Tuần 14. Hạt gạo làng ta

Đăng ngày 10/13/2015 4:03:26 PM | Thể loại: Tập đọc 5 | Chia sẽ bởi: Sac Cao Quoc | Lần tải: 150 | Lần xem: 0 | Page: 24 | Kích thước: 7.98 M | Loại file: ppt

  • Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 1
  • Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 2
  • Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 3
  • Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 4
  • Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .ppt

Nội dung

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HOÀNG CHIẾU
HẠT GẠO LÀNG TA
Gv thực hiện : Cao Quốc Sắc
TẬP ĐỌC LỚP 5
KIỂM TRA BÀI CŨ
Chuỗi Ngọc Lam
? Cơ b� mua chu?i ng?c cho ch? g�i. Cơ khơng d? ti?n mua chu?i ng?c. Di?u dĩ th? hi?n qua chi ti?t "d? l�n b�n m?t n?m ti?n xu".
Đọc đoạn 1
1.Cơ b� mua chu?i ng?c lam cho ai?
Em cĩ d? ti?n mua chu?i ng?c khơng? Chi ti?t n�o cho bi?t di?u dĩ?
 Vì em bé đã mua chuỗi ngọc bằng tất cả số tiền em dành dụm được.
? Vì Pi-e th?y t?m lịng c?a em d?i v?i ch? g�i.
Đọc đoạn 2
2.Vì sao Pi-e nói rằng em bé đã trả giá rất cao để mua chuỗi ngọc?
Hạt gạo làng ta
(Trần Đăng Khoa)
Thứ tu ngày 26 tháng 11 năm 2014
Tập đọc

TẬP ĐỌC

Hạt gạo làng ta
HĐ1: Luyện đọc
- Mời bạn ... đọc cả bài.
_Trần Đăng Khoa_
Thứ tu ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Lôùp laéng nghe tìm hieåu caùch ñoïc.
Cần đọc với giọng nhẹ nhàng, tình cảm.
Đọc diễn cảm : nhấn giọng ở điệp từ "có", " những". Nghỉ nhanh, đọc dòng trước bắt sang dòng sau luôn ở những dòng thơ trong khổ 1,2 .mới trọn vẹn một ý.
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy….
quang trành
quết đất
tiền tuyến
- Nhóm 5 bạn nối tiếp nhau đọc.

Nhóm 5 bạn
nối tiếp nhau đọc lần 2
Sông Kinh Thầy ?
Sông Thái Bình
Sông Kinh Thầy

hào giao thông ?

quang trành?

- Luyện đọc bài thơ theo bàn
- Moät baïn ñoïc laïi caû baøi.
- GV ñoïc.

HĐ2. Tìm hiểu bài
- Đọc khổ thơ 1
1-Đọc khổ thơ 1, em hiểu hạt gạo được làm nên từ những gì?
? Từ những tinh tuý của đâ�t ( vị phù sa ); của nước ( hương sen thơm ); và công lao của con người, của mẹ cha ( lời mẹ hát ).

Tìm hiểu bài
- Đọc khổ thơ 2
2- Những hình ảnh nào nói lên nỗi vất vả của người nông dân?
?Giọt mồ hôi sa / Những trưa tháng sáu/ Nước như ai nấu/ Chết cả cá cờ/ Cua ngoi lên bờ/ Mẹ em xuống cấy..

Tìm hiểu bài
- Đọc khổ thơ 3
- Người nông dân còn gặp khó khăn khi làm ra hạt gạo?
? Vừa sản xuất , vừa tham gia chiến đấu.

Tìm hiểu bài
- Đọc khổ thơ 4
3- Các bạn nhỏ đã góp công sức như thế nào để làm ra hạt gạo?
Chống hạn, bắt sâu, gánh phân…

Quang trành quết đất

Tìm hiểu bài
- Đọc khổ thơ 5
- Vì sao tác giả gọi hạt gạo là hạt vàng?
 Hạt gạo ñöôïc làm nên từ mảnh đất quê hương.
 Hạt gạo chứa đựng biết bao mồ hôi công sức của mọi người.
 Hạt gạo còn góp phần làm nên chiến thắng dân tộc.
Nội dung bài
Hạt gạo được làm nên từ công sức của nhiều người, là tấm lòng của hậu phương với tiền tuyến trong những năm chiến tranh.

HĐ3. Luyện đọc diễn cảm
Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy….
Hạt gạo.
Có .
Của .
Có .
Trong .
Có .
Ngọt .

Hạt gạo.
Có .
Có .
Giọt.
Những .
Nước.
Chết.
Cua .
M? em ...
Hạt gạo .
Những .
Trút.
Những .
Theo.
Những .
Vàng.
Bát .
Thơm ...
Hạt gạo.
Có .
Sớm .
Vục.
Trưa.
Lúa .
Chiều.
Quang.
Hạt .
Gửi .
Gửi .
Em.
Ha�t .BÀI HỌC KẾT THÚC
Chúc thầy cô và các em vui khỏe!