Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 

Trường THCS Tây Hưng   BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT

Họ và tên.......................   Môn : Đại số 8.

Lớp........             Ngày 21 tháng 10 năm 2011

 

 

 

 

Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau.

 

Câu 1. Các phép biến đổi sau đây, phép biến đổi nào đúng ?

(1)   (4x - 1)(4x + 1) = 4x2- 1            (2)  x2- 8x + 16 = (x – 4)2

(3)  (2x + 1)(4x2 – 2x + 1) = 8x3 + 1   (4)  (x – 1)3 = x3 - 3x2- 3x + 1

A. (1) và (4)              B. (2) và (3)

C. (2), (3) và (4)    D. (1), (2), (3) và (4)

Câu 2. Giá trị của x(x + y) – y(x + y) với x = 32 và y = 23 :

A. 34      B. 17

C. - 22     D. Một kết quả khác

Câu 3. Biểu thức rút gọn của : 5(3x – 1) – 2(5x – 2) + 3 – 5x là biểu thức :

A. 10x - 6      B. 2

C.  15x - 4      D. - 6

Câu 4. Phép chia (x2 – 4x + 3) : (x – 3) cho kết quả:

A. x + 1      B. x + 4

C. x - 1      D. x - 4

Câu 5. Điền vào chỗ trống (…) biểu thức thích hợp để được một hằng đẳng thức?

  (x – 2y)(….) = x3 – 8y3

A. x2 – xy +  4y2                 B. x2 + xy +  4y2  

C. x2 + 2xy +  4y2       D. x2 - 2xy +  4y2  

Câu 6. Kết quả của phép tính 20052 – 20042 :

A. 1       B. 2004

C. 2005      D. 4009

Câu 7. Phương trình (x + 3)(x + 1) – x – 1 = 0 có nghiệm:

A. x = - 3 hay x = - 1    B. x = - 2 hay x = - 1

C. Vô nghiệm     D. Một kết quả khác

Câu 8. Biểu thức x2 + 2xy + y2 – 4 viết dưới dạng tích của hai đa thức :

A. (x + y + 4)(x + y – 4)    B. (x + y)(x + y + 2)

C. (x + y)(x + y – 2)    D. Cả ba câu trên đều sai.

Câu 9. Giá trị của biểu thức x2 + y2 với x + y = - 4 và xy = 8 là :

A. 0                B. 16

C. 24       D. 32

Câu 10. Cho n N, để đơn thức 6xn-3 chia hết cho đơn thức -9x5 thì giá trị của n là:

A. n > 3      B. n 3

C. n 5               D. n 8

 


 

 

 

Biểu điểm và đáp án:

Mỗi câu đúng được 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

B

B

B

C

C

D

B

D

A

D

Ma trận:

Nội dung kiến thức

Mức độ đánh giá

Tổng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Các phép toán đối với đa thức

1

C1

1,0

 

1

C2

1,0

 

1

C3

    1,0

 

3

 

3,0

 

Hằng đẳng thức

1

C5

1,0

 

1

C6

1,0

 

 

 

2

 

2,0

 

Phân tích đa thức thành nhân tử

1

C7

     1,0

 

1

C8

1,0

 

1

C9

    1,0

 

3

 

3,0

 

Phép chia đa thức

1

C4

1,0

 

1

C10

1,0

 

 

 

2

 

2,0

 

 

Tổng

4

 

4,0

 

4

 

         4,0

 

2

 

    2,0

 

10

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý: Chữ số phía trên, bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi; chữ số góc phải cuối mỗi ô là tổng số điểm cho các câu hỏi trong ô đó.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Bài kiểm tra 15 phút số 1. Toán 8

