BT TN chương HÀM SỐ L9

Đăng ngày 7/18/2009 8:39:13 PM | Thể loại: Đại số 9 | Chia sẽ bởi: Hồng Võ Thị | Lần tải: 72 | Lần xem: 262 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi BT TN chương HÀM SỐ L9, Đại số 9. . nslide giới thiệu đến đọc giả đề thi BT TN chương HÀM SỐ L9 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Thư viện BT TN chương HÀM SỐ L9 trong chuyên mục Đại số 9 được giới thiệu bởi user Hồng Võ Thị tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được chia sẽ vào danh mục Đại số 9 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Toán học Toán học 9 Đại số 9 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Trắc nghiệm chương hàm số 1, nói thêm là Hàm số y = là hàm số bậc nhất khi : A, nói thêm là m = 3 B, bên cạnh đó m > 3 C, nói thêm là m 2 , cho biết thêm C,còn cho biết thêm a = 2 , kế tiếp là B, tiếp theo là a C, cho biết thêm a = B,còn cho biết thêm a https://nslide.com/de-thi/bt-tn-chuong-ham-so-l9.g88luq.html

Nội dung

Trắc nghiệm chương hàm số

1.Hàm số y = là hàm số bậc nhất khi :
A. m = 3 B. m > 3 C. m < 3 D. Cả ba đều sai.
2. Hàm số y = là hàm số bậc nhất khi :
A. m = -2 B. m -2 C. m 2 D. m2 và m-2
3. Hàm số y = (m -3)(m+2)(x-5) là hàm số bậc nhất khi :
A. m = 3 B. m= -2 C. m3 và m-2 D. m3
4. Hàm số y = (a – 2)x + 5 luôn đồng biến khi :
A. a > 2 . C. a = 2 .
B. a < 2 . D. Cả ba điều sai .
5. Hàm số y = (5a + 3)x + 3 luôn nghịch biến khi :
A. a > C. a = 
B. a< D. Cả ba điều sai .
6. Đường thẳng (d) trong hình là đồ thị của hàm số

y = 2x + 
y = x +
y = - x + 
y = x - 1


7.Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , đường thẳng đi qua hai điểm O(0 ;0) và M là đồ thị của hàm số
a. y = b. y = - c. y = d. y = -
8. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , đường thẳng đi qua điểm M(-1 ; -2 ) và có hệ số góc bằng 3 là đồ thị của hàm số
a. y = 3x + 1 b. y = 3x -2 c. y = 3x - 3 d. y = 5x +3
9. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng đi qua điểm A(1 ; 3) và song song với đường thẳng y = -3x + 5 là đồ thị của hàm số
a. y = -3x b. y = -3x +3 c. y = -3x + 6 d. y = 6x -3
10. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba đường thẳng
(d1) : y = 2x+1 ; (d2) : y = 2x + 3 ; (d3) : y = x + 1 . Khi đó
a. (d1) // (d2) và (d1) // (d3) b. (d1) cắt (d2) và (d1) cắt (d3) .
c. (d1) cắt (d2) và (d1) // (d3) d. (d1) // (d2) và (d1) cắt (d3) .
11. Hai đường thẳng y = kx + (m - 2) với k 0 và y = (2 - k ) x + (4 – m) với k 2 sẽ song song với nhau khi
a. k 1 , m = 3 b. k 1 , m 3 c. k = 1 , m 3 d. k= 1 , m= 3.
12.Hai đường thẳng y = (m -3) x + 3 với m 3 và y = (1 – 2m) x + 1 với m  sẽ cắt nhau khi
a. m = b. m, m 3 , m c. m = 3 d. m = 
13. Cho hàm số y = ( 1 – 3m)x + m + 3.
A. Đồ thị của hàm số là đường thẳng đi qua gốc tọa độ khi
a. m = b. m = -3 c. m d. m 3
B. Đồ thị của hàm số là đường thẳng cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng khi
a. m = -2 b. m = c. m = 2 d. m = -

C. Đồ thị của hàm số là đường thẳng cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1 khi
a. m= 2 b. m = -2 c. m = -3 d. m = 
14. Trên cùng mặt phẳng tọa độ Oxy , đồ thị của hai