Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 

Trường THCS Hùng Vương                                  Kiểm Tra : Môn Toán Hình học Chương 3 tiết 54

Họ và tên:…………………………                                     Thời gian  45 phút

Lớp 8A…                                                                                   Đề 1

Điểm

Nhận xét của giáo viên

 

 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)

Câu 1 : Cho hình 1 . Biết DE // BC . Chọn câu sai:

a/       b/       c/  

Câu 2 : Cho hình 1.Biết DE // BC . Số đo x trong hình là :

    a/ 10,5         b/   10        c/   9,5      

                  Hình 1

Câu 3:  Nếu MNPDEF  thì ta có tỉ lệ thức nào đúng nhất nào:

A.    B. .       C.  . 

Câu 4: Cho ABCABC có A’ = A . Để ABCABC cần thêm điều kiện:

A.                 B. .              C.  . 

Câu 5 : Cho hình vẽ 2 . Chọn câu đúng :

a/   b/              c / 

Câu 6 : Cho hình vẽ 2 . Số đo độ dài x trong hình là :

a/  2                     b/  2,1                           c/  2,2              

                               Hình 2

II. TỰ LUẬN : (7,0 điểm)

Cho tam giác ABC vuông tại A,  AB = 8cm, AC = 6cm, AD là tia phân giác góc A, .

a. Tính (1,0 điểm )

b. Tính BC, từ đó tính DB, DC làm tròn kết quả 2 chữ số thập phân.  (1,5điểm)


c. Kẻ đường cao AH (). Chứng minh rằng: . Tính     (2,5 điểm)

d. Tính AH. (1,5 điểm)

Bài Làm :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Đáp án

 

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)  

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

C

A

A

B

C

B

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

a. AD là phân giác góc A của tam giác ABC nên:

      (0,50điểm)

      (0,50điểm)

b. Áp dụng định lí Pitago cho ABC vuông tại A ta có:

BC2 = AB2 + AC2BC2 = 82 +62 = 100BC= 10c(0,50 điểm)

    (0,25 điểm)


II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

   (0,50 điểm)

    Nên:   DC = BC – DB = 10 – 5,71 = 4,29 cm   (0,25 điểm)

c. Xét AHBCHA có:

H1 = H2 = 900 (0,50điểm)

 

B=HAC (Cùng phụ góc HAB)

Vậy AHBCHA (g-g hoặc g.nhọn )

    (0,50điểm)

      (0,50điểm)

AHBCHA nên ta có:

      (0,50 điểm)

d. Xét AHBABC  có:

H2 = A = 900 (gt) (0,25điểm)

B chung

  Vậy AHBCAB (g-g hoặc g.nhọn )

    (0,5điểm)

    (0,5điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trường THCS Hùng Vương                                  Kiểm Tra : Môn Toán Hình học Chương 3 tiết 54

Họ và tên:…………………………                                     Thời gian  45 phút

Lớp 8A…                                                                                   Đề 2

Điểm

Nhận xét của giáo viên

 

 

 

I/PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)


Câu 1 : Cho hình vẽ 1 . Chọn câu đúng :

a/   b/              c / 

Câu 2 : Cho hình vẽ 1 . Số đo độ dài x trong hình là :

a/  2                     b/  2,1                           c/  2,2              

                               Hình 1

Câu 3:  Nếu MNPDEF  thì ta có tỉ lệ thức nào đúng nhất nào:

A.    B. .       C.  . 

Câu 4: Cho ABCABC có A’ = A . Để ABCABC cần thêm điều kiện:

A.                 B. .              C.  . 

Câu 5: Cho hình 2 . Biết DE // BC . Chọn câu sai:

a/       b/       c/  

Câu 6 : Cho hình 2.Biết DE // BC . Số đo x trong hình là :

    a/ 10,5         b/   10        c/   9,5      

                  Hình 2

II. TỰ LUẬN : (7,0 điểm)

Cho tam giác MNQ vuông tại MMQ = 3cm, MN = 4cm, MD là tia phân giác góc M,DQN

a. Tính(1,0 điểm )

b. Tính QN, từ đó tính DQ, DN làm tròn kết quả 2 chữ số thập phân.  (1,5điểm)

c. Kẻ đường cao MH (HQN). Chứng minh rằng:QHMMHN. Tính  (2,5 điểm)

d. Tính MH. (1,5 điểm)

