ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SỬ 11 (Thầy Trung)

Đăng ngày 4/20/2011 9:00:09 AM | Thể loại: Lịch sử 11 | Chia sẽ bởi: Trung Nguyễn Hữu | Lần tải: 68 | Lần xem: 7 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


TRUNG TÂM GDTX CHƠN THÀNH

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 11

 

Câu 1. Nêu những nét chính về nguyên nhân và hậu quả của cuộc chiến tranh thế giới thứ hai. Nắm được những sự kiện cơ bản về diễn biến của chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 2. Nêu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX trước khi thực dân Pháp xâm lược nước ta?

Câu 3.Em có nhận xét gì về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta vào năm 1858 ?

Câu 3. Âm mưu của thực dân Pháp khi tấn công Gia Định là gì?

Câu 4. Hiệp ước Nhâm Tuất giữa Pháp và triều đình Huế ( 5/6/1962) được kí kết trong hoàn cảnh nào?nêu nội dung cơ bản của hiệp ước Nhâm Tuất.

Câu 5. Tình hình nước ta sau năm 1867 có gì đáng chú ý?

Câu 6. Nêu diễn biến và ý nghĩa của chiến thắng Cầu Giấy lần 1(1873) và lần 2 (1883).

Câu 8. Vì sao đến năm 1883 thực dân Pháp tiến đánh cửa biển Thuận An ( Huế)

Câu 9. Nêu nội dung cơ bản của hiệp ước Hác Măng ( 1883)và patơnốt năm1984?

Câu 10. Phong trào Cần Vương bùng nổ trong hoàn cảnh nào

Câu 11. Phong trào Cần Vương gồm mấy giai đoạn? nêu những nội dung chính trong từng giai đoạn.

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SỬ 11 (Thầy Trung), Lịch sử 11. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới đọc giả thư viện ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SỬ 11 (Thầy Trung) .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Thư viện ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SỬ 11 (Thầy Trung) trong danh mục Lịch sử 11 được chia sẽ bởi bạn Trung Nguyễn Hữu đến các bạn nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này đã đưa vào chuyên mục Lịch sử 11 , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Lịch sử Lịch sử 11 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu TRUNG TÂM GDTX CHƠN THÀNH ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ 11 Câu 1, cho biết thêm Nêu các nét chính về lý do và hậu quả của trận chiến tranh thế giới vật dụng hai, thêm nữa Nắm được các sự kiện căn bản về diễn biến của chiến tranh thế giới vật dụng hai, cho biết thêm Câu 2, kế tiếp là Nêu tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX trước khi thực dân Pháp xâm lược nước ta? Câu 3, nói thêm Em có nhận xét gì về cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân https://nslide.com/de-thi/de-cuong-on-tap-su-11-thay-trung.m0xwwq.html