Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Các bài tập ĐS 8 Chương III (Học sinh Giỏi)

Chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn

 

Bài 1: Giải các phương trình sau:

a)     

b)       c)  

Bài 2: Giải phương trình với m là hằng số:

Bài 3: Một bể nước có hai vòi: một vòi chảy vào đặt ở miệng bể, một vòi chảy ra đặt ở lưng chừng bể. Khi bể cạn, nếu mở cả hai vòi thì sau 2giờ 42 phút bể đầy nước. Còn nếu đóng vòi chảy ra, mở vòi chảy vào thì sau 1giờ 30phút bể đầy nước. Biết rằng vòi chảy vào chảy mạnh gấp 2 lần vòi chảy ra.

a)      Tính thời gian nước chảy vào từ lúc bể cạn đến lúc nước ngang chỗ đặt vòi chảy ra.

b)     Nếu chiều cao bể là 2m thì khoảng cách từ chỗ đặt vòi chảy ra đến đáy bể là bao nhiêu?

Bài 4: Giải phương trình sau:

a)     

b)    

c)     

Bài 5: Giải phương trình với a là hằng số:

Bài 6: Một người đi từ A đến B với vận tốc 24km/h rồi đi tiếp từ B đến C với vận tốc 32km/h. Tính quãng đường AB và BC, biết rằng quãng đường AB dài hơn quãng đường BC là 6km và vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AC là 27km/h.

Bài 7: Cho bieát vaø .

Chöùng minh raèng:

Bài 8:

  1. Cho a, b, c laø ñoä daøi ba caïnh cuûa moät tam giaùc thoûa maõn: .

Chöùng minh tam giaùc ñaõ cho laø tam giaùc ñeàu.

  1. Cho a, b, c laø ñoä daøi ba caïnh cuûa moät tam giaùc thoûa maõn: .

Chöùng minh tam giaùc ñaõ cho laø tam giaùc ñeàu.

  1. Cho a, b, c thoûa maõn: . Chöùng minh raèng:

Bài 9: Cho a, b, c ñoâi moät khaùc nhau. Chöùng minh raèng: luoân khaùc khoâng.

Bài 10: Cho . Tính giaù trò cuûa bieåu thöùc:

Bài 11: Cho a, b 0 thoûa maõn: . Chöùng minh:

Đinh Vũ Hưng Page 1

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương III)

Đăng ngày 1/12/2009 6:45:10 PM | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 49 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương III), Toán học 8. . Chúng tôi giới thiệu đến các bạn đề thi Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương III) .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu Các bài toán HSG Đại số 8 (Chương III) thuộc thể loại Toán học 8 được chia sẽ bởi thành viên Hưng Đinh Vũ tới cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được giới thiệu vào mục Toán học 8 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Đề thi Toán học Toán học 8 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem Chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn Bài 1: Giải những phương trình sau:   c)  Bài 2: Giải phương trình với m là hằng số:  Bài 3: Một bể nước có hai vòi: một vòi chảy vào đặt ở mồm bể, một vòi chảy ra đặt ở lưng chừng bể, bên cạnh đó Khi bể cạn, giả dụ mở cả hai vòi thì sau 2giờ 42 phút bể đầy nước, bên cạnh đó Còn giả dụ đóng vòi chảy ra, mở vòi chảy vào

https://nslide.com/de-thi/cac-bai-toan-hsg-dai-so-8-chuong-iii.3irxtq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 8


Chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn

Bài 1: Giải các phương trình sau:

 c) 
Bài 2: Giải phương trình với m là hằng số: 
Bài 3: Một bể nước có hai vòi: một vòi chảy vào đặt ở miệng bể, một vòi chảy ra đặt ở lưng chừng bể. Khi bể cạn, nếu mở cả hai vòi thì sau 2giờ 42 phút bể đầy nước. Còn nếu đóng vòi chảy ra, mở vòi chảy vào thì sau 1giờ 30phút bể đầy nước. Biết rằng vòi chảy vào chảy mạnh gấp 2 lần vòi chảy ra.
Tính thời gian nước chảy vào từ lúc bể cạn đến lúc nước ngang chỗ đặt vòi chảy ra.
Nếu chiều cao bể là 2m thì khoảng cách từ chỗ đặt vòi chảy ra đến đáy bể là bao nhiêu?
Bài 4: Giải phương trình sau:Bài 5: Giải phương trình với a là hằng số: 
Bài 6: Một người đi từ A đến B với vận tốc 24km/h rồi đi tiếp từ B đến C với vận tốc 32km/h. Tính quãng đường AB và BC, biết rằng quãng đường AB dài hơn quãng đường BC là 6km và vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AC là 27km/h.
Bài 7: Cho biết và
Chứng minh rằng:
Bài 8:
Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác thỏa mãn:
Chứng minh tam giác đã cho là tam giác đều.
Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác thỏa mãn:
Chứng minh tam giác đã cho là tam giác đều.
Cho a, b, c thỏa mãn: Chứng minh rằng:
Bài 9: Cho a, b, c đôi một khác nhau. Chứng minh rằng: luôn khác không.
Bài 10: Cho Tính giá trị của biểu thức:

Sponsor Documents