Bài tập điện li đề thi Hóa học 11

  Đánh giá    Viết đánh giá
 103       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
ib86uq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/22/2009 5:15:48 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.06 M
Lần xem
0
Lần tải
103

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Bài tập chương dung dịch
Câu 1. viết pt điên li của các chất sau:
1.H2SO4 2.Sr(OH)2 ; 3.K3PO4 ; 4.BaCl2
Câu 2.trong môt dung dịch có chứa a mol Ca2+;b mol Mg2+; c mol Cl-; d mol NO-3
a:lập biểu thức liên hệ giữa a,b,c,d
b;nếu a=0,01; b=0,01; c=0,03 thì d bằng bao nhiêu?
Câu 3. một dung dịch chứa hai loại cation là Fe2+(0,1mol)và Al3+(0,2mol)cùng với hai loại anion Cl-(xmol) và SO42-(ymol).tính x,y biết răng khi cô cạn dung dịch thu được 46,9g chất rắn khan.
Câu 4.có một dunh dịch chất điện ly yếu.khi nồng độ củ dung dịch thay đổi (nhiệt độ không đổi) thì
a.độ điẹn ly và hăng số điên ly đều thay đổi
b.đọ điên ly va hăng số điện ly đều không thay đổi
c.độ điên ly thay đỏi và hằng số điện ly không đổi
d. đọ điện ly không đổi và hằng số điện ly thay đổi
Câu 5.có một chất điện ly yêu .khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch(nồng đọ không đổi)thì
a.độ điẹn ly và hăng số điên ly đều thay đổi
b.đọ điên ly va hăng số điện ly đều không thay đổi
c.độ điên ly thay đỏi và hằng số điện ly không đổi
d. đọ điện ly không đổi và hằng số điện ly thay đổi
Câu 6.theo areniut chất nào sau đây là axit:
a.HCl b.NaCl c.LiOH d.KOH
Câu 7.trong pt điện li:
H2O + H2O<->H3O++OH- Nước có vai trò là chất
a.chỉ có nhận prrôton b.chỉ có cho prrôtôn
c.nhận và cho prrôton d.không nhận và không cho proton
Câu 8.theo thuyết bronstet,chất nào sau đây chỉ là axit?
A,HCl B. HSO4 C.HCO3- D.NH3
Câu 9.theo thuyết brrostet các ion:Na+;NH4+; CO32-,CHCOO-; HSO4-; K+;Cl-;HCO3- là axit,bazơ,lưỡng tính hay trung tính?tại sao?hãy dự dón các dung dịch của tong chất dưới dây sẽ có pH lớ hơn hay nhỏ hơn hay bằng 7:Na2CO3;KCl; CH3COONa; NH4Cl; NHSO4
Câu 10. theo thuyết brrostet ion nào sau đây là lưỡng tính
a. HCO3- b.Cl-; c.S2- d.PO43-
Câu 11. có pus au: H2S + NH3<->NH4+ + HS- theo brrostet thì bazơ : H2S là:
a.NH3 và HS- b. NH3 và NH4+ c. H2S và NH3 d. H2S và HS-
Câu 12.trong dung dịch HNO3 0,01 M,tích số iôn củ nước là:
a.[H+][OH-]=10-14 .[H+][OH-]>10-14
b. .[H+][OH-]<10-14 d.không xác định được
Câu 13.dung dịch KOH 0,001M có pH bằng bao nhiêu?
a .pH=14 b. pH=11 c.pH=3 d.pH=7
Câu 14. hoà tan them NaCl vào dung dịch NaCl thì pH của dung dịch mới thay đổi thế nào?
a,tăng b, giảm c.không thay đổi d.lúc đầu giảm sau tăng dần
Câu 15.nếu môt dd co pH =9 thì dd này là:
a.axit, b.bazơ c.trung tính
Câu 16.giá trị của pH nào
 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Bai-tap-dien-li.doc[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)