Đề kiểm tra tập trung toán 12 đợt 2

Đăng ngày 11/14/2009 11:00:09 PM | Thể loại: Lớp 12 | Chia sẽ bởi: Hải Phạm Đỗ | Lần tải: 15 | Lần xem: 25 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG  ĐỢT 2

Môn : Toán 12. Thời Gian : 45 phút

 

Bài 1 (2 điểm) Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại C

 

với cạnh AC = 4 cm và góc                       . Hãy tích thể tích của khối lăng trụ tương ứng biết chiều cao của lăng trụ là   

 

Bài 2 (5 điểm)

  Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, cạnh  bên tạo với mt đáy một góc 300

  a) Tính thể tích khối chóp S.ABC

  b) Tính diện tích xung quanh của hình nón ngoại tiếp hình chóp đã cho.

  c) Tính thể tích khối nón ngọai tiếp khối chóp đã cho

 

Bài 3 (3 điểm)

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a.Cạnh bên SA vuông góc với đáy còn cạnh bên SC tạo với mặt phẳng (SAB) một góc 300. Tính thể tích của khối chóp đó.

 

---------------------Hết-------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

THANG ĐIỂM

 

Câu

Nội dung

Điểm

Bài 1

(2 đim)

 

V hình đúng

 

Tính th tích đúng

 

0,5

 

1,5

 

Bài 2

(4 điểm)

 

V hình đúng

 

Câu a

 

Câu b

 

Câu c

 

 

1

 

1

 

1

 

1

Bài 3

(4 điểm)

 

Câu a

 

Câu b

 

2

 

2

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Đề kiểm tra tập trung toán 12 đợt 2, Lớp 12. . nslide chia sẽ tới đọc giả thư viện Đề kiểm tra tập trung toán 12 đợt 2 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Thư viện Đề kiểm tra tập trung toán 12 đợt 2 trong thể loại Lớp 12 được giới thiệu bởi bạn Hải Phạm Đỗ tới các bạn nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã đưa vào danh mục Lớp 12 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Đề thi Toán học ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo https://nslide.com/de-thi/de-kiem-tra-tap-trung-toan-12-dot-2.2gm1uq.html