Bài Làm :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………………

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

đề kiểm tra 1 tiết toán 8: đại số

Đăng ngày 4/22/2011 8:30:32 PM | Thể loại: Đại số 8 | Lần tải: 54 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.20 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi đề kiểm tra 1 tiết toán 8: đại số, Đại số 8. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới cộng đồng tài liệu đề kiểm tra 1 tiết toán 8: đại số .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Thư viện đề kiểm tra 1 tiết toán 8: đại số thuộc danh mục Đại số 8 được chia sẽ bởi thành viên Ly Lưu Ngọc tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục Đại số 8 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Toán học Toán 8 Đại số 8 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Trường THCS Hùng Vương Kiểm Tra : Môn Toán Hình học Chương 3 tiết 54 Họ và tên:………………………… Thời gian 45 phút Lớp 8A… Đề 1 Điểm Nhận xét của thầy giáo I, tiếp theo là PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Câu 1 : Cho hình 1 , nói thêm Biết DE // BC , bên cạnh đó Chọn câu sai: a/ b/ c/ Câu 2 : Cho hình 1, tiếp theo là Biết DE // BC , bên cạnh đó Số đo x trong hình

https://nslide.com/de-thi/de-kiem-tra-1-tiet-toan-8-dai-so.19fxwq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Đại số 8Trường THCS Hùng Vương Kiểm Tra : Môn Toán Hình học Chương 3 tiết 54
Họ và tên:………………………… Thời gian 45 phút
Lớp 8A… Đề 1
Điểm
Nhận xét của giáo viên
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Câu 1 : Cho hình 1 . Biết DE // BC . Chọn câu sai:
a/ b/ c/ 
Câu 2 : Cho hình 1.Biết DE // BC . Số đo x trong hình là :
a/ 10,5 b/ 10 c/ 9,5

Hình 1

Câu 3: Nếu (M’N’P’(DEF thì ta có tỉ lệ thức nào đúng nhất nào:
A. B. . C. .
Câu 4: Cho (A’B’C’ và (ABC có A’ = A . Để (A’B’C’(ABC cần thêm điều kiện:
A. B. . C. .
Câu 5 : Cho hình vẽ 2 . Chọn câu đúng :
a/ b/ c /
Câu 6 : Cho hình vẽ 2 . Số đo độ dài x trong hình là :
a/ 2 b/ 2,1 c/ 2,2

Hình 2

II. TỰ LUẬN : (7,0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = 8cm, AC = 6cm, AD là tia phân giác góc A, .
a. Tính ? (1,0 điểm )
b. Tính BC, từ đó tính DB, DC làm tròn kết quả 2 chữ số thập phân. (1,5điểm)
c. Kẻ đường cao AH (). Chứng minh rằng: . Tính (2,5 điểm)
d. Tính AH. (1,5 điểm)
Bài Làm :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án

I. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6


Đáp ánII. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)


a. AD là phân giác góc A của tam giác ABC nên:
 (0,50điểm)
 (0,50điểm)
b. Áp dụng định lí Pitago cho (ABC vuông tại A ta có:
BC2 = AB2 + AC2BC2 = 82 +62 = 100BC= 10cm (0,50 điểm)
 (0,25 điểm)
 (0,50 điểm)
Nên: DC = BC – DB = 10 – 5,71 = 4,29 cm (0,25 điểm)
c. Xét (AHB và (CHA có:
H1 = H2 = 900 (0,50điểm)

B=HAC (Cùng phụ góc HAB)
Vậy (AHB(CHA (g-g hoặc g.nhọn )
 (0,50điểm)
 (0,50điểm)
Vì (AHB(CHA nên ta có:
 (0,50 điểm)
d. Xét (AHB và (ABC có:
H2 = A = 900 (gt) (0,25điểm)
B chung
Vậy (AHB(CAB (g-g hoặc g.nhọn )
 (0,5điểm)
 (0,5điểm)
Trường THCS Hùng Vương Kiểm Tra : Môn Toán Hình học Chương 3 tiết 54
Họ và tên:………………………… Thời gian 45 phút
Lớp 8A… Đề 2
Điểm
Nhận xét của giáo viên
I/PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
Câu 1 : Cho hình vẽ 1 . Chọn câu đúng :
a/ b/ c /
Câu 2 : Cho hình vẽ 1 . Số đo độ dài x trong hình là :
a/ 2 b/ 2,1 c/ 2,2

Hình 1

Câu 3: Nếu (M’N’P’(DEF thì ta có tỉ lệ thức nào đúng nhất nào:
A. B. . C. .

Sponsor Documents