Bài kiểm tra 1 tiết Đại số 8

Đăng ngày 12/2/2011 9:32:28 AM | Thể loại: Toán học | Chia sẽ bởi: Hiệp Lê Thượng | Lần tải: 7 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.09 M | Loại file: doc

TRƯỜNG THCS CHIỀNG CƠI

Lớp: ……..

Họ và tên: …………………………………………………

Thứ ……. ngày 06 tháng 12 năm 2011

BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT

Môn: Đại số 8

 

 

Điểm

Lời nhận xét

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ BÀI

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Điền t, cụm t thích hợp vào ch (…) để được nội dung quy tắc.

 Muốn quy đồng mẫu của nhiều phân thức ta có th làm như sau:

 - Phân tích ……………………………………………………….……………………. rồi tìm mẫu thức chung

 - Tìm ……………………………………………………….……………………. của mỗi mẫu

 - Nhân …………………………… của mỗi mẫu thức với ……………………………………………………….……………

Câu 2. Cho đa thức: ; ; . Hãy chọn đa thức thích hợp trong ba đa thức đã cho rồi điền vào ch trống trong đẳng thức dưới đây:

  .

II. T LUẬN.

Câu 3: Làm các phép tính sau:

 a.    b.

 c.      d.

BÀI LÀM

 

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM

Câu 1 (1 điểm):

 - Các mẫu thành nhân t        0,25 điểm

 - Nhân t ph         0,25 điểm

 - Các t và mẫu; nhân t ph tương ứng     0,50 điểm

Câu 2 (1 điểm): Đa thức:        1,00 điểm

Câu 3 (8 điểm):

 a.   0,50 điểm

           0,25 điểm

           0,25 điểm

           0,50 điểm

            0,50 điểm

 b.     0,25 điểm 

            0,25 điểm

           0,50 điểm

             0,25 điểm

             0,25 điểm

             0,50 điểm

 c.      0,50 điểm

                1,00 điểm

                   0,50 điểm

 d.      0,50 điểm

            1,00 điểm

              0,50 điểm

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Bài kiểm tra 1 tiết Đại số 8, Toán học. . nslide.com giới thiệu đến mọi người thư viện Bài kiểm tra 1 tiết Đại số 8 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Tài liệu Bài kiểm tra 1 tiết Đại số 8 thuộc danh mục Toán học được chia sẽ bởi thành viên Hiệp Lê Thượng đến bạn đọc nhằm mục đích học tập , thư viện này đã đưa vào danh mục Toán học , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập TRƯỜNG THCS CHIỀNG CƠI Lớp: ……, bên cạnh đó Họ và tên: ………………………………………………… Thứ ……,còn cho biết thêm ngày 06 tháng 12 năm 2011 BÀI KIỂM TRA 45 PHÚT Môn: Đại số 8   Điểm Lời nhận xét   ĐỀ BÀI I,còn cho biết thêm TRẮC NGHIỆM Câu 1, nói thêm Điền từ, cụm từ phù hợp vào chỗ (…) để được nội dung lề luật, nói thêm Muốn quy đồng mẫu của đa dạng phân thức ta có thể làm như sau: - Phân tích ………………………………………………………, cho biết thêm ……………………, ngoài ra rồi tìm mẫu thức chung - Tìm ………………………………………………………, bên cạnh đó ……………………, ngoài ra https://nslide.com/de-thi/bai-kiem-tra-1-tiet-dai-so-8.mbqmxq.html