Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 

Trường THCS Tây Hưng   BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT

Họ và tên.......................   Môn : Hình học 8.

Lớp........             Ngày 19 tháng 11 năm 2011

 

 

 

 

Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau.

Câu 1. Tứ giác nào vừa có tâm đối xứng, vừa có hai trục đối xứng là hai đường chéo ?

A. Hình thang cân             B. Hình bình hành

C. Hình chữ nhật    D. Hình thoi

Câu 2. Hình bình hành có thêm yếu tố nào sau đây là hình vuông :

(1) Hai đường chéo bằng nhau  (2) Hai đường chéo vuông góc

(3) Có một góc vuông  (4) Một đường chéo là phân giác của một góc

A. (1) và (2)     B. (2) và (3)

C. (1) và (4)     D. Cả ba câu trên đều đúng

Câu 3. Độ dài đường trung bình của hình thang là 48cm, tỉ số hai đáy là 3/5. Độ dài hai đáy của hình thang là :

A. 28cm và 68cm    B. 26cm và 70cm

C.  36cm và 60cm    D. 40cm và 56cm

Câu 4. Hai góc đáy của hình thang là 600 và 700. Vậy hai góc còn lại của hình thang là bao nhiêu?

A. 1000 và 1300    B. 900 và 1400

C. 1200 và 1100    D. 1100 và 1000

Câu 5. Tứ giác có hai cạnh đối song song và hai đường chéo bằng nhau là :

A. Hình thang cân             B. Hình chữ nhật

C. Hình thoi              D. Hình vuông

Câu 6. Tứ giác nào có bốn trục đối xứng ?

A. Hình thang cân    B. Hình chữ nhật.

C. Hình thoi     D. Hình vuông

Câu 7. Bốn góc của một tứ giác có thể là:

A. Cả bốn góc đều nhọn   B. Cả bón góc đều tù

C. Cả bốn góc đều vuông   D. Ba góc vuông, một góc

Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 9cm, AC = 12cm. Kẻ trung tuyến AD. Độ dai đoạn thẳng AD bằng :

A. 4,5cm            B. 6cm            C. 7,5cm  D. 10cm

Câu 9. Tứ giác ABCD có :::= 3: 4: 5: 6 có dạng đặc biệt nào ?

A. Hình thang      B. Hình thang cân

C. Hình bình hành              D. Không có dạng đặc biệt.

Câu 10. Độ dài đường chéo hình thoi là 48cm và 64cm. Vậy độ dài cạnh hình thoi là:

A. 40cm   B. 48cm           C. 60cm  D. 64cm


 

Biểu điểm và đáp án:

Mỗi câu đúng được 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

D

D

C

C

A

D

C

C

A

A

Ma trận:

Nội dung kiến thức

Mức độ đánh giá

Tổng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Tứ giác

2

C1,6

2,0

 

1

C7

1,0

 

1

C9

    1,0

 

4

 

4,0

 

Hình thang

1

C4

1,0

 

1

   C10

       1,0

 

 

 

2

 

2,0

 

Hình bình hành

1

C2

     1,0

 

1

C5

1,0

 

 

 

2

 

2,0

 

Đường trung bình

1

   C3

     1,0

 

1

   C8

      1,0

 

 

 

2

 

    2,0

 

 

Tổng

5

 

5,0

 

4

 

         4,0

 

1

 

    1,0

 

10

 

10,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú ý: Chữ số phía trên, bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi; chữ số góc phải cuối mỗi ô là tổng số điểm cho các câu hỏi trong ô đó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Bài kiểm tra 15 phút số 2. Toán 8

