Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương I)

Đăng ngày 1/12/2009 6:45:44 PM | Thể loại: Toán học 8 | Chia sẽ bởi: Hưng Đinh Vũ | Lần tải: 48 | Lần xem: 76 | Page: 1 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: doc

 


Các bài tập ĐS 8 Chương I (Học sinh Giỏi)

Chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức

 

Bài 1: Biết . Tính .

 

Bài 2: Cho . Chứng minh rằng:

 

Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử:

a)

b)

 

Bài 4: Tìm các giá trị x, y nguyên dương sao cho:

 

Bài 5: So sánh A và B biết:

 

Bài 6: Cho . Chứng minh rằng:

 

Bài 7: Chứng minh rằng chia hết cho 120 với mọi số nguyên n.

 

Bài 8: Tìm các giá trị x, y nguyên dương sao cho:

 

Bài 9: Cho x > y > 0 vaø 2x2 + 2y2 = 5xy. Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc:

 

Bài 10: Cho a­­­­­­­­3 + b3 + c3 = 3abc. Tính giaù trò bieåu thöùc:

 

Bài 11: Cho caùc soá , , vaø .

Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc:

 

Bài 12:  Cho vaø . Chöùng minh raèng:

  1. bx2 = ay2

Đinh Vũ Hưng Page 1

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương I), Toán học 8. . nslide giới thiệu tới mọi người thư viện Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương I) .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương I) trong chuyên mục Toán học 8 được chia sẽ bởi thành viên Hưng Đinh Vũ đến cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã chia sẽ vào thể loại Toán học 8 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Toán học Toán học 8 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Chương I: Phép nhân và phép chia những đa thức Bài 1: Biết , tiếp theo là Tính , ngoài ra Bài 2: Cho , bên cạnh đó Chứng minh rằng:  Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử: a)  b)  Bài 4: Tìm những giá trị x, nguyên xi dương sao cho:  Bài 5: So sánh A và B biết:   Bài 6: Cho , ngoài ra Chứng minh rằng:  Bài 7: Chứng minh rằng chia hết cho 120 với mọi số nguyên n, nói thêm Bài 8: https://nslide.com/de-thi/cac-bai-toan-hsg-dai-so-8-chuong-i.5irxtq.html