Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

BT TN chương HÀM SỐ L9

Đăng ngày 7/18/2009 8:39:13 PM | Thể loại: Đại số 9 | Lần tải: 72 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi BT TN chương HÀM SỐ L9, Đại số 9. . nslide trân trọng giới thiệu tới các bạn đề thi BT TN chương HÀM SỐ L9 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu BT TN chương HÀM SỐ L9 thuộc chuyên mục Đại số 9 được chia sẽ bởi bạn Hồng Võ Thị tới bạn đọc nhằm mục đích học tập , tài liệu này được giới thiệu vào danh mục Đại số 9 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Toán học Toán 9 Đại số 9 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem Trắc nghiệm chương hàm số 1, thêm nữa Hàm số y = là hàm số bậc nhất khi : A, nói thêm là m = 3 B,còn cho biết thêm m > 3 C, nói thêm là m 2 , nói thêm C, bên cạnh đó a = 2 , bên cạnh đó B,còn cho biết thêm a C, ngoài ra a = B, kế tiếp là a

https://nslide.com/de-thi/bt-tn-chuong-ham-so-l9.g88luq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Đại số 9


Trắc nghiệm chương hàm số

1.Hàm số y = là hàm số bậc nhất khi :
A. m = 3 B. m > 3 C. m < 3 D. Cả ba đều sai.
2. Hàm số y = là hàm số bậc nhất khi :
A. m = -2 B. m -2 C. m 2 D. m2 và m-2
3. Hàm số y = (m -3)(m+2)(x-5) là hàm số bậc nhất khi :
A. m = 3 B. m= -2 C. m3 và m-2 D. m3
4. Hàm số y = (a – 2)x + 5 luôn đồng biến khi :
A. a > 2 . C. a = 2 .
B. a < 2 . D. Cả ba điều sai .
5. Hàm số y = (5a + 3)x + 3 luôn nghịch biến khi :
A. a > C. a = 
B. a< D. Cả ba điều sai .
6. Đường thẳng (d) trong hình là đồ thị của hàm số

y = 2x + 
y = x +
y = - x + 
y = x - 1


7.Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , đường thẳng đi qua hai điểm O(0 ;0) và M là đồ thị của hàm số
a. y = b. y = - c. y = d. y = -
8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , đường thẳng đi qua điểm M(-1 ; -2 ) và có hệ số góc bằng 3 là đồ thị của hàm số
a. y = 3x + 1 b. y = 3x -2 c. y = 3x - 3 d. y = 5x +3
9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng đi qua điểm A(1 ; 3) và song song với đường thẳng y = -3x + 5 là đồ thị của hàm số
a. y = -3x b. y = -3x +3 c. y = -3x + 6 d. y = 6x -3
10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba đường thẳng
(d1) : y = 2x+1 ; (d2) : y = 2x + 3 ; (d3) : y = x + 1 . Khi đó
a. (d1) // (d2) và (d1) // (d3) b. (d1) cắt (d2) và (d1) cắt (d3) .
c. (d1) cắt (d2) và (d1) // (d3) d. (d1) // (d2) và (d1) cắt (d3) .
11. Hai đường thẳng y = kx + (m - 2) với k 0 và y = (2 - k ) x + (4 – m) với k 2 sẽ song song với nhau khi
a. k 1 , m = 3 b. k 1 , m 3 c. k = 1 , m 3 d. k= 1 , m= 3.
12.Hai đường thẳng y = (m -3) x + 3 với m 3 và y = (1 – 2m) x + 1 với m  sẽ cắt nhau khi
a. m = b. m, m 3 , m c. m = 3 d. m = 
13. Cho hàm số y = ( 1 – 3m)x + m + 3.
A. Đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ khi
a. m = b. m = -3 c. m d. m 3
B. Đồ thị của hàm số là đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng khi
a. m = -2 b. m = c. m = 2 d. m = -

C. Đồ thị của hàm số là đường thẳng cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1 khi
a. m= 2 b. m = -2 c. m = -3 d. m = 
14. Trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy , đồ thị của hai

Sponsor Documents