Đăng ngày 12/8/2011 9:21:37 AM | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 68 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Bài kiểm tra 15 phút số 2. Toán 8, Toán học 8. . nslide.com giới thiệu tới đọc giả tài liệu Bài kiểm tra 15 phút số 2. Toán 8 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Bài kiểm tra 15 phút số 2. Toán 8 trong chuyên mục Toán học 8 được chia sẽ bởi thành viên Tô Lương Văn đến các bạn nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào chủ đề Toán học 8 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Đề thi Toán học Toán học 8 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Trường THCS Tây Hưng BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT Họ và tên, kế tiếp là Môn : Hình học 8, kế tiếp là Lớp, kế tiếp là Ngày 19 tháng 11 năm 2011   Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng nhất trong những câu sau, nói thêm Câu 1, nói thêm là Tứ giác nào vừa có tâm đối xứng, vừa có hai trục đối xứng là hai đường chéo ? A, cho biết thêm Hình thang cân B, ngoài ra Hình bình hành C, ngoài ra Hình chữ

https://nslide.com/de-thi/bai-kiem-tra-15-phut-so-2-toan-8.rbjnxq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 8


Trường THCS Tây Hưng BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT
Họ và tên....................... Môn : Hình học 8.
Lớp........ Ngày 19 tháng 11 năm 2011

Khoanh tròn vào một chữ cái trước câu trả lời đúng nhất trong các câu sau.
Câu 1. Tứ giác nào vừa có tâm đối xứng, vừa có hai trục đối xứng là hai đường chéo ?
A. Hình thang cân B. Hình bình hành
C. Hình chữ nhật D. Hình thoi
Câu 2. Hình bình hành có thêm yếu tố nào sau đây là hình vuông :
(1) Hai đường chéo bằng nhau (2) Hai đường chéo vuông góc
(3) Có một góc vuông (4) Một đường chéo là phân giác của một góc
A. (1) và (2) B. (2) và (3)
C. (1) và (4) D. Cả ba câu trên đều đúng
Câu 3. Độ dài đường trung bình của hình thang là 48cm, tỉ số hai đáy là 3/5. Độ dài hai đáy của hình thang là :
A. 28cm và 68cm B. 26cm và 70cm
C. 36cm và 60cm D. 40cm và 56cm
Câu 4. Hai góc đáy của hình thang là 600 và 700. Vậy hai góc còn lại của hình thang là bao nhiêu?
A. 1000 và 1300 B. 900 và 1400
C. 1200 và 1100 D. 1100 và 1000
Câu 5. Tứ giác có hai cạnh đối song song và hai đường chéo bằng nhau là :
A. Hình thang cân B. Hình chữ nhật
C. Hình thoi D. Hình vuông
Câu 6. Tứ giác nào có bốn trục đối xứng ?
A. Hình thang cân B. Hình chữ nhật.
C. Hình thoi D. Hình vuông
Câu 7. Bốn góc của một tứ giác có thể là:
A. Cả bốn góc đều nhọn B. Cả bón góc đều tù
C. Cả bốn góc đều vuông D. Ba góc vuông, một góc tù
Câu 8. Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 9cm, AC = 12cm. Kẻ trung tuyến AD. Độ dai đoạn thẳng AD bằng :
A. 4,5cm B. 6cm C. 7,5cm D. 10cm
Câu 9. Tứ giác ABCD có :::= 3: 4: 5: 6 có dạng đặc biệt nào ?
A. Hình thang B. Hình thang cân
C. Hình bình hành D. Không có dạng đặc biệt.
Câu 10. Độ dài đường chéo hình thoi là 48cm và 64cm. Vậy độ dài cạnh hình thoi là:
A. 40cm B. 48cm C. 60cm D. 64cm

Biểu điểm và đáp án:
Mỗi câu đúng được 1 điểm
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10

D
D
C
C
A
D
C
C
A
A

Ma trận:
Nội dung kiến thức
Mức độ đánh giá
Tổng


Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụngTN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL

Tứ giác
2
C1,6
2,0

1
C7
1,0

1
C9
1,0

4

4,0


Hình thang
1
C4
1,0

1
C10
1,02

2,0


Hình bình hành
1
C2
1,0

1
C5
1,02

2,0


Đường trung bình
1
C3
1,0

1
C8
1,02

2,0Tổng
5

5,0

4

4,0

1

1,0

10

10,0


Chú ý: Chữ số phía trên, bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi; chữ số góc phải cuối mỗi ô là tổng số điểm cho các câu hỏi trong ô đó.

Sponsor Documents