Tuần 14. Hạt gạo làng ta

Đăng ngày 9/28/2016 12:27:18 PM | Thể loại: Tập đọc 5 | Chia sẽ bởi: neyta tho | Lần tải: 18 | Lần xem: 0 | Page: 17 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: pptx

  • Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 1
  • Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 2
  • Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 3
  • Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 4
  • Tuần 14. Hạt gạo làng ta - 5
  • download - 4
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pptx

Nội dung

Chào mừng thầy cô đến dự giờ với lớp
MÔN: Tập đọc
LỚP: 5
Người giảng : Hoàng Thị Thơ
Chuỗi ngọc lam
Kiểm tra bài cũ
Thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2016
Tập đọc
1
2
3
4
Thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2016
Tập đọc
Hạt gạo làng ta
Trần Đăng Khoa
Trần Đăng Khoa: sinh 1958, quê làng Trực Trì, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; là một nhà thơ, nhà báo, biên tập viên Tạp chí Văn nghệ Quân đội, hội viên của Hội Nhà văn Việt Nam.
-Có lẽ tác phẩm nhiều người biết đến nhất của ông là bài thơ "Hạt gạo làng ta", sáng tác năm 1968, sau đó được nhạc sĩ Trần Viết Bính phổ nhạc (1971).
Nhà thơ :Trần Đăng Khoa
Thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2016
Tập đọc
Hạt gạo làng ta
1. Luyện đọc
2. Tìm hiểu bài
Trần Đăng Khoa


1.Luyện đọc
Hạt gạo làng ta
Có vị phù sa
Của sông Kinh Thầy
Có hương sen thơm
Trong hồ nước đầy
Có lời mẹ hát
Ngọt bùi đắng cay
Đọc vắt dòng những câu thơ sau:
Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy...
Thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2016 Tập đọc Hạt gạo làng ta


Sông Kinh Thầy
Thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2016 Tập đọc Hạt gạo làng ta


Hào giao thông
Thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2016 Tập đọc Hạt gạo làng ta


Trành
Thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2016 Tập đọc Hạt gạo làng ta


1.Luyện đọc
2.Tìm hiểu bài
- Quang trành, quết đất, tiền tuyến.
*Em hiểu hạt gạo được làm nên từ những gì?
*Những hình ảnh nào nói lên nỗi vất vả của người nông dân?
-Vị phù sa, nước trong hồ
công lao của mẹ…
.
- Giọt mồ hôi sa, trưa tháng sáu, nước như ai nấu, chết cả cá cờ, cua ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy
Thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2016 Tập đọc Hạt gạo làng ta


1.Luyện đọc
2.Tìm hiểu bài
- Quang trành, quết đất, tiền tuyến.
*Tuổi nhỏ đã góp công sức như thế nào để làm ra hạt gạo?
*Hạt gạo được ra đời trong hoàn cảnh nào ?
-Vị phù sa, nước trong hồ
công lao của mẹ…
.
- Giọt mồ hôi sa, trưa tháng sáu, nước như ai nấu, chết cả cá cờ, cua ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy
Thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2016 Tập đọc Hạt gạo làng ta


1.Luyện đọc
2.Tìm hiểu bài
- Quang trành, quết đất, tiền tuyến.
-Vị phù sa, nước trong hồ
công lao của mẹ…
.
Thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2016 Tập đọc Hạt gạo làng ta


Giọt mồ hôi sa, trưa tháng sáu, nước như ai nấu, chết cả cá cờ, cua ngoi lên bờ....
*Qua 4 khổ thơ đầu cho ta biết điều gì ?
-Chống hạn, bắt sâu
, bón phân,
gánh lúa
1. Nỗi vất vả để làm ra hạt gạo
1.Luyện đọc
2.Tìm hiểu bài
- Quang trành, quết đất, tiền tuyến.
-Vị phù sa, nước trong hồ, công lao của mẹ…
.
- Giọt mồ hôi sa, trưa tháng sáu, nước như ai nấu, chết cả cá cờ, cua ngoi lên bờ, mẹ em xuống cấy
Thứ năm ngày 15 tháng 9 năm 2016 Tập đọc Hạt gạo làng ta


1. Nỗi vất vả để làm ra hạt gạo
-Chống hạn, bắt sâu, bón phân, gánh lúa
Hãy nêu nội dung chính của bài ?
Ý khổ thơ cuối là gì ?
2. Giá trị của hạt gạo
- Hạt gạo rất quý
Vì sao tác giả gọi hạt gạo là hạt vàng ?
Đọc diễn cảm và học thuộc lòng
Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy…
Nghe bài hát
“Hạt gạo làng ta”
Dặn dò
Về nhà luyện đọc thuộc lòng bài thơ đã học và chuẩn bị bài sau:
“Buôn Chư Lênh đón cô giáo.”
Xin cảm ơn thầy cô và các em
đã chú ý lắng nghe!