bai tap li 11

Đăng ngày 4/28/2011 10:48:59 AM | Thể loại: Vật lý 11 | Chia sẽ bởi: Hưng Lê Mạnh | Lần tải: 65 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


BÀI TẬP THẤU KÍNH MỎNG

I)Hệ thống công thức thấu kính

1) Công thức liên hệ giữa f, d, d’ :

;  ; d = ……… ; d’=………….

d > 0 vật ……;    d < 0 vật ……;  

d’ > 0 ảnh ……;     d’ < 0 ảnh ……

2) Công thức độ phóng đại ảnh:

K=…….; 

Vật và ảnh cùng chiều ……..

Vật và ảnh ngược chiều ……..

3) CT độ tụ của thấu kính :

D=……

Trong đó f có đơn vị là …..

Trong đó D có đơn vị là …..

II) Câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 1: Chọn phát biểu chúng : Ảnh của một vật sáng qua thấu kính hôi tụ không bao giờ là:

 1. Ảnh thật lớn hơn vật.
 2. Ảnh ảo lớn hơn vật.
 3. Ảnh ảo nhỏ hơn vật.
 4. Ảnh thật nhỏ hơn vật.

Câu 2: Đặt một vật sáng nhỏ AB vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính là:

 1. Ảnh thật, ngược chiều với AB.
 2. Ảnh ảo có kích thước nhỏ hơn vật.
 3. Ảnh ảo có kích thước lớn hơn vật.
 4. Ảnh thật cùng chiều với AB

Câu 3: Điền khuyết vào mệnh đề sau : Muốn có một ảnh thật có độ dài bằng vật thật thì phải dùng một thấu kính …… và đặt tại vị trí …….

 1. Phân kì, xa kính 2f
 2. Hội tụ, tại F
 3. Phân kì, tại F
 4. Hội tụ, xa kính 2f

Câu 4: Đối với thấu kính phân kì thì:

 1. Hai tiêu điểm chính dối với nhau qua quang tâm
 2. Độ tụ luôn dương
 3. Chỉ có một tiêu điểm chính
 4. Phần rìa mỏng hơn ở phần giữa

Câu 5: Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30cm. Vật sáng AB cách thấu kính 10cm, qua thấu kính cho ảnh:

 A. Trước thấu kính, cách thấu kính 15cm

 B. Trước thấu kính, cách thấu kính 20cm

 C. Sau thấu kính, cánh thấu kính 15cm

 D. Sau thấu kính, cách thấu kính 20cm

III) Bài tập tự luận

Bài 1: Một mặt phẳng AB cao 4cm đặt vuông góc với trục trính của một thấu kính phân kì, ảnh của vật qua thấu kính cao 2cm và cách vật 40cm. Tính tiêu cự của thấu kính phân kì?

Bài 2: Đặt một vật phẳng AB vuông góc với trục trính của một thấu kính hội tụ, cách thấu kính một khoảng 20cm. Nhìn qua thấu kính ta thấy có một ảnh cùng chiều với AB cao gấp 2 lần AB. Xác định tiêu cự của thấu kính ?

Bài 3: Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục của thấu kính cho ảnh rõ nét trên màn cao gấp bốn lân AB. Biết vật cách màn 100cm. Tiêu cự của thấu kính là bao nhiêu ?

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi bai tap li 11, Vật lý 11. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến đọc giả thư viện bai tap li 11 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Tài liệu bai tap li 11 thuộc danh mục Vật lý 11 được chia sẽ bởi bạn Hưng Lê Mạnh đến mọi người nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục Vật lý 11 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Vật lí Vật lí 11 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập BÀI TẬP THẤU KÍNH MỎNG I)Hệ thống công thức thấu kính 1) Công thức liên quan giữa f, d, d’ : ;; d = ……… ;d’=…………, tiếp theo là d > 0 ( vật ……; d 0 ( ảnh ……; d’ https://nslide.com/de-thi/bai-tap-li-11.nwfywq.html