đề kiểm tra 1 tiết toán 8: đại số

Đăng ngày 4/22/2011 8:30:32 PM | Thể loại: Đại số 8 | Chia sẽ bởi: Ly Lưu Ngọc | Lần tải: 54 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.20 M | Loại file: doc

 


 

Trường THCS Hùng Vương                                  Kiểm Tra : Môn Toán Hình học Chương 3 tiết 54

Họ và tên:…………………………                                     Thời gian  45 phút

Lớp 8A…                                                                                   Đề 1

Điểm

Nhận xét của giáo viên

 

 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1 : Cho hình 1 . Biết DE // BC . Chọn câu sai:

a/       b/       c/  

Câu 2 : Cho hình 1.Biết DE // BC . Số đo x trong hình là :

    a/ 10,5         b/   10        c/   9,5      

                  Hình 1

Câu 3:  Nếu MNPDEF  thì ta có tỉ lệ thức nào đúng nhất nào:

A.    B. .       C.  . 

Câu 4: Cho ABCABC có A’ = A . Để ABCABC cần thêm điều kiện:

A.                 B. .              C.  . 

Câu 5 : Cho hình vẽ 2 . Chọn câu đúng :

a/   b/              c / 

Câu 6 : Cho hình vẽ 2 . Số đo độ dài x trong hình là :

a/  2                     b/  2,1                           c/  2,2              

                               Hình 2

II. TỰ LUẬN : (7,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A,  AB = 8cm, AC = 6cm, AD là tia phân giác góc A, .

a. Tính (1,0 điểm )

b. Tính BC, từ đó tính DB, DC làm tròn kết quả 2 chữ số thập phân.  (1,5điểm)


c. Kẻ đường cao AH (). Chứng minh rằng: . Tính     (2,5 điểm)

d. Tính AH. (1,5 điểm)

Bài Làm :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Đáp án

 

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)  

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

A

A

B

C

B

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

a. AD là phân giác góc A của tam giác ABC nên:

      (0,50điểm)

      (0,50điểm)

b. Áp dụng định lí Pitago cho ABC vuông tại A ta có:

BC2 = AB2 + AC2BC2 = 82 +62 = 100BC= 10c(0,50 điểm)

    (0,25 điểm)


II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

   (0,50 điểm)

    Nên:   DC = BC – DB = 10 – 5,71 = 4,29 cm   (0,25 điểm)

c. Xét AHBCHA có:

H1 = H2 = 900 (0,50điểm)

 

B=HAC (Cùng phụ góc HAB)

Vậy AHBCHA (g-g hoặc g.nhọn )

    (0,50điểm)

      (0,50điểm)

AHBCHA nên ta có:

      (0,50 điểm)

d. Xét AHBABC  có:

H2 = A = 900 (gt) (0,25điểm)

B chung

  Vậy AHBCAB (g-g hoặc g.nhọn )

    (0,5điểm)

    (0,5điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS Hùng Vương                                  Kiểm Tra : Môn Toán Hình học Chương 3 tiết 54

Họ và tên:…………………………                                     Thời gian  45 phút

Lớp 8A…                                                                                   Đề 2

Điểm

Nhận xét của giáo viên

 

 

 

I/PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)


Câu 1 : Cho hình vẽ 1 . Chọn câu đúng :

a/   b/              c / 

Câu 2 : Cho hình vẽ 1 . Số đo độ dài x trong hình là :

a/  2                     b/  2,1                           c/  2,2              

                               Hình 1

Câu 3:  Nếu MNPDEF  thì ta có tỉ lệ thức nào đúng nhất nào:

A.    B. .       C.  . 

Câu 4: Cho ABCABC có A’ = A . Để ABCABC cần thêm điều kiện:

A.                 B. .              C.  . 

Câu 5: Cho hình 2 . Biết DE // BC . Chọn câu sai:

a/       b/       c/  

Câu 6 : Cho hình 2.Biết DE // BC . Số đo x trong hình là :

    a/ 10,5         b/   10        c/   9,5      

                  Hình 2

II. TỰ LUẬN : (7,0 điểm)

Cho tam giác MNQ vuông tại MMQ = 3cm, MN = 4cm, MD là tia phân giác góc M,DQN

a. Tính(1,0 điểm )

b. Tính QN, từ đó tính DQ, DN làm tròn kết quả 2 chữ số thập phân.  (1,5điểm)

c. Kẻ đường cao MH (HQN). Chứng minh rằng:QHMMHN. Tính  (2,5 điểm)

d. Tính MH. (1,5 điểm)

Bài Làm :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi đề kiểm tra 1 tiết toán 8: đại số, Đại số 8. . nslide giới thiệu tới cộng đồng tài liệu đề kiểm tra 1 tiết toán 8: đại số .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Tài liệu đề kiểm tra 1 tiết toán 8: đại số thuộc chủ đề Đại số 8 được giới thiệu bởi bạn Ly Lưu Ngọc tới mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào danh mục Đại số 8 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán học 8 Đại số 8 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu Trường THCS Hùng Vương Kiểm Tra : Môn Toán Hình học Chương 3 tiết 54 Họ và tên:………………………… Thời gian 45 phút Lớp 8A… Đề 1 Điểm Nhận xét của giáo viên  I, cho biết thêm PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Câu 1 : Cho hình 1 , bên cạnh đó Biết DE // BC ,còn cho biết thêm Chọn câu sai: a/  b/  c/  Câu 2 : Cho hình 1, cho biết thêm Biết DE // BC , bên cạnh đó Số đo x trong hình là : a/ 10,5 b/ 10 https://nslide.com/de-thi/de-kiem-tra-1-tiet-toan-8-dai-so.19fxwq.html