng .ppt, cùng chủ đề còn có Bài giảng Mầm non Lớp 3 tuổi ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập PHòNG GIáO DụC Và Đào tạo huyện đông triều trường măng non hoa lan Nhiệt Liệt Chào Mừng Các Thầy Cô Về Dự H�ội Giảng Năm học 2009 - 2010 Giáo án: Làm Quen Với Toán Chủ đề: Thế giới động vật Bài dạy: Nhận biết đúng những nhóm Có 3 đối tượng, nhận diện số 3 Độ tuổi: 4-5 tuổi Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Vượng Tạo nhóm có số lượng là 3, đếm tới 3 3 3 Luyện kỹ năng đếm tới 3 đối tượng Trò chơi 1: https://nslide.com/bai-giang/toan-tao-so-luong-3-nhan-biet-cac-nhom-co-3-doi-tuong.x9z0uq.html

Nội dung

PHòNG GIáO DụC Và Đào tạo huyện đông triều
trường mầm non hoa lan
Nhiệt Liệt Chào Mừng
Các Thầy Cô Về Dự H�ội Giảng
Năm học 2009 - 2010
Giáo án: Làm Quen Với Toán
Chủ đề: Thế giới động vật
Bài dạy: Nhận biết đúng các nhóm
Có 3 đối tượng, nhận biết số 3
Độ tuổi: 4-5 tuổi
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Vượng
Tạo nhóm có số lượng là 3,
đếm đến 3
3
3
Luyện kỹ năng đếm
đến 3 đối tượng
Trò chơi 1:
Ngôi nhà toán học myli
Trò chơi 2:
Tìm nhà
Xin trân trọng cảm ơn
Quý thầy cô đã về dự hội giảng