Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 

Trường THCS Tây Hưng   BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT

Họ và tên.......................   Môn : Đại số 8.

Lớp........             Ngày 21 tháng 10 năm 2011

 

 

 

 

Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau.

 

Câu 1. Các phép biến đổi sau đây, phép biến đổi nào đúng ?

(1)   (4x - 1)(4x + 1) = 4x2- 1            (2)  x2- 8x + 16 = (x – 4)2

(3)  (2x + 1)(4x2 – 2x + 1) = 8x3 + 1   (4)  (x – 1)3 = x3 - 3x2- 3x + 1

A. (1) và (4)              B. (2) và (3)

C. (2), (3) và (4)    D. (1), (2), (3) và (4)

Câu 2. Giá trị của x(x + y) – y(x + y) với x = 32 và y = 23 :

A. 34      B. 17

C. - 22     D. Một kết quả khác

Câu 3. Biểu thức rút gọn của : 5(3x – 1) – 2(5x – 2) + 3 – 5x là biểu thức :

A. 10x - 6      B. 2

C.  15x - 4      D. - 6

Câu 4. Phép chia (x2 – 4x + 3) : (x – 3) cho kết quả:

A. x + 1      B. x + 4

C. x - 1      D. x - 4

Câu 5. Điền vào chỗ trống (…) biểu thức thích hợp để được một hằng đẳng thức?

  (x – 2y)(….) = x3 – 8y3

A. x2 – xy +  4y2                 B. x2 + xy +  4y2  

C. x2 + 2xy +  4y2       D. x2 - 2xy +  4y2  

Câu 6. Kết quả của phép tính 20052 – 20042 :

A. 1       B. 2004

C. 2005      D. 4009

Câu 7. Phương trình (x + 3)(x + 1) – x – 1 = 0 có nghiệm:

A. x = - 3 hay x = - 1    B. x = - 2 hay x = - 1

C. Vô nghiệm     D. Một kết quả khác

Câu 8. Biểu thức x2 + 2xy + y2 – 4 viết dưới dạng tích của hai đa thức :

A. (x + y + 4)(x + y – 4)    B. (x + y)(x + y + 2)

C. (x + y)(x + y – 2)    D. Cả ba câu trên đều sai.

Câu 9. Giá trị của biểu thức x2 + y2 với x + y = - 4 và xy = 8 là :

A. 0                B. 16

C. 24       D. 32

Câu 10. Cho n N, để đơn thức 6xn-3 chia hết cho đơn thức -9x5 thì giá trị của n là:

A. n > 3      B. n 3

C. n 5               D. n 8

 


 

 

 

Biểu điểm và đáp án:

Mỗi câu đúng được 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

B

B

B

C

C

D

B

D

A

D

Ma trận:

Nội dung kiến thức

Mức độ đánh giá

Tổng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Các phép toán đối với đa thức

1

C1

1,0

 

1

C2

1,0

 

1

C3

    1,0

 

3

 

3,0

 

Hằng đẳng thức

1

C5

1,0

 

1

C6

1,0

 

 

 

2

 

2,0

 

Phân tích đa thức thành nhân tử

1

C7

     1,0

 

1

C8

1,0

 

1

C9

    1,0

 

3

 

3,0

 

Phép chia đa thức

1

C4

1,0

 

1

C10

1,0

 

 

 

2

 

2,0

 

 

Tổng

4

 

4,0

 

4

 

         4,0

 

2

 

    2,0

 

10

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý: Chữ số phía trên, bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi; chữ số góc phải cuối mỗi ô là tổng số điểm cho các câu hỏi trong ô đó.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài kiểm tra 15 phút số 1. Toán 8

Đăng ngày 12/8/2011 9:21:18 AM | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 19 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Bài kiểm tra 15 phút số 1. Toán 8, Toán học 8. . nslide giới thiệu đến mọi người đề thi Bài kiểm tra 15 phút số 1. Toán 8 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , đề thi Bài kiểm tra 15 phút số 1. Toán 8 thuộc danh mục Toán học 8 được giới thiệu bởi bạn Tô Lương Văn đến cộng đồng nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại Toán học 8 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán học 8 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu Trường THCS Tây Hưng BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT Họ và tên, tiếp theo là Môn : Đại số 8,còn cho biết thêm Lớp, kế tiếp là Ngày 21 tháng 10 năm 2011   Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng nhất trong những câu sau, bên cạnh đó Câu 1, bên cạnh đó Các phép biến đổi sau đây, phép biến đổi nào đúng ? (1) (4x - 1)(4x + 1) = 4x2- 1 (2) x2- 8x + 16 = (x – 4)2 (3) (2x + 1)(4x2 – 2x + 1) = 8x3

https://nslide.com/de-thi/bai-kiem-tra-15-phut-so-1-toan-8.mbjnxq.html