Chuyên đề hàm số 10

Đăng ngày 10/15/2013 4:03:58 PM | Thể loại: Toán học 10 | Chia sẽ bởi: Minh Trần Ngọc | Lần tải: 435 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.28 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Chuyên đề hàm số 10, Toán học 10. . nslide.com giới thiệu đến đọc giả đề thi Chuyên đề hàm số 10 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , đề thi Chuyên đề hàm số 10 thuộc chuyên mục Toán học 10 được giới thiệu bởi bạn Minh Trần Ngọc tới bạn đọc nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào mục Toán học 10 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán học 10 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Phương pháp giải những dạng toán liên hệ §1, ngoài ra hàm số Tìm tập xác định của hàm số Phương pháp thực hiện Ta lựa chọn một trong hai phương pháp sau: Tìm tập D của x để f(x) có nghĩa, tức là tìm: D = {x ( f(x) ( Tìm tập E của x để f(x) không có nghĩa, khi ấy tập xác định của hàm số là D = E,còn cho biết thêm  Chú ý: Thông thường f(x) cho bởi biểu thức đại số thì với: f(x) = điều kiện là f(x) = (k ( điều kiện là Tìm tập xác định của https://nslide.com/de-thi/chuyen-de-ham-so-10.0m1fzq.html

Nội dung


Phương pháp giải các dạng toán liên quan
§1. hàm số
Tìm tập xác định của hàm số
Phương pháp thực hiện
Ta lựa chọn một trong hai phương pháp sau:
Tìm tập D của x để f(x) có nghĩa, tức là tìm:
D = {x ( f(x) (
Tìm tập E của x để f(x) không có nghĩa, khi đó tập xác định của hàm số là D = E.
 Chú ý: Thông thường f(x) cho bởi biểu thức đại số thì với:
f(x) = điều kiện là
f(x) = (k ( điều kiện là
Tìm tập xác định của các hàm số:
y = b. y = +
( Giải
Hàm số xác định khi:
x22x ( 3 ( 0 (
Vậy, tập xác định của hàm số là D = 3, 1}.
Hàm số xác định khi:
( ( (
Vậy, tập xác định của hàm số là D = 1; 1]([2; +().
 Chú ý: Trong câu a), nếu các em học sinh biến đổi hàm số về dạng y = rồi khẳng định hàm số xác định khi x + 3 ( 0 ( x ( (3 và do đó tập D = 3}. Đây là lời giải sai vì phép biến đổi hàm số không phải là phép biến đổi tương đương.
Tìm tập xác định của các hàm số:
y = b. y =
( Giải
Hàm số xác định khi:
( ( x < .
Vậy, tập xác định của hàm số là D =
Hàm số xác định khi:
( (
Vậy, ta được D =
 Nhận xét: Như vậy, trong thí dụ trên:
ở câu a), miêu tả điều kiện có nghĩa của biểu thức trong dấu căn ở dạng đơn và ở mẫu số.
ở câu b), chúng ta gặp dạng hàm số hợp.
Tìm m để hàm số sau xác định trên đoạn [1; 3]:
y =
( Giải
Hàm số nghĩa khi:
1 ( (2x2 + mx + m + 15( ( 0 ( (2x2 + mx + m + 15( ( 1. (1)
Bài toán được chuyển về việc tìm m để (1) nghiệm đúng với (x ( [1; 3].
Điều kiện cần: Bất phương trình nghiệm đúng với (x([1; 3]
( Nghiệm đúng với x = 1, x = 2
( ( m = (8.
Vậy, với m = (8 là điều kiện cần để (1) nghiệm đúng với (x ( [1; 3].
Điều kiện đủ: Với m = (8, ta có:
(1) ( (2x2 ( 8x + 7( ( 1 ( (1 ( 2x2 ( 8x + 7 ( 1
( 1 ( x ( 3.
Vậy, với m = (8 thoả mãn điều kiện đầu bài.
Xét sự biến thiên của hàm số
Phương pháp thực hiện
Ta lựa chọn một trong hai phương pháp sau:
Sử dụng định nghĩa.
Thực hiện theo các bước:
Lấy x1, x2((a, b) với x1 ( x2 ta thiết lập tỉ số:
A =
Khi đó:
Nếu A > 0 với mọi x1, x2((a, b) và x1 ( x2 thì hàm số đồng biến trên (a, b).
Nếu A < 0 với mọi x1, x2((a, b) và x1 ( x2 thì hàm số nghịch biến trên (a, b).
Khảo sát sự biến thiên của các hàm số:
y = f(x) = x + 3. b. y = f(x) = x2 + x + 1.