Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Các bài tập ĐS 8 Chương I (Học sinh Giỏi)

Chương I: Phép nhân và phép chia các đa thức

 

Bài 1: Biết . Tính .

 

Bài 2: Cho . Chứng minh rằng:

 

Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử:

a)

b)

 

Bài 4: Tìm các giá trị x, y nguyên dương sao cho:

 

Bài 5: So sánh A và B biết:

 

Bài 6: Cho . Chứng minh rằng:

 

Bài 7: Chứng minh rằng chia hết cho 120 với mọi số nguyên n.

 

Bài 8: Tìm các giá trị x, y nguyên dương sao cho:

 

Bài 9: Cho x > y > 0 vaø 2x2 + 2y2 = 5xy. Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc:

 

Bài 10: Cho a­­­­­­­­3 + b3 + c3 = 3abc. Tính giaù trò bieåu thöùc:

 

Bài 11: Cho caùc soá , , vaø .

Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc:

 

Bài 12:  Cho vaø . Chöùng minh raèng:

  1. bx2 = ay2

Đinh Vũ Hưng Page 1

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương I)

Đăng ngày 1/12/2009 3:27:49 PM | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 42 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.09 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương I), Toán học 8. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới bạn đọc đề thi Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương I) .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Tài liệu Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương I) trong thể loại Toán học 8 được chia sẽ bởi user Hưng Đinh Vũ đến cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , thư viện này được đưa vào danh mục Toán học 8 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Đề thi Toán học Toán học 8 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu Chương I: Phép nhân và phép chia những đa thức Bài 1: Biết , thêm nữa Tính , kế tiếp là Bài 2: Cho , cho biết thêm Chứng minh rằng:  Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử: a)  b)  Bài 4: Tìm những giá trị x, nguyên xi dương sao cho:  Bài 5: So sánh A và B biết:   Bài 6: Cho , tiếp theo là Chứng minh rằng:  Bài 7: Chứng minh rằng chia hết cho 120 với mọi

https://nslide.com/de-thi/cac-bai-toan-hsg-dai-so-8-chuong-i.j5qxtq.html

Sponsor Documents