Đăng ngày 12/8/2011 9:21:18 AM | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 19 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.05 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Bài kiểm tra 15 phút số 1. Toán 8, Toán học 8. . nslide.com chia sẽ đến đọc giả thư viện Bài kiểm tra 15 phút số 1. Toán 8 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Bài kiểm tra 15 phút số 1. Toán 8 trong chủ đề Toán học 8 được giới thiệu bởi thành viên Tô Lương Văn tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã đưa vào chuyên mục Toán học 8 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Đề thi Toán học Toán học 8 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Trường THCS Tây Hưng BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT Họ và tên, nói thêm Môn : Đại số 8, bên cạnh đó Lớp, ngoài ra Ngày 21 tháng 10 năm 2011   Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng nhất trong những câu sau, thêm nữa Câu 1, nói thêm Các phép biến đổi sau đây, phép biến đổi nào đúng ? (1) (4x - 1)(4x + 1) = 4x2- 1 (2) x2- 8x + 16 = (x – 4)2 (3) (2x + 1)(4x2 – 2x + 1)

https://nslide.com/de-thi/bai-kiem-tra-15-phut-so-1-toan-8.mbjnxq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 8


Trường THCS Tây Hưng BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT
Họ và tên....................... Môn : Đại số 8.
Lớp........ Ngày 21 tháng 10 năm 2011

Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau.

Câu 1. Các phép biến đổi sau đây, phép biến đổi nào đúng ?
(1) (4x - 1)(4x + 1) = 4x2- 1 (2) x2- 8x + 16 = (x – 4)2
(3) (2x + 1)(4x2 – 2x + 1) = 8x3 + 1 (4) (x – 1)3 = x3 - 3x2- 3x + 1
A. (1) và (4) B. (2) và (3)
C. (2), (3) và (4) D. (1), (2), (3) và (4)
Câu 2. Giá trị của x(x + y) – y(x + y) với x = 32 và y = 23là :
A. 34 B. 17
C. - 22 D. Một kết quả khác
Câu 3. Biểu thức rút gọn của : 5(3x – 1) – 2(5x – 2) + 3 – 5x là biểu thức :
A. 10x - 6 B. 2
C. 15x - 4 D. - 6
Câu 4. Phép chia (x2 – 4x + 3) : (x – 3) cho kết quả:
A. x + 1 B. x + 4
C. x - 1 D. x - 4
Câu 5. Điền vào chỗ trống (…) biểu thức thích hợp để được một hằng đẳng thức?
(x – 2y)(….) = x3 – 8y3
A. x2 – xy + 4y2 B. x2 + xy + 4y2
C. x2 + 2xy + 4y2 D. x2 - 2xy + 4y2
Câu 6. Kết quả của phép tính 20052 – 20042 là:
A. 1 B. 2004
C. 2005 D. 4009
Câu 7. Phương trình (x + 3)(x + 1) – x – 1 = 0 có nghiệm:
A. x = - 3 hay x = - 1 B. x = - 2 hay x = - 1
C. Vô nghiệm D. Một kết quả khác
Câu 8. Biểu thức x2 + 2xy + y2 – 4 viết dưới dạng tích của hai đa thức :
A. (x + y + 4)(x + y – 4) B. (x + y)(x + y + 2)
C. (x + y)(x + y – 2) D. Cả ba câu trên đều sai.
Câu 9. Giá trị của biểu thức x2 + y2 với x + y = - 4 và xy = 8 là :
A. 0 B. 16
C. 24 D. 32
Câu 10. Cho n N, để đơn thức 6xn-3 chia hết cho đơn thức -9x5 thì giá trị của n là:
A. n > 3 B. n  3
C. n  5 D. n  8


Biểu điểm và đáp án:
Mỗi câu đúng được 1 điểm
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10

B
B
B
C
C
D
B
D
A
D

Ma trận:
Nội dung kiến thức
Mức độ đánh giá
Tổng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụngTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Các phép toán đối với đa thức
1
C1
1,0

1
C2
1,0

1
C3
1,0

3

3,0


Hằng đẳng thức
1
C5
1,0

1
C6
1,02

2,0


Phân tích đa thức thành nhân tử
1
C7
1,0

1
C8
1,0

1
C9
1,0

3

3

Sponsor